0
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Hoạch định chơng trình xúc tiến hỗn hỗn hợp

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CÔNG TY VIỆT THÀNH.DOC (Trang 28 -36 )

II. Hoạch định chơng trình xúc tiến hỗn hợp

1. Hoạch định chơng trình xúc tiến hỗn hỗn hợp

Công ty TNHH Việt Thành đã xác định công chúng mục tiêu một cách quá chung chung , cha cụ thể . Công ty xác định công chúng mục tiêu là toàn bộ ngời tieu dùng , trọng tâm là trẻ em . Việc xác định công chúng mục tiêu nh vậy là chứa đủ để công ty đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng mục tiêu . Công ty cần phải xác định công chúng mục tiêu một cách cụ thể hơn nữa . Công ty cần có những cuộc nghiên cứu có chất lợng để có thể hiểu rõ và xác định đợc công chúng mục tiêu . Công ty phải biết đợc về thói quen, sở thích , cách thức mua sắm của…

khách hàng mục tiêu .

Công ty TNHH Việt Thành đã không chú ý nhiều đến việc xác định công chúng mục tiêu .Điều này là do kinh phí của công ty có hạn và các nhà lãnh đạo của công ty cũng cha thấy hết đợc tầm quan trọng của việc xác định công chúng mục tiêu . Việc xác định công chúng mục tiêu giúp doanh nghiệp quýêt định hàng loạt vấn đề nh : việc lựa chọn phơng tiện và công cụ , xây dựng ngân sách , quyêt định việc nói gì , nói nh thế nào , nói với ai và nói ở đâu .Điều này sẽ làm cho việc kinh danh của công ty đi đúng hớng và đạt đợc hiệu quả cao nhất . Do vậy công ty TNHH Việt Thành cần chú ý tới việc xác định công chúng mục tiêu một cách hợp lý hơn .

Trong nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam hiện nay việc xác định công chúng mục tiêu cũng hết sức khó khăn bởi công chúng mục ngày nay rất đa dạng : sở thích của họ ngày càng nhiều và rất đa rạng , dân trí không đều ,sự hiểu biết là khác nhau , mục đích tiêu dùng khác nhau Do vậy công ty TNHH Việt Thành…

cũng cần có kế hoạch chi tiết cho việc xác định công chúng mục tiêu

Sau khi xác định đợc công chúng mục tiêu một cách cụ thể công ty cần tiến hành hoat động phân đoạn thị trờng để từ đó lựa chọn cho mình đoạn thị trờng phù hợp . Điều này sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh một cách có hiệu quả hơn vì không một doanh nghiệp nào có thể thành công trên mọi đoạn thị trờng vì tiềm lực của mỗi doanh nghiêp là có hạn .

Cuối cùng công ty TNHH Việt Thành cần xác định công chúng mục tiêu trong hoạt động xúc tiến hỗn hợp , đối với từng phơng tiện cụ thể trong hoạt động truyền thông :

Đối với quảng cáo : ở phơng tiện này thì công chúng mục tiêu là quảng đại quần chúng và tập chung củ yếu ở các thành phố và thị xã . Đây là phơng tiện mà công ty cần đặc biệt chú ý vì tính hiệu quả của nó và hơn nữa sản phảm của công ty chủ yếu là ở các thành phố , công ty TNHH Việt Thành cũng mới chỉ phân phối sản phẩm của mình ở các thành phố và thị xã

Xúc tiến bán

- Dự đoán những phản ứng đáp lại

Việc dự đoán những phản ứng đáp lại ở một mức độ nhất định là rất cần thiết và các doanh nghiệp ngày nay đang rất quan tâm . Dự đoán những phản ứng đáp lại sẽ giúp doanh nghiệp có những đièu chỉnh và hứng đi cụ thể . Trongcông ty công ty TNHH Việt Thành vấn đề này vẫn cha đợc quan tâm đúng mức . Công ty TNHH Việt Thành cũng có những dự đoán về phản ứng đáp lại nhng những dự đoán đó còn rất sơ sài , không thành một kế hoặch chi tiết, việc dự đoán chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo

Kinh nghiệm hoạt động thị trờng là rất quan trọng . trong việc dự đióan những phản ứng đáp lại thì kinh nghiệm hoạt động thị trờng là không thể thiếu . Tuynhiên trong một môi trờng kinh doanh mà nhu cầu của khách hàng ngày càng phong phú và thay đổi liên tục nh hiịen nay ,nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm của các nhà lãn đạo là cha đủ để có thể có đợc kết quả dự đoán có chất lợng cao . Bởi vậy bên cạnh kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo công ty cần có thêm những biện pháp hỗ trợ khác nh đa ra các câu hỏi để đo lờng mức độ của kháh hàng . Từ đó công ty có thể điều chỉnh hoạt đọng của mình sao cho có lợi nhất để những phản ứng đáp lại đó có thể tiến gần đêns những phản ứng mong muốn của công ty

- Lựa chọn phơng tiện truyền thông :

Sau nhiều năm hoạt đọng trên thị trờng công ty TNHH Việt Thành đẫtạo dựng đợc những mối quan hệ rất tốt với một số phơng tiện truyền thông . Tuy nhiên có thể nói rằng công ty TNHH Việt Thành vẫn cha khaithác các mối quan hệ đó một cách có hiệu quả nhất nh :

+Quảng cáo : Công ty TNHH Việt Thành đã tạo dựng đợc mối quan hệ rất tốt với các đài truyền thanh , truyền hình , các tờ báo có tiếng trong cả nớc …

thông tin đại chúng đó cho đến nay vẫn còn quá ít , cha hiệu quả và khách hàng ít biết đến

+ Quan hệ công chúng : Có đợc mối quan hệ tốt với nhiều đơn vị có uy tín công ty TNHH Việt Thành cần có biện pháp để các mối quan hệ đó tác động tích cực hơn tới sự phát triển của công ty .

+ Bán hàng trực tiếp : Công ty TNHH Việt Thành đã tạo dựng đợc mối quan hệ tốt với các siêu thị , các đại lý lớn nên việc phân phối có nhiều thuận lợi . Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện tại những nơi đó lại cha đợc tốt do khá nhiều nguyên nhân nh việc bày hàng tại các siêu thị cha gây đợc ấn tợng với khách hàng ,nhân viên bán hàng làm việc thiếu kỹ năng và độ nhiệt tình …

Bên cạnh việc khai thác tốt hơn những mối quan hệ mà mà công ty TNHH Việt Thành đã tạo dựng đợc với các phơng tiện truyền thông công ty cũng cần chú ý tới các công cụ mà lâu nay công ty vẫn cha chú ý đến nh :

+ Quảng cáo : có rất nhiều loại báo và tạp chí mà lâu nay công ty TNHH Việt Thành không chú ý quảng cáo ở đó nh báo thiếu nhi , báo hoa học trò , tạp chí phụ nữ đó là những ph… ng tiện mà khách hàng mục tiêu của công ty TNHH Việt Thành thờng xuyên sử dụng trong cuộc sống .

+Quan hệ côngchúng : Công ty TNHH Việt Thành đã khong chú ý nhiều đến các nhà bán lẻ ,các đại lý nhỏ dẫn đến việc phân phối đến ngời tiêu dùng cuối cùng gặp rất nhiều khó khăn

+ Marketing trực tiếp : Những cuộc trao đổi ,chuyện trò tình cảm đợc lãnh đạo công ty quan tâm ,nhng những hình thức Marketing trực tiếp nh vậy ở công ty TNHH Việt Thành vẫn còn rất ít và vẫn cha đợc mở rộng ra nhiều đối tựơng khác nhau . Bởi vậy thời gian tới công ty TNHH Việt Thành cần có nhiều hình thức Marketing trực tiếp hơn nữa nh việc gửi th , tặng quà , nói chuyện điện thoại và phải đ… ợc mở rọng ra nhều đối tợng khác nhau để giúp công ty nhanh chóng mở rọng sự phát triển

- Xây dựng ngân sách cho từng công cụ :

Công ty TNHH Việt Thành vẫn cha xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông một cách cụ thể . Những chi phí cho hoạt đọng truyền thông đợc ban lãnh đạo công ty chi ra một cách rất tự phát ,khi nào cần phải chi bao nhiêu thì công ty sẽ quyết định chi ra bấy nhiêu mà hoàn toàn không có một kế hoạch cụ thể trong việc chi tiêu cho hoạt động truyền thông . Điều này cũng sẽ gây rất nhiều khó khăn trong việc lập mốt kế hoặch truyền thông có hiệu quả .Vì vậy công ty cần có mốt kế hoặch cụ thể cho hoạt động chi tiêu vào công việc truyền thông ,để từ đó công ty TNHH Việt Thành sẽ rễ ràng hơn trong việc lập một kế hoặch truyền thông có hiệu quả .

Sau khi đã xác định đợc ngân sách dùng cho hoạt động truyền thông công ty cần phân bổ ngân sách đó một cách hợp lý đối với từng công cụ cu thể :

+ Quảng cáo : là hoạt đọng cần đợc xác định ngân sách ngay từ đầu và cân nhắc theo hiệu quả đạt đợc từ kỳ quảng cáo trớc . Theo cách làm của công ty TNHH Việt Thành thì những hoạt động quảng cáo này chỉ đợc tiến hành một cách rầm rộ khi mà hoạt đông tieu thụ diễn ra sôi động nhất . Tuy nhiên cho đến nay theo nh điều tra thì mức độ biết đến sản phẩm của công ty của công chúng vẫn còn cha nhiều .Vì vậy công ty cần tăng cờng cho hoạt động quảng cáo hơn nữa . Cụ thể công ty TNHH Việt Thành cần tăng ngân sách cho hoạt động quang cáo trên truyền hình nhiều nhất . Sau đó công ty TNHH Việt Thành cung cần tăng ngân sách cho hoạt động quảng cáo trên các tờ báo , tạp chí chuyên nghành và các hoạt động quảng cáo ngoài trời , trên các phơng tiện thông tin đại chúng ,những nơi diểna các hoạt động sôi nổi…

+ Quan hệ công chúng : Công ty TNHH Việt Thành đã chi nhiều cho hoạt động quan hệ công chúng ,do vậy công ty không cần chi thêm cho hoạt động này nữa . tuy nhiên công ty cần điều chỉnh việc quan hệ công chung một cách hợp lý hơn để có thể đạt đợc kết quả nh mong muốn .

cụ thể là công ty cần giảm ngân sách cho những mối quan hệ mà công ty đã tạo dựng đợc và mở thêm những mối quan hệ mới có lợi cho công ty trong việc phất triển

+ Marketing ting trực tiếp : Ngân sách dùng cho hoạt này cũng cần đợc tăng lên nhng mức độ tăng khong cần nhiều , chỉ cần đủ để công ty có thể làm phong phú thêm các hình thức Marketing trực tiếp nh : gửi th , tặng quà , qua mạng internet…

+ Xúc tiến bán : Ngân sách mà công ty TNHH Việt Thành dành cho công cụ này đã khá nhiều , vì vậy công ty không cần tăng nân sách cho côg cụ này nữa ,thậm chi công ty TNHH Việt Thành có thể rút bớt ngân sách cho công cụ này ,và thực hiện việc xúc tiến bán có hiệu quả hơn : đó là khong thực hiện việc khuyến mại nhỏ mà khách hàng cảm thấy là không có ý nghĩa mà thực hiện những chơng trình khuyến mại có ấn tợng để khách hàng nhớ đến công ty TNHH Việt Thành

+ Bán hàng trực tiếp : Ngân sách cho hoạt đọng này công ty cần đặc biệt tăng hơn nữa vì đây là công cụ tạo ra nguồn thu rất lớn cho công ty hiện nay và là cơ sở để khách hàng biết đến công ty nhiều nhất

- Thiết kế thông điệp cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp

Thông điệp cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp phải thống nhất vènội dung ,hình thức và kết cấu .Thông điệp phải nêu rõ đợc cấu tạo , công dụng , đặc tính và so sánh đợc với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, thể hiện tính nổi trội của sản phẩm …

Việc thiết kế thông điệp tại công ty TNHH Việt Thành vẫn cha đợc tiến hành một cách có kế hoặch và cụ thể . Các thông điệp đợc đa ra từ các nhà lãnh đạo ,những thông địêp đó rất chung chung , mơ hồ và cha thể hiện đợc hết những điểm nổi trội về sản phẩm ,về công ty. Điều này đã làm cho khách hàng ít ấn tợng đối với các chơng trình truyền thông của công ty

Hơn nữa những các thông điệp cả công ty vẫn cha thể hiện một cách có hiệu quả trên các phơng tiện thông tin đại chúng và đợc công chúng biết đến . hình ảnh cha thật ấn tợng , nhạc nền không ăn khớp với nội dung , những khẩu hiệu đa ra cha thật rế nhớ ,giọng nói cha thể hiện đợc ý đồ

Quyết định phạm vi, tần suất và cờng độ

Cần xác định phạm vi, tần suất và cờng độ trớc khi quyết định lựa chọn công cụ và phơng tiện thực hiện. Trớc khi quyết định về công cụ thì quyết định về

phạm vi phải đợc thông qua. Mỗi một phơng tiện có phạm vi hoạt động riêng nhng cũng có khi chúng lại trùng nhau. Việc quyết định phạm vi, tần suất và cờng độ còn chịu ảnh hởng của mục tiêu kinh doanh. Cần có những quyết định hợp lí để sao cho đạt hiệu quả cao nhất trong truyền thông.

Hiện nay ở công ty TNHH Việt Thành phạm vi của hoạt động truyền thông chủ yếu đợc thực hiện ở các thành phố lớn nh: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, các hoạt động quảng cáo xúc tiến bán, quan hệ công chúng, Marketing…

trực tiếp, bán hàng trực tiếp chủ yếu đợc thực hiện ở những thành phố này. Trong tơng lai công ty TNHH Việt Thành cần mở rộng phạm vi truyền thông của mình ở những thành phố, thị xã mà lâu nay công ty TNHH Việt Thành vẫn cha thực hiện. Cụ thể công ty có thể mở các đại lý của mình tại các thành phố và thị xã đó, sau đó giao cho các đại lý đó thực hiện hoạt động truyền thông nh: Tham gia các hội chợ, triển lãm, quan hệ với các đơn vị tại các đại lý của mình công ty TNHH…

Việt Thành thực hiện hoạt động hỗ trợ.

Trong các thành phố lớn mà công ty TNHH Việt Thành đã thực hiện hoạt động truyền thông thì phạm vi cũng cha đợc mở rộng. Công ty mới chỉ tham gia quảng cáo trên truyền hình, thời gian tới công ty cần thực hiện việc quảng cáo trên các tờ báo, tạp chí mà lâu nay công ty vẫn cha quảng cáo nh: Báo phụ nữ, hoa học trò, thiếu nhi,…

Tần xuất và cờng độ phải cao hơn để công chúng mụctiêu nhận biết đợc thông điệp của công ty . Hiện nay ở công ty TNHH Việt Thành việc quảng cáo vẫn cha đợc công ty chú trọng nhiều , công ty thờng chỉ tiến hành quản cáo vào những thời điểm chuẩn bị tung sản phẩm ra thị trừơng hoặc vào những lúc mà mức độ tiêu thụ sản phẩm lên cao nh vào mùa hè , vào các dịp tết Với cách tiến hành…

nh vậy là vẫn cha đủ để khách hàng có thể nhận biết đực về sản phẩm của công ty . Thời gian tơí công ty TNHH Việt Thành cần tăng cờng hoạt động quảng cáo hơn nữa đủ để công chúng mục tiêu có thể biết đến và nhớ về sản phẩm của công ty .Cụ thể công ty phải thừơng xuyên tiến hành quảng cáo trên truyền hình , truỳên thanh ,các tờ báo tạp chí khi vào mùa hè hoặc vào dịp tết thì tần suất và c… ờng độ quảng cáo có thể tăng lên gấp đôi

− Điều chỉnh chơng trình xúc tiến hỗn hơp:

Bớc cuối cùng của hoạch định chơng trình tổ chức hoạt động xúc tiến hỗn hơp là kiểm tra và hiệu chỉnh toàn bộ. Đây là công việc rất quan trọng, nó quyết định đến hiệu quả đạt đợc của truyền thông. Khi hiệu chỉnh các chơng trình của hoạt động truyền thông cần thực hiện các bớc sau:

+ Xác định nội dung cần hiệu chỉnh.

+ Đa ra các tiêu chuẩn cần hiệu chỉnh.

+ Đánh giá kết quả.

Hầu hết các chơng trình hoạt động của công ty TNHH Việt Thành đều cha có khâu đánh giá kết quả. Điều này ảnh hởng rất lớn đến việc hiệu chỉnh, hoạch định kế hoạch. Do đó công ty lên có các hoạt động đánh giá cụ thể trớc, trong và sau khi tiến hành chơng trình để kiểm soát toàn bộ các hoạt động và từ đó có những giải pháp phù hợp.

+ So sánh kết quả đạt đợc với mục tiêu đề ra.

+ Xác định nguyên nhân.

+ Thực hiện hiệu chỉnh.

+ Tổng hiệu chỉnh.

Tơng tự nh bớc đánh giá kết qủa việc so sánh kết quả đạt đợc với mục tiêu đề ra có một ý nghĩa to lớn. Việc xác định mục tiêu có ảnh hởng đến quá trình kinh doanh của công ty mà kết quả kinh doanh là một tiêu thức thực tế giúp nó đạt độ chính xác cao.

Tóm lại hoạt động xúc tiến hỗn hơp phải cần thực hiện theo một chình tự nhất định, đợc tìm hiều kĩ càng và phải có sự phối hợp toàn diện giữa các bộ phận.

2.Quản lý quá trình thực hiện hoạt động xúc tiến hỗn hơp.

− Quản lý ngân sách của hoạt động xúc tiến hỗn hơp.

Dựa vào tổng ngân sách đã đợc duyệt để tiến hành phân bổ ngân sách đó cho từng công cụ. Để tránh lãng phí tiền của, công ty TNHH Việt Thành lên thực hiện quản lý ngân sách một cách chi tiết. Việc quản lý ngân sách sẽ đợc thực hiện theo các nội dung sau:


Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CÔNG TY VIỆT THÀNH.DOC (Trang 28 -36 )

×