0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Đẩy mạnh quá trình thành lập CTCP: Các CTCP có thể đợc thành lập bằng nhiều cách và có nhiều hình thức CTCP Vì vậy cần tiến hành đồng thời nhiều biện

Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN.DOC (Trang 28 -29 )

III/ Mối quan hệ giữa công ty cổ phần và thị trờng chứng khoán

1. Đẩy mạnh quá trình thành lập CTCP: Các CTCP có thể đợc thành lập bằng nhiều cách và có nhiều hình thức CTCP Vì vậy cần tiến hành đồng thời nhiều biện

nhiều cách và có nhiều hình thức CTCP. Vì vậy cần tiến hành đồng thời nhiều biện pháp đó.

Thứ nhất, đẩy mạnh việc CPH các DNNN và doanh nghiệp t nhân. CPH DNNN là một chủ trơng lớn và đúng đắn của Đảng và nhà nớc từ năm 1992 nhằm sắp xếp hợp lý khu vực kinh tế nhà nớc, tăng thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế. Cho đến tháng 3/1997 mới có 11 DNNN đợc CPH. Quá trình này tiến hành quá chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân vì cha có TTCK để tính toán giá trị tài sản, đảm bảo mức độ công khai của thông tin... Để thực hiện triệt để hơn nữa chơng trình này thì điều tiên quyết là phải có quyết tâm cao của Chính phủ, thái độ kiên quyết của các cơ quan có trách nhiệm. Có đợc điều đó thì các trở ngại hiện nay về chính sách, cơ chế, thủ tục hành chính.... và về quan điểm, hiểu biết... trong CPH DNNN sẽ đợc giải quyết nhanh và triệt để.

Việc thanh lọc, sắp xếp DNNN để xác định danh mục các DNNN đợc CPH và không CPH mà công khai danh sách này cho toàn dân biết là cần thiết, chứng tỏ quyết tâm cao của chính phủ và các cấp chính quyền nhà nớc trong việc thúc đẩy CPH. Việc này phải tiến hành thờng xuyên, nhiều lần.

Công tác tuyên truyền về CPH DNNN là rất quan trọng. Khối lợng DNNN hiện nay là lớn, số lợng CBCNV trong các DNNN này không phải là nhỏ mà quyền lợi của họ sẽ thay đổi khi DNNN đợc CPH. Bản thân các DNNN cũng cha đợc cung cấp đầy đủ các tài liệu hớng dẫn về CPH. Vì vậy, Ban chỉ đạo CPH DNNN cùng các cơ quan hữu quan cần thống nhất soạn thảo các quy trình, thủ tục hành chính, bớc đi, ý nghĩa... của CPH và phát hành rộng rãi cho nhân dân.

Huy động vốn thông qua CPH một bộ phận DNNN thực sự có hiệu quả vì có lợi cho cả ba phía: nhà nớc, doanh nghiệp, ngời lao động. Việc CPH thành công các DNNN sẽ tạo ra sự thay đổi trong quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời là trọng điểm trong việc xây dựng các CTCP ở Việt Nam.

Thứ hai, cần quan tâm hơn nữa tới việc CPH các doanh nghiệp t nhân. Nếu vào năm 1986, ở Việt Nam gần nh cha có các doanh nghiệp t nhân thì tới nay, con số nàylên tới khoảng 22000. Họ gặp khó khăn thực sự về vốn, công nghệ kỹ thuật thấp, thiếu thông tin, khó tiếp cận thị trờng trong và ngoài nớc, chính sách cha rõ ràng... Trong khi đó, đây lại là hình thức doanh nghiệp phù hợp với Việt Nam do tạo thêm công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, tăng thu ngân sách, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế... Để góp phần giải quyết các khó khăn đó, nhà nớc có thể và cần tạo điều kiện CPH các doanh nghiệp t nhân làm ăn có hiệu quả, chuyển thành các CTCP. Quá trình này sẽ đợc tiến hành theo luật công ty và đợc hỗ trợ bởi các quy chế cụ thể hơn, rõ ràng hơn.

Thứ ba, khuyến khích thành lập các CTCP công cộng do các sáng lập viên tiến hành trong các ngành nghề đợc luật pháp cho phép. Hiện nay, công việc này cha đợc quan tâm thích đáng, tuy trong xã hội có những ngời có vốn song không có năng lực kinh doanh, bên cạnh đó lại có những ngời có trình độ kinh doanh song không có vốn; hoặc là tầng lớp trung lu có nhu cầu xuất vốn kinh doanh để thu lợi nhuận. Hầu nh họ phải tự mày mò tìm hiểu trong hoàn cảnh luật pháp cha đầy đủ, thống nhất tài liệu thiếu thốn... nhà nớc cần có những quy chế rõ ràng về thủ tục, hình thức, bớc đi... công khai và phát hành các ấn phẩm về vấn đề này. Một chiến đợc nâng cao hiểu biết của nhân dân về công ty cổ phần là điều không thể thiếu.

Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN.DOC (Trang 28 -29 )

×