0
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ.DOC.DOC (Trang 34 -35 )

Doanh nghiệp cần xác định hướng vào khách hàng, nơi đâu, cái gì khác hàng cần thì hệ thống phân phối cần phải được sắp đặt để đáp ứng các yêu cầu đó. Thường xuyên tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trường. Xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiêu, đưa hình ảnh công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà được biết đến là một doanh nghiệp có uy tín, chất lượng, sản phẩm có sự cạnh tranh cao, dễ dàng thâm nhập thị trường và phát triển hệ thống phân phối.

KẾT LUẬN

Hệ thống phân phối hàng hoá của công ty có tầm quan trọng đặc biệt, nó tác động 70% đối với sản xuất. Công ty cần phát triển hệ thống phân phối của mình để phát huy tác dụng của nó, nâng cao sự cạnh tranh. Đây là một lợi thế so sánh vô cùng to lớn đối với các đối thủ cạnh tranh khác. Hệ thống phân phối phát triển phải dựa trên việc quản lý hệ thống kênh có hiệu quả. Công tác quản lý kênh phân phối của các công ty nói chung và công ty bánh kẹo Hải Hà nói riêng chưa có sự quan tâm hợp lý. Việc quản lý kênh phân phối chỉ đơn thuần quan tâm đến các thương vụ mua bán trực tiếp chưa xây dựng được mối quan hệ lâu dài với các thành viên kênh dân tới hệ thống kênh hoạt đông chưa có hiệu quả. Qua việc tìm hiểu công tác quản lý kênh phân phối của công ty em đã phần nào thấy được thực trạng của tình hình trên. Trên đây là những giải pháp mà em đưa ra nhằm mục đích nâng cao hoạt động của việc quản lý hệ thống kênh phân phồi. Tuy nhiên nhưng giải pháp này chưa mang tính cụ thể cao do không trực tiếp thực tập tại công ty đây chỉ là những giải pháp mang tính chất sơ bộ. Một lần nữa, em xin được cảm ơn cô giáo- thạc sĩ Nguyễn Thanh Thủy đã giúp em thực hiện đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn!

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ.DOC.DOC (Trang 34 -35 )

×