0
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Áp dụng các biện pháp bù đắp rủi ro:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT PHÚ THỌ.DOC (Trang 28 -29 )

II/ Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ

3/ Áp dụng các biện pháp bù đắp rủi ro:

Trong cơ chế thị trường, rủi ro tín dụng đối với NHTM mang tính tất yếu và phổ biến. Các chuyên gia Ngân hàng đã đề cập rất nhiều đến vấn đề rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng dưới nhiều khía cạnh khác nhau, có những rủi ro khách quan, có những rủi ro chủ quan, có những rủi ro do cơ chế, đạo đức của cán bộ Ngân hàng…Ở đây, em xin đề cập đến vấn đề làm thế nào để đảm bảo an toàn trong kinh doanh Ngân hàng khi rủi ro xảy ra.

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng thì việc hình thành quỹ bù đắp rủi ro là cần thiết và cấp bách. Bên cạnh đó để khắc phục hạn chế của quỹ này, các NHTM có thể tham gia bảo hiểm đối với các khoản cho vay (gọi là bảo hiểm cho vay). Bảo hiểm cho vay có ưu điểm rất lớn

+ Bảo hiểm cho vay có nhiệm vụ bồi thường cho NHTM khi có rủi ro xảy ra theo quy định, ngoài ra bảo hiểm cho vay còn có nhiệm vụ phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức các biện pháp để đề phòng, ngăn chặn, hạn chế các tổn thất xảy ra đảm bảo an toàn cho công ty bảo hiểm cũng như cho các Ngân hàng Thương mại.

+ Bảo hiểm cho vay thu hút được nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm nên có khả năng thanh toán nhanh, kịp thời, bù đắp khi có tổn thất lớn, đồng phát huy được tính cộng đồng, tính tương trợ giữa các NHTM trong toàn ngành Ngân hàng.

Qua thực tế ta thấy rằng, giải pháp tham gia bảo hiểm rủi ro tín dụng là một giải pháp mang tính nguyên tắc cần phải có trong kinh doanh tín dụng. Nhưng trong điều kiện nước ta hiện nay hoạt động bảo hiểm tín dụng chưa được hình thành nên không thể chuyển toàn bộ rủi ro cho cơ quan bảo hiểm, kể cả trong trường hợp phát sinh thêm chi phí. Để hạn chế rủi ro khi áp dụng giải pháp này, NHCT có thể cùng với các tổ chức tín dụng khác lập ra công ty bảo hiểm trực thuộc ngành Ngân hàng, hoạt động trong môi trường đầu tư của các

tổ chức tín dụng, phục vụ trực tiếp cho kinh doanh tín dụng. Khi có rủi ro, công ty có thể đủ sức gánh chịu một phần trách nhiệm của mình, mà không gây ảnh hưởng đến mặt bằng kinh doanh của tổ chức tín dụng.

Việc trích lập rủi ro tín dụng giúp NHCT có thể hạn chế nhiều rủi ro tín dụng trên địa bàn của tỉnh.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT PHÚ THỌ.DOC (Trang 28 -29 )

×