0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Mục tiêu và phơng hớng phát triển của công ty Hạ Long

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT HẠ LONG.DOC.DOC (Trang 27 -29 )

Bớc vào một thiên niên kỷ mới, với những tiêu chí, các ngành, nghề mà Đảng và Nhà nớc đã vạch ra và đặt lên hàng đầu nh xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thị trờng... Công ty Hạ Long cũng tự hoà mình vào sự phát triển chung của đất nớc. Đứng trớc những mục tiêu của Nhà nớc đặt ra, Hạ Long cũng đã xác định những mục tiêu cụ thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

- Tập trung phát triển, đẩy mạnh 3 mặt hàng (3 loại sản phẩm chính) + Cửa tự động (Autodoor) mang nhãn hiệu DORTEX

+ Máy tính nguyên chiếc mang nhãn hiệu ACER + Hệ thống Multimedia (Lap) mang hiệu Teacherwin

Bên cạnh việc kinh doanh các loại mặt hàng nh cũ thì 3 mặt hàng này, Hạ Long muốn đẩy mạnh sự phát triển 3 loại mặt hàng trên với danh nghĩa là 3 mặt hàng chủ lực tơng đơng nhau.

+ Autodoor Dortex là một sản phẩm mới thị trờng còn ít, thị phần cha nhiều và cha đem lại doanh thu cũng nh lợi nhuận lớn cho công ty, Hạ Long mong muốn đa Dortex thành một sản phẩm đợc biết đến trên thị tr- ờng ngành xây dựng và cùng với nó là doanh thu đáng kể từ mặt hàng này. Tạo lập thành mặt hàng chiến lợc cho công ty.

+ Với máy tính ACER: Tạo lập lại tên tuổi thị trờng đã mất mà ACER đã tạo lập nên trớc đây. Tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm ACER với các sản phẩm khác nh COMPAQ, IBM và các sản phẩm máy tính lắp ráp khác. Đa ACER thành tiêu chuẩn sơ bô jcủa một số ngành, lĩnh vực hoạt động đồng bộ (giáo dục, công nghệ môi trờng... tạp lập thị trờng truyền thống cho ACER, cùng với việc doanh thu ổn định từ loại mặt hàng này. + Teacherwin: Khẳng định và củng cố hơn nữa tên tuổi, chất lợng của sản phẩm này trên thị trờng nhất là ngành giáo dục, mở rộng sang các ngành khác nh ngân hàng hay tài chính... tăng độ ổn định về doanh thu cho các loại mặt hàng này, cũng nh tăng khả năng cạnh tranh.

+ Các loại sản phẩm khác vẫn kinh doanh nhng giảm bớt độ tập trung và vẫn phải duy trì thị trờng truyền thống.

+ Tìm kiếm mở rộng thêm thị trờng khi mà xu hớng của thị trờng có sự đầu t lớn của nhà nớc, cũng nh các quy định chặt chẽ hơn về việc xây dựng sản xuất thiết bị văn phòng (lắp ráp máy tính); thuế má, xuất nhập khẩu.

2. Biện pháp

- Tăng vốn: Đảm bảo về t cách, khả năng tài chính trong đấu thầu, xâm nhập vào “thị trờng lớn” đó là các ngành, các công trình lớn của nhà nớc và liên doanh hay công ty nớc ngoài.

- Tăng đầu t (chi phí và con ngời) cho hoạt động Marketing + Gặp mặt khách hàng tiềm nămg.

+ Quảng cáo (báo chí, tờ rơi, truyền hình) + Khuyến mãi...

- Xây dựng tập trung nâng cao khả năng hỗ trợ, khách hàng (Giao hàng, lắp đặt, bảo hành, bảo trì...)

- Thiết lập hệ thống cộng tác viên. - Có chiến lợc cụ thể về giá cả

- Khuyến khích sự sáng tạo và đảm bảo quyền tự chủ cho tất cả các thành viên trong công ty.

- Nâng cao, khuyến khích lợi ích và trách nhiệm vật chất cho cán bộ công nhân viên.

- Nâng cao tính truyền thống và đoàn kết trong công ty.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT HẠ LONG.DOC.DOC (Trang 27 -29 )

×