0
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Định tuyến bảo vệ

Một phần của tài liệu PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.DOC (Trang 25 -26 )

Khi thiết lập các kết nối trong một mạng cố định tuyến ghép kênh bước sóng sóng quang WDM, yêu cầu cung cấp một số mức độ bảo vệ tuyến sợi và nút để tránh sai hỏng trong mạng bằng cách dự trữ một số lượng dung lượng dự phòng [14,21]. Một cách tiếp cận phổ biến để bảo vệ là thiết lập 2 tuyến luồng quang phân tập mức luồng. Một luồng gọi là luồng chính cho sử dụng còn luồng kia được gọi là luồng quang dự phòng để hồi phục cho luồng quang chính bị hỏng. Cách tiếp cận này có thể hỏng, các đường chính và đường thay thế cũng có thể là phân về nút.

Định tuyến thay thế cố định cung cấp một cách tiếp cận để thực hiện điều khiển bảo vệ. Bằng cách lựa chọn các đường thay thế phân tập với tuyến chính, ta có thể bảo vệ kết nối với bất cứ các sai hỏng tuyến sợi đơn nào bằng cách phân bổ một trong các đường thay thế là một đường hồi phục.

Trong định tuyến thích nghi, có thể bổ sung một giải pháp bảo vệ có thể được trong các đường hồi phục nào đó để thiết lập ngay sau khi đường chính đã được thiết lập. Giao thức định tuyến có thể được sử dụng để xác định đường hồi phục, với việc loại trừ một bằng cách thiết lập c = ∞ nó đang được sử dụng trên đường chính. Việc sử dụng tuyến thay thế để phục hồi được xác định động sau khi sai hỏng xảy ra. Sự phục hồi sẽ chỉ thành công nếu đủ tài nguyên có thể sử dụng được trong mạng. Chú ý rằng, khi một sai hỏng xảy ra, việc tìm kiếm và thiết lập động của một đường phục hồi dưới cách tiếp cận hồi phục có thể mất thời gian đang kể so với chuyển mạch trên các đường hồi phục thiết lập trước theo cách tiếp cận bảo vệ (protection).

3.3 Kết luận

Công nghệ WDM đem lại nhiều cơ hội cho các nhà khai thác mạng, giảm chi phí/bit và tăng dung lượng đáp ứng nhu cầu phát triển trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, khi đưa công nghệ mới vào ứng dụng thì sẽ có nhiều thách thức cho việc ứng dụng hiệu quả các đặc tính tiên tiến mà vẫn duy trì được tính liên tục trong phát triển mạng lưới. Hiện nay, thực tế việc ứng dụng WDM chủ yếu trong mạng truyền tải với cấu trúc mạng định tuyến quang sẽ đáp ứng các lưu lượng kết nối điểm - điểm tốc độ cao. Do vậy thách thức trước mắt đối với các nhà lập quy hoạch và thiết kế mạng cần quyết định thời điểm và lựa chọn các cấu trúc

mạng quang WDM phù hợp. Để giải quyết các vấn đề này trong quy hoạch mạng, thì một trong những bài toán đặc trưng điển hình của công nghệ WDM(so với công nghệ SDH) đó là phân bổ luồng quang trong mạng, bao gồm định tuyến và gán bước sóng cho các luồng lưu lượng trên mạng WDM vật lý. Do tầm quan trọng của bài toán này mà hiện có rất nhiều đề tài nghiên cứu và tìm ra các giải pháp mới phù hợp với những yêu cầu của từng bối cảnh cụ thể của mạng lưới: từ lưu lượng tĩnh tới lưu lượng động, ngẫu nhiên; từ các giải thuật ngoại tuyến đến trực tuyến xử lý tập trung và phân tán; từ lưu lượng song công đối xứng tới lưu lượng đơn công và bất đối xứng; từ không có chuyển đổi bước sóng đến có hay hạn chế chuyển đổi bước sóng; từ không có không có ràng buộc về độ dài trong suốt đến các rang buộc như nhiễu, xuyên âm, mức công suất.

Một phần của tài liệu PHỤC HỒI MẠNG VÀ PHÂN BỔ LẠI TÀI NGUYÊN.DOC (Trang 25 -26 )

×