0

Xuất phát từ thực tế và những nhu cầu đòi hỏi mang tính cấp thiết của sinh viên, em chỉ dám đa ra một kiến nghị nhỏ nhng nó thực sự quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nớc nhà. Đó chính là việc quan tâm nhiều hơn nữa đến cuộc sống vật chất cũng nh tinh thần của sinh viên. Trớc hết em phải nói đến cuộc sống tinh thần của sinh viên. Một con ngời đợc tạo nên tất yếu phải đủ cả hai yếu tố trí và lực. Nh một câu ngạn ngữ đã nói: “ Có sức khỏe thì cha chắc anh đã có thể làm đợc tất cả nhng để có tất cả anh phải có sức khỏe”. Vậy nên việc lo cho đời sống tinh thần của sinh viên là hết sức cần thiết. Em thiết nghĩ cần phải trang bị thêm nữa những khu vui chơi giải trí cho học sinh, sinh viên, để sau những giờ học tập căng thẳng, sinh viên chúng em có những chỗ để có thể nghỉ ngơi một cách bổ ích. Hơn thế nữa, chúng ta cần trang bị một cách đầy đủ những phơng tiện nh ti vi, máy vi tính... để sinh viên có thể đợc cập nhật những thông tin mới nhất, những kiến thức mới nhất trên thế giới. Bên cạnh đào tạo một đội ngũ trẻ khỏe về thể chất, họ còn phải “khỏe” về kiến thức. Muốn vậy, chúng ta không phải chỉ trang bị cho thế hệ trẻ không chỉ những kiến thức mang tính bắt buộc ở trờng mà còn phải trang bị những kiến thức nâng cao, đòi hỏi sự năng động sáng tạo của mỗi ngời sinh viên, bằng cách tăng thêm số đầu sách ở th viện, tạo nên những buổi bàn luận về phơng pháp học tập để giúp nhau cùng tiến bộ...

Tuy nhiên chúng ta không nên hỏi tổ quốc đã làm gì cho chúng ta. Nh câu nói bất hủ của Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc: “ Muốn có chủ nghĩa xã hội thì phải có những con ngời xã hội chủ nghĩa”. Chúng ta là những sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trờng, chúng ta không nên quên nhiệm vụ cao cả của chúng ta là phải học tập tốt để ngày mai lập nghiệp. Chúng ta phải luôn trau dồi kiến thức, nắm bắt đợc những kiến thức mới mẻ để có thể hòa nhập với những nớc có nền công nghiệp cao,

tiên tiến trên thế giới. Em tin tởng rằng trong một tơng lai không xa, thế hệ trẻ, thế hệ sinh viên sẽ làm rạng danh cho Tổ quốc.

Một phần của tài liệu VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở VN (Trang 29 -29 )