0

Giao diện thao tác Thư mục mail

Một phần của tài liệu TỔNG QUAN VỀ EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC TRONG MAIL.DOC (Trang 26-29 )

- Để thao tác và xử lý thư mục mail như thêm mới, đổi tên, xoá hay thiết lập trạng thái Active(show) từng thư mục hãy vào mục option. Mục này sẽ làm tất cả những gì liên quan đế thư mục mail, ngoài ra ta có thể nhấn chuột vào add để thêm một thư mục mail mới mà không cần vào Option.

Trang option có giao diện như sau:

Khi vào đây ta biết được hộp thư đó đang ở trạng thái nào có bao nhiêu lá thư, nếu hộp thư đang ở trạng thái Hidden thì hộp thư này không thấy trong giao diện sau khi login.

- Web mail còn hỗ trợ sổ địa chỉ nghĩa là người sử dụng lưu lại địa chỉ mail của bạn bè người thân,… Sổ địa chỉ này lưu trữ họ, tên, ngày sinh, email,…. Giao diện sổ địa chỉ như sau.

- Giao diện soạn thư, vì giao diện có dùng java Script nên để thể hiện hết các tính năng của một trình soạn thảo nên chạy trên môi trường Explorer 5.5 trở lên. Giao diện hỗ trợ đầy đủ các tính năng cơ bản mà người dùng cần đến. Người dùng có thể gởi mail với một file đính kèm theo, chương trình chỉ mới xử lý được kèm một file đây cũng mà một mặt còn hạn chế của Web mail mà cần được cải thiện. Ngoài hai chức năng mail CC, BCC, người dùng có thể gởi mail đến nhiều người khác bằng cách mỗi địa chỉ mail cách nhau dấu chấm phẫy “;” hay dấu phẩy ”,”.

Cũng như bao trình mail server và mail Client khác, nếu như địa chỉ người nhận không có thực trên mạng thì ngay lập tức Jmail server sẽ hồi âm lại cho bạn biết là địa chỉ mail mà bạn vừa gởi không đến được người nhận. Quá trình nà diễn ra ngay sau khi bạn gởi mail và bạn sẽ nhìn thấy nó khi bạn trở về hộp thư Inbox.

- Ngoài ra người sử dụng có thể sửa đổi thông tin đăng ký ban đầu khi nhấn chuột vào mail Option.

- Ngoài những tính năng trên Web mail còn một số tính năng khác nhìn chung rất thân thiện và dễ sử dụng.

Một phần của tài liệu TỔNG QUAN VỀ EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC TRONG MAIL.DOC (Trang 26 -29 )