0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Phương pháp giải tíc h (xem giáo trình) Phương pháp vẽ thực tế.

Một phần của tài liệu KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG.DOC (Trang 29 -31 )

- Phương pháp vẽ thực tế.

CHƯƠNG IX

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ AN TOAØN THỐT NGƯỜICHO CƠNG TRÌNH KIẾN TRÚC

CHO CƠNG TRÌNH KIẾN TRÚC

IX.1. – VẤN ĐỀ AN TOAØN THỐT NGƯỜI .

* Việc thiết kế kiến trúc, ngồi những yêu cầu chung về quy hoạch, về các giải pháp kiến trúc cơng trình, các giải pháp kỹ thuật cơng trình ..Một vấn đề rất quan trọng đặt ra cho người thiết kế là phải đảm bảo an tồn thốt người ra khỏi cơng trình kiến trúc khi cĩ sự cố xảy ra, hoặc khi kết thúc các buổi trình diễn, hết giờ làm việc của các cơng sở, trường học, ..

* Ở các cơng trình kiến trúc cơng cộng thường cĩ đơng người sử dụng, khi kết thúc hoạt động thường gây ra hiện tượng rối loạn hoặc ùn tắc giao thơng, nhất là khi xảy ra

sự cố như cháy nổ, ..

* Do đĩ cần phải tính tốn khả năng thốt người ra khỏi cơng trình một cách dễ dàng và an tồn trong các trường hợp sau :

- Thốt người bình thường . - Thốt người khi cĩ sự cố .

* Khi thiết kế an tồn thốt người ra khỏi cơng trình cơng cộng, ta phân ra thành hai giai đoạn :

1 – Thốt người ra khỏi phịng . 2 – Thốt người ra khỏi cơng trình . IX.1.1. – Thốt người ra khỏi phịng .

- Trong các cơng trình kiến trúc cơng cộng, do chức năng sử dụng mà cĩ những khơng gian, những phịng tập trung đơng người .Những khơng gian, phịng này cần phải tính tốn, bố trí hệ thống cửa thốt hiểm .

IX.1.1.1. * Các nguyên tắc thốt người ra khỏi phịng :

1 – Các phịng cĩ số lượng người > 100 người, phải cĩ ít nhất 2 cửa thốt ra, và các cửa phải cĩ cánh mở ra phía ngồi .

2 – Người ở vị trí xa nhất đến cửa thốt phải < 25 m .

3 – Nếu là các khán phịng, phải đảm bảo khoảng cách giữa các dãy ghế > 0.9 m 4 – Các lối thốt về phía cửa, cầu thang, hành lang phải rõ ràng, khơng chồng chéo ; phải cĩ tín hịêu, đèn báo, chi tiết ký hịêu bằng màu chỉ hướng . 5 – Hành lang thốt phải đảm bảo đủ rộng (theo tính tốn) .

6 – Khoảng cách giữa các cầu thang phải < 50 m .

7 – Nếu là các khán phịng, hoặc các khán đài TDTT phải phân chia thành các lơ: - Mỗi lơ khán phịng : < 200 chỗ .

- Mỗi lơ khán đài : < 300 chỗ .

8 – Các hành lang, cầu thang, phải cĩ kết cấu vật liệu bền chắc, cĩ độ chống cháy cao hơn các khu vực khác .

9 – Trong các cơng trình hiện đại ngày nay, thường thiết kế, bố trí các hệ thống báo động tự động, hoặc hệ thống tự động chữa cháy .

IX.1.1.2. * Tính tốn thốt người : 1 – Yêu cầu tính tốn :

- Xác định thời gian thốt người tổng cộng từ lúc bắt đầu thốt, tới lúc thốt hết người ra khỏi cơng trình .

- Xác định thời gian dừng chân tạm thời, chờ đợi trong khi thốt người . 2 – Cơ sở tính tốn :

- Số người thốt được ở lối đi hành lang tính cho một dịng : 25 người/ dịng/ phút - Chiều rộng cho một dịng người thốt : 0,60 m/ 1 dịng .

- Vận tốc di chuyển của dịng người :

- Di chuyển trên mặt phẳng ngang : 16 m/ phút . - Lên cầu thang & mặt phẳng dốc : 8 m/ phút . - Xuống cầu thang & mặt phẳng dốc : 10 m/ phút .

- Thời gian yêu cầu để tồn bộ người thốt ra khỏi cơng trình : 6 – 7 phút . - Trong đĩ :Thời gian để tồn bộ người thốt ra khỏi phịng : 2 – 3 phút . - Diện tích dừng chân (ùn tắc người) tiêu chuẩn : 0,25 – 0,30 m2/ người 3 – Các bước tính tốn :

To min = S max / V ( phút )

Trong đĩ : To min là thời gian tối thiểu thốt người, S max là khoảng cách xa nhất . B – Tính chiều rộng của cửa cần thiết để thốt người trong thời gian T o min .

B yêu cầu = N / 25 To min = ( số dịng người ) Trong đĩ : - B yêu cầu : Chiều rộng cửa tính theo số dịng người ( 0,6 m/ dịng ) .

- N Tính tốn : Tổng số người trong phạm vi cần tính tốn . - T o min : Thời gian thốt người tối thiểu .

Một phần của tài liệu KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG.DOC (Trang 29 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×