0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (31 trang)

Nguyờn lý và tỏc dụng linh kiện:

Một phần của tài liệu BAO CAO VXL MACH QUANG BAO.PDF (Trang 25 -26 )

Đõy là loại led Anode chung ở hàng nờn để một led sỏng thỡ dữ liệu

ở hàng phải ở mức cao và xuất ra ở cột phải ở mức thấp. Vi điều khiển

điều khiển thanh ghi dịch để lựa chọn cột sỏng

Tại mỗi thời điểm chỉ cú một cột được sỏng, nhưng ta lợi dụng tớnh chất lưu ảnh trờn vừng mạc để cú thể hiển thịđược đồng thời cả 32 cột. Tần số quột lỳc này phải đảm bảo >=24 hỡnh/s

Để led sỏng đẹp và ổn định thỡ dũng qua led khoảng Itb =10mA Một cột cú 8 led, nghĩa là tối đa một thời điểm cú 8 led sỏng Vậy dũng cần thiết cho một cột led là

Icột=Itb x 8 x Hệ số an toàn =10x8x2

=160mA

Ở cột ta dựng ULN2803 để hỳt dũng, mà khả năng hỳt dũng của ULN2803 lờn tới 500mA nờn hoàn toàn phự hợp trong trường hợp này

Về nguyờn lý tại một thời điểm chỉ cú một cột được phộp sỏng, nhưng do ta quột nhanh nờn sẽ cảm thấy tất cả cỏc cột đều sỏng, thời gian sỏng 1 cột chỉ là 1/32 chu kỳ quột. Để đảm bào mắt người nhỡn thấy cỏc led sỏng khụng bị nhấp nhỏy thỡ dũng cung cấp cho một led cần gấp 32 lần dũng trung bỡnh để chia đều khoảng thời gian nú khụng được chiếu sỏng

Dũng cần thiết cung cấp cho cỏc hàng là: Ihàng = 10x32x2

= 640 mA

Với A1015 loại GR cú hệ số khuếch đại là 200-400. Qua đo thực tế

hệ số khuếch đại của cỏc Transistor là khoảng 250.

Khi hoạt động để dũng cung cấp cho ma trận ổn định Tran hoạt

β * Ib >= Icbh

Ib >= 640/250 =2.56 mA Ub /Rb >=2.56

Rb <= (5-0.7)/2.56 =1.68 K Chọn trở 1K

Một phần của tài liệu BAO CAO VXL MACH QUANG BAO.PDF (Trang 25 -26 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×