0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

Đối tượng quan sát trong rạp chiếu phim là màn ảnh, ở rạp chiếu phim bình thường

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DÂN DỤNG.DOC (Trang 28 -28 )

thường

màn ảnh là mặt phẳng, cịn màn ảnh cỡ lớn, màn ảnh rộng và màn ảnh tồn cảnh là mặt cong ( một phần của mặt trụ )

- Đối với màn ảnh phẳng : Người ngồi xa nhất khơng được quá 5 lần chiều rộng của màn ảnh ; Nhưng khơng quá 40 m .

- Đối với màn ảnh phẳng : Người ngồi xa nhất khơng được quá 5 lần chiều rộng của màn ảnh ; Nhưng khơng quá 40 m . bộ độ sâu vào trong của sân khấu, ta thường lấy bằng đường kính sàn quay của sân khấu ) .

- Như vậy đối tượng quan sát của nhà hát khơng phải là mặt phẳng như của màn ảnh của rạp chiếu phim ; mà là khơng gian 3 chiều . của rạp chiếu phim ; mà là khơng gian 3 chiều .

- Việc bố trí khán giả trong nhà hát cũng bị hạn chế bởi gĩc nhìn theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng . ngang và phương thẳng đứng .

- Khoảng cách xa nhất của khán giả ngồi hàng ghế cuối cùng đến miệng sân khấu : - Nhà hát kịch < 30 m . - Nhà hát kịch < 30 m .

- Nhà hát ca kịch 40 – 45 m .

- Phịng hịa nhạc 40 – 45 m, sân khấu cĩ độ mở lớn hơn = 90 – 120* * SÂN VẬN ĐỘNG : * SÂN VẬN ĐỘNG :

- Đối tượng quan sát là trái banh cĩ kích thước d = 22,8 cm .

- Khoảng cách tối đa từ khán giả đến gĩc đối diện của sân bĩng theo đường chéo được lấy bằng 190 – 215 m . lấy bằng 190 – 215 m .

* NHAØ THI ĐẤU CĨ MÁI :

- Thi đấu bĩng bàn, trái banh cĩ d = 4 cm . Cự ly tối đa < 45 m . - Thi đấu quần vợt , trái banh cĩ d = 6 cm . Cự ly tối đa < 60 – 65 m . - Thi đấu quần vợt , trái banh cĩ d = 6 cm . Cự ly tối đa < 60 – 65 m .

II – PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ NỀN DỐC . 1 – CƠ SỞ THIẾT KẾ : 1 – CƠ SỞ THIẾT KẾ :

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DÂN DỤNG.DOC (Trang 28 -28 )

×