0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (27 trang)

Phần lớn, các bài tập của thầy cô thì đợi “nước ngâp chân” rồi mới nhảy nên chất lượng

Một phần của tài liệu CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG HỌC TẬP,LÀM VIỆC THEO NHÓM (Trang 25 -27 )

bài làm kém, làm mang tính đối phó nhiều hơn là học hỏi, cách học chủ động.

cécA^

- Khi học nhóm thì hầu như công việc chỉ có 1 hoặc 2 người “ôm” cho cả nhóm vì ít có

thời gian gặp mặt, ít có thời gian trao đôi và chủ yếu là làm theo ý người “ôm” và nếu có phân thì cũng rất ít khi phân đều, chia thời gian gần như không hợp lý, hoặc có hợp lý thì

phân thì cũng rất ít khi phân đều, chia thời gian gần như không hợp lý, hoặc có hợp lý thì

không làm được và đên vài ngày cuôi thức “căng mất” ra đê làm cho kịp deadline. - Kiểm tra tiến độ làm việc thì có nhưng ít quan tâm, chỉ hỏi nhau để biết đang làm đến đâu và làm như thê nào đề còn biết mà “vần đáp”.

- Quy định làm việc nhóm thì nghe ghê quá, nhưng mà hầu hết ít có nhóm nào quy định, kết quả là cuối cùng code 2-3 người thôi nhưng mà thời gian để ghép bài thì vất vả, cách viết code không đồng nhất nhìn rất lộn xộn, viết xong gặp bug thì debug “mỏi mắt” mới ra, xong là dẹp luôn chứ không dám xem lại.

Tại sao lại có kết quả như trên, các bạn có đê ý không? Thật ra do các bạn học quá nhiêu môn, một môn thì có khôi lượng công việc khá nhiêu nên hết “bôn ba” môn này các bạn phải “lăn lộn” với môn khác nên rât mệt, dẫn đến tình trạng này không có gì lạ, Nhưng

nêu các bạn sắp xêp một tí sẽ ôn thôi.

Không thê phủ nhận rằng với cách làm việc của chúng ta hiện nay thì việc tạo ra những

khoảng thời gian linh hoạt đề có thể luân chuyền nhiều project là khá tốt nhưng nếu xét ở góc độ chất lượng thì khó có thể nhóm nào cũng đạt chất lượng ở mọi project hơn nữa

cách làm việc đó sẽ gây khó cho chúng ta rất nhiều khi chúng ta thật sự làm việc tại môi

trường công ty với nhiêu ràng buộc.

Ở công ty, chúng ta làm việc như thế nào (đây là một vài ý kiến của mình khi mình đã đi làm ở 2 công ty và thời gian cũng được Í năm rồi, chắc hăn có phân đúng, và cũng có một phần chủ quan).

- Nêu có vần đề thì thảo luận trước rồi làm việc sau, đó là nguyên tắc thông nhât mọi quan điềm chung trước khi làm việc.

- Sau khi hoàn thành xong một phần việc nào đó, gởi mail và thông báo cho các thành

viên khác biết tiên độ công việc của mình, và có thể xem chi tiết công việc của mình.

- Lên kế hoạch — Scheđule — cho toàn nhóm làm việc, thống nhất và tuân thủ theo đúng

schedule để đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiễn độ.

- Đưa ra một luật viết code — coding rule — và mọi thành viên phải tuân thủ theo để code được thống nhất, dễ hiệu chỉnh, đọc lại và nâng cấp.

Có khá nhiêu thuận lợi đó là: Công việc sẽ diễn ra tốt và đúng nêu như tuần theo đúng

schedule, nêu có khó khăn gặp phải mọi người sẽ cùng thảo luận đê giải quyêt vần đê.

Công việc của mọi người sẽ đảm bảo và có trách nhiệm với công việc của mình, a1 cũng phải làm việc,... Việc review lại sẽ dễ dàng.

Tuy vậy cũng có nhiều khó khăn: Tuân thủ coding rule, schedule là điều khó, đòi hỏi phải

làm việc nghiêm túc, có tính ký luật. Việc thảo luận cũng có nhiều khó khăn để thống

nhât quan điêm với nhau vì một vân đề có nhiêu cách đê giải quyết.

Với những thực tại, ưu điểm, khuyết điểm chúng ta khoan hãy nói cách nào tốt hơn, cách

nào hay hơn mà chúng ta hãy hướng đến cách làm khoa học hơn.

1. Hãy tập thói quen làm việc nào luôn có schedule cho công việc đó vì khi có schedule

bạn sẽ biệt mình phải làm cái gì và làm sao đê làm được nó. Hơn nữa bạn sẽ kiêm soát được công việc của mình, nêu dự định sai bạn vẫn có cơ hội đề ước lượng và định lại cho

hợp lý và có kinh nghiệm cho lần sau.

2. Liên lạc hiệu quả cũng là một trong những điều rât quan trọng đề có thê hòan thành tôt

công việc. hiện tại thì các bạn có rât nhiêu cách liên lạc trong đó có thê tham khảo tạo ra các diễn đàn mã nguồn mở nêu như việc liên lạc emaIl khó khăn với các bạn. Điêu này sẽ

3. Quản lý công việc và thời gian như thê nào là một vần đề rât lớn và cũng rât khó,

nhưng nêu làm được các bạn sẽ sử dụng thời gian vô cùng hiệu quả, các bạn có thê bàn với nhau đề gặp nhau, phân chia công việc theo module, theo cụm chức năng,... để dễ làm việc với nhau.

4. Điều quan trọng hơn nữa là các quy tắc phát triển code — Coding Rule — sẽ giúp các bạn quản lý source tốt, view lại code, phát triển tử code có sắn, nâng cấp các chức năng và đừng quên phải viết các tài liệu đi cùng đề lần sau có thể hiểu tính logic của những cái

đã làm là gì. Các bạn có thể đề nghị Khoa hỗ trợ Visual Source Safe để học cách làm việc

nhóm phát triển thực thụ, điều này mình không rõ khoa có hỗ trợ được không nữa. 5. Còn một vân đê cuôi cùng mà có lẽ các bạn cũng quan tâm trong nhóm, đó là có khả

năng báo cáo tôt đều này chứng tỏ các bạn năm việc trong nhóm tốt và luôn tham gia

nhóm.

Chỉ một vài điêu mình rút ra sau thời gian ổi làm, nhưng mình nghĩ có thê giúp cho các

bạn một phần trong việc xem xét cách làm việc và định hướng một cách làm việc gân với

Một phần của tài liệu CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG HỌC TẬP,LÀM VIỆC THEO NHÓM (Trang 25 -27 )

×