0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (42 trang)

ä8.Trùng cây chủi trên nấp rương, dùng chân TiẺ hay

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRÍ NÃO OMIZUMI KAGAYAKI .Q3.2 (Trang 39 -40 )

Lắt đèn. '

bũ. Bỏ là : người và xe hơi.

81. Rhàng cô phương nhắn nào cả (số hộp có nhân bên

nguài và giày bèn trong không phù hợp nhau nhải lớn hơn hai mới dược]

ñ2. Đa chènh lạch là ñ (xe khẳng chạy trên riật phẳng xich dpol

VWEEP 12 ĐEASSS BILICL LIPHEIENS ai EAU1L TIEH:L,

Bá. Thời gian từ khi xe lửa bắt đấu hụ cài đến khi ở nhà ga củLhế nghe được là 1 giây,

Bồ. Dật ở vị trí G. Nếu sẽ lần đội chỗ là mật sð chẩn thị ban giữ ly thuc cũng một trung hai hên. Đặt ữ vị trí C thì xấu nhất là Á không bị uỗng tốI nhất là B bị uống

BÉ. Ánh bên Lrên há miệng, ngửn mặt lần trên cà anh bên đưới thì đã nưưïe cà 1ö-mát xuống.

B7. Máy bay đá Lự hay di,

6B Củ mật tứ giác. Đá chính là trany giấy.

B9 Dũng ý và chuyện củ hai vợ chồng hất cứ chuyên gì

cũng bất đằng ý kiến.

70 Một cái trứng, VÌ sau khi än mật rải trứng rồi thì ban tử không được xem là trống nữa,,

7l. l2 giữ. Trên đường về được hai người cùng cưổi

-tung cạn ngựa đầu Liên (cùn ngựa Á di dược quảng

dường chỉ mất 1 giữ)

r2. Miếu trang tay cả ba đồng tiần, đương nhiên là có bạn

mặt nhải, có ba mặt trái.

174

x—

{d, AipUL HEät., Phật thủ xếp thành Hàng ngàng ñí phát súng xuyên qua phần đáy của trái ta, phần đi của trái nhỏ.

74.3 vùng. Nếu lăn bền nguải thì phải cậng thêm L

-

75. Nhìn thăng thì bà ta giống như cái "thùng xãn chỉ khi nẻo nhìn ngang mới thấy hà ta "thất ả: [ng œng”.

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRÍ NÃO OMIZUMI KAGAYAKI .Q3.2 (Trang 39 -40 )

×