0
Tải bản đầy đủ (.doc) (55 trang)

Cú nguồn nước tưới dồi dào Cú truyền thống canh tỏc lõu đời.

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN) (Trang 49 -52 )

- Cú truyền thống canh tỏc lõu đời.

0,5

10,5 0,5

...Hết...

ĐỀ SỐ 20:

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8

Năm học: 2012-2013 Mụn: Địa lớ

Thời gian làm bài: 120 phỳt Đề thi này gồm 01 trang

Cõu 1 (2,5 điểm)

a. Dõn cư chõu Á cú những đặc điểm gỡ? Nhõn tố nào ảnh hưởng tới sự phõn bố dõn cư và đụ thị chõu Á?

b. Trỡnh bày đặc điểm sụng ngũi chõu Á. Nờu giỏ trị của sụng ngũi.

Cõu 2 (2,5 điểm)

Dựa vào Atlat địa lớ Việt Nam và kiến thức đó học, em hóy:

a. Xỏc định sự phõn bố khoỏng sản của nước ta. Tại sao Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyờn khoỏng sản?

b. Tại sao núi: “Đồi nỳi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trỳc địa hỡnh Việt Nam”? c. Nột độc đỏo của khớ hậu nước ta được thể hiện ở những đặc điểm nào?

Cõu 3 (2,5 điểm)

a. Kể tờn cỏc giai đoạn trong lịch sử phỏt triển của tự nhiờn Việt Nam. Nờu rừ đặc điểm và ý nghĩa của giai đoạn Tõn kiến tạo.

b. Lập bảng so sỏnh ba nhúm đất chớnh ở nước ta về: + Đặc tớnh.

+ Sự phõn bố. + Giỏ trị sử dụng.

Cõu 4 (2,5 điểm)

Dựa vào bảng số liệu:

Tỉ trọng cỏc ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam năm 1990 và năm 2007 ( đơn vị %)

Nụng nghiệp Cụng nghiệp Dịch vụ

1990 2007 1990 2007 1990 2007

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của nước ta qua hai năm 1990 và 2007.

b. Nhận xột về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta. ---HẾT---

Cỏn bộ coi thi khụng giải thớch gỡ thờm.

Họ tờn thớ sinh...SBD:...

PHềNG GD&ĐT Kè THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2012-2013

HƯỚNG DẪN CHẤM MễN ĐỊA

(HDC này gồm 4 trang)

Cõu 1: ( 2,0 điểm)

Phần Nội dung trỡnh bày Điểm

a. * Trỡnh bày đặc điểm dõn cư chõu Á:

+ Đụng dõn nhất thế giới.(dẫn chứng)

0,25

+ Tỉ lệ gia tăng tự nhiờn dõn số: 1,3% (năm 2002) bằng mức trung bỡnh của thế giới.

0,25

+ Mật độ dõn số cao: 84,8 người/km2 (năm 2002) 0,25

+ Phõn bố khụng đều: Tập trung đụng ở cỏc đồng bằng, ven biển Nam Á, Đụng Nam Á, Đụng Á: mật độ trờn 100 người/km2. Thưa thớt ở cỏc vựng nỳi cao, khớ hậu lạnh hoặc khụ hạn như: Trung Á, Bắc Á, Tõy Nam Á: mật độ dưới 1 người/km2.

0,25

* Những nhõn tố nào ảnh hưởng tới sự phõn bố dõn cư và đụ thị chõu Á: - Vị trớ địa lớ. - Địa hỡnh. - Khớ hậu. - Lịch sử khai phỏ lónh thổ. - Trỡnh độ triển kinh tế. 0,5

b. * Trỡnh bày đặc điểm sụng ngòi chõu Á:

- Sụng ngũi chõu Á khỏ phỏt triển cú nhiều hệ thống sụng lớn.

0,1

- Phõn bố khụng đều và chế độ nước khỏ phức tạp: 0,1

+ Bắc Á: Mạng lưới sụng dày, hướng từ nam lờn bắc. Mựa đụng đúng băng, mựa xuõn cú lũ băng lớn. (ễ-bi, I-ờ-nit-xõy,…)

0,1

+ Đụng Á, Nam Á, Đụng Nam Á: Mạng lưới sụng dày, nhiều sụng lớn. Nước lớn vào cuối hạ đầu thu, cạn vào cuối đụng đầu xuõn ( Hoàng Hà, Mờ Cụng, Ấn, Hằng…)

0,1

+ Tõy Nam Á và Trung Á: Kộm phỏt triển, nguồn nước do tuyết và băng tan nỳi cao cung cấp, càng về hạ lưu lượng nước càng giảm

0,1 ĐỀ CHÍNH THỨC

( Xưa-đa-ri-a, A-mu-đa-ri-a, Ti-grơ...). * Giỏ trị:

+ Bắc Á: Giao thụng, thủy điện.

+ Cỏc khu vực khỏc: Giao thụng, thủy điện, thủy sản, du lịch, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống.

0,5

Cõu 2: (2,5 điểm)

Phần Nội dung trỡnh bày Điểm

a. * Xỏc định sự phõn bố cỏc khoỏng sản ở nước ta:

- Nước ta đó thăm dũ và phỏt hiện được 5000 điểm quặng và tụ khoỏng của 60 loại khoỏng sản khỏc nhau thuộc cỏc nhúm.

* Khoỏng sản năng lượng (dẫn chứng ỏt lỏt) 0,25

* Khoỏng sản kim loại( dẫn chứng ỏt lỏt) 0,25

* Khoỏng sản phi kim loại (dẫn chứng ỏt lỏt) 0,25

* Khoỏng sản vật liệu xõy dựng (dẫn chứng ỏt lỏt) 0,25

* Nước ta cú nhiều khoỏng sản vỡ:

- Nước ta nằm ở nơi giao nhau của 2 vành đai sinh khoỏng lớn Địa Trung Hải và Thỏi Bỡnh Dương.

- Lịch sử phỏt triển địa chất lõu dài và phức tạp.

0,25

b. Đồi nỳi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trỳc địa hỡnh Việt Nam.

* Đồi nỳi:

- Chiếm ắ diện tớch lónh thổ trong đú chủ yếu là đồi nỳi thấp. + Địa hỡnh dưới 1000m: chiếm 85%.

+ Nỳi cao trờn 2000m: chỉ chiếm 1%

0,25

- Đồi nỳi tạo thành cỏnh cung lớn hướng ra biển Đụng kộo dài 1400 km từ miền Tõy Bắc đến miền Đụng Nam Bộ

0,25

* Đồng bằng:

Một phần của tài liệu TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN) (Trang 49 -52 )

×