0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Cài đặt phần mềm file nguồn *.tar, *.tgz

Một phần của tài liệu DOCUMENT (Trang 31 -34 )

BÀI 2 : CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

4. Sử dụng hệ thống

5.3.6. Cài đặt phần mềm file nguồn *.tar, *.tgz

Ngoài các phần mềm được đóng gói dạng file nhị phân (file *.rpm) còn có các phần mềm được ung cấp dạng file source code như: *.tar hoặc *.tgz. Thông thường để cài đặt phần mềm này ta cần phải dựa vào trợ giúp của file giúp đỡ trong từng chương trình hoặc phần mềm, các file (README or INSTALL) này nằm trong các thư mục con của thư mục sau khi ta dùng lệnh tar để giải nén source. Để thực hiện việc cài đặt này ta thường làm các bước sau:

Bước 1: Giải nén file tar.

Ví dụ:

[root@bigboy tmp]# tar -xvzf linux-software-1.3.1.tar.gz linux-software-1.3.1/ linux-software-1.3.1/plugins-scripts/ ... ... linux-software-1.3.1/linux-software-plugins.spec [root@bigboy tmp]#

Tạo các thư mục con chứa các file cài đặt [root@bigboy tmp]# ls

linux-software-1.3.1 linux-software-1.3.1.tar.gz [root@bigboy tmp]#

Bước 2: Chuyển vào thư mục con và tham khảo các file INSTALL,

Ví dụ:

[root@bigboy tmp]# cd linux-software-1.3.1 [root@bigboy linux-software-1.3.1]# ls

COPYING install-sh missing plugins

depcomp LEGAL mkinstalldirs plugins-scripts FAQ lib linux-software.spec README

Helper.pm Makefile.am linux-software.spec.in REQUIREMENTS

INSTALL Makefile.in NEWS subst.in [root@bigboy linux-software-1.3.1]#

Bước 3: Sau đó dựa vào chỉ dẫn trong file (INSTALL, README) để cài

đặt phần mềm.

Câu hỏi

1. Trình bày các yêu cầu đối với hệ thống để cài đặt hệ điều hành Linux.

2. Cho biết các chế độ cài đặt Linux; Ưu và nhược điểm của mỗi chế độ cài đặt?

Bài tập thực hành

1. Cài đặt hệ điều hành Linux cho hệ thống. Các bước thực hiện:

- Boot

- Chọn chế độ cài đặt - Kiểm tra đĩa CD - Giới thiệu

- Chọn ngôn ngữ - Chọn keyboard - Cấu hình màn hình - Chọn kiểu cài đặt

- Chọn cơ chế phân chia đĩa - Tạo 3 phân vùng

- Lựa chọn cấu hình Boot loader đặt mật khẩu - Cấu hình mạng

- Cấu hình firewal

- Chọn ngôn ngữ hỗ trợ sau cài đặt - Cấu hình múi giờ

- Thiết lập mật khẩu cho user quản trị hệ thống - Kết nối phần mềm cần cài đặt:

o X Windows System o GNOME Desktop

o Các phần mềm khác (Editors, Graphic Interrnet, Text-based Interrnet, Office/Productivity, Các tool khác, Các công cụ hỗ trợ cấu hình, Các dịch vụ, hệ thống cần thiết khác, Công cụ hỗ trợ biên dịch, Các công cụ quản trị hệ thống Linux

- Yêu cầu login để sử dụng Linux

- Setup các thông số cơ bản (License, ngày giờ, cơ chế hiển thị màn hình, độ phân giải)

- Tạo thêm account cho các user khác - Cài đặt các packet khác

- Màn hình đồ họa hiển thị và yêu cầu đăng nhập

- Lựa chọn các công cụ trong quá trình sử dụng giao diện đồ họa. 2. Cài đặt máy in

- Cài đặt máy in HP 4500 trên môi trường text - Cài đặt máy in trên chế độ graphic

* Thực hiện cài đặt một máy in cục bộ: * Cài đặt một máy in mạng

3. Cài đặt modem trên hệ thống hiện tại

4. Cài đặt Font VNI và Unicode trên máy hiện hành 5. Cài đặt bộ gõ tiếng việt

- Cài đặt bộ gõ tiếng việt xvnkb từ file nhị phân rpm: - Cài xvnkb từ file nguồn *.tar.gz

- Cài đặt xvnkb trên giao diện đồ họa 6. Cài đặt phần mềm OpenOffice

Một phần của tài liệu DOCUMENT (Trang 31 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×