0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (28 trang)

Rủi ro vận tải (Transportations risk)

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 2 (Trang 26 -27 )

Rủi ro vận tải tăng lên trong điều kiện thị trường không ổn định. Di chuyển một sản phẩm từ vị trí này sang vị trí khác thường là một vấn đề trong khu vực rủi ro. Lợi nhuận của công ty và sự hài lòng của khách hàng có thể bị ảnh hưởng bởi rủi ro vận chuyển (Ekwall, 2012).

Một trong những chìa khóa để đánh giá sự tồn tại của rủi ro trong hoạt động cung ứng là: đảm bảo rằng các nhà cung cấp có thể cung cấp sản phẩm một cách nhất quán và đúng thời gian. Cần phải hỏi về thời gian vận chuyển (hàng ngày, hàng tuần, v.v.), phương thức vận chuyển (không khí, đất hoặc biển) và để đảm bảo rằng các tuyến thương mại có thể được phân bổ lại kịp thời khi chúng bị gián đoạn do các vấn đề thiên tai (Blanchard, 2009). Hoạt động vận tải liên kết mạng lưới sản xuất và bán lẻ, trong quá trình vận chuyển, hàng hóa phải đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, có thể làm

33

giảm chất lượng sản phẩm, làm hỏng hàng hóa, trì hoãn việc vận chuyển và thậm chí có thể dẫn đến gián đoạn hoạt động cung ứng. Rủi ro vận chuyển cũng liên quan đến chi phí, bao gồm nhiều chi phí phát sinh trong quá trình lưu hành sản phẩm: chi phí nhiên liệu, chi phí lao động, chi phí bảo dưỡng xe, chi phí bảo hiểm, chi phí vận chuyển và chi phí lập kế hoạch tuyến đường được bao gồm. Ngoài ra, các chi phí xảy ra khi thực hiện điều chỉnh theo sự thay đổi liên tục nhu cầu của khách hàng (Taki và Teimoury, 2016). Tác giả đưa ra giả thuyết H4:

Giả thuyết H4: Rủi ro vận chuyển có ảnh hưởng cùng chiều đến rủi ro trong hoạt động cung ứng tại công ty Masan.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 2 (Trang 26 -27 )

×