0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

HÀN GIÁP MỐI Cể VÁT MẫP Ở VỊ TRÍ NGANG

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH HÀN HỒ QUANG TAY NÂNG CAO (NGHỀ: HÀN - TRUNG CẤP) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 48 -54 )

(Thời gian: 10 h (LT: 2 h, TH:8 h))

Mục tiờu của bài:

Sau khi học xong bài này người học sẽ cú khả năng:

- Chuẩn bị phụi hàn đỳng kớch thước bản vẽ, đảm bảo yờu cầu kỹ thuật. - Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ an toàn.

- Chọn chế độ hàn (dq, Ih, Uh, Vh) và phương phỏp chuyển động que hàn phự hợp với chiều dày vật liệu, kiểu liờn kết giỏp mối cú vỏt ở vị trớ hàn ngang.

- Gỏ phụi hàn chắc chắn, đỳng vị trớ, đỳng kớch thước.

- Hàn mối hàn giỏp mối cú vỏt mộp ở vị trớ hàn ngang đảm bảo độ sõu ngấu, khụng lẫn xỉ, rỗ khớ, chỏy cạnh, vún cục, ớt biến dạng.

- Kiểm tra đỏnh giỏ đỳng chất lượng mối hàn.

- Thực hiện tốt cụng tỏc an toàn và vệ sinh phõn xưởng.

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, phụi hàn

1.1 Chuẩn bị dụng cụ

- Bỳa tay, bỳa gỏ xĩ, bàn chải sắt, kỡm hàn, kớnh hàn, găng tay, tạp dề….

- Cỏc dụng cụ bảo hộ lao động khỏc như quần ỏo bảo hộ lao động; giày cỏch điện vv 1.2 Thiết bị hàn

- Mỏy hàn, bàn hàn, dõy cỏp hàn, buồng hàn - Mỏy mài tay, mỏy mài hai đỏ, kộo cắt phụi vv

1.3 Phụi hàn:

Tụn tấm cú chiều dày S = 6 mm

- Cắt phụi cú kớch thước (200 x 70 x 6)mm: số lượng 2 tấm/1HS

- Dựng bỳa nguội nắn thẳng hai tấm phụi.làm cho hai mộp hàn thẳng phẳng.

- Tiến hành làm sạch bằng bàn chải sắt hai tấm phụi đặc biệt là hai mộp hàn.mục đớch tẩy sạch vết bẩn,han xỉ,dầu mỡ, sơn; nước và cỏc chất bẩn bỏm lờn nú ở cả về hai bờn phớa rónh hàn với một chiều rộng nhất định khoảng (20 – 30 )mm

- Mài vỏt mộp. Tiến hành mài vỏt mộp cạnh phụi theo chiều dài 200mm, với gúc 300 và trừ mộp cựn 2mm. S = 426 a = 22 b = 21 = 60o5o 2. Tớnh chế độ hàn ngang : 2.1. Đường kớnh que hàn: Ký hiệu là d đơn vị là( mm).

Kẹp Mỏt

Kỡm Hàn

+ Cụng thức tớnh : d = 2

s

+ 1

Trong đú; d là đường kớnh que hàn S là chiều dài vật hàn

- Thay số vào ta cú d = (6 / 2) + 1 = 4.0 thực tế dựng que 2,5 để hàn lớp 1, que 3,2 để hàn lớp 2 cho bài tập

2.2. Cường độ dũng điện hàn: Ký hiệu là Ih đơn vị là Am pe ( A). Ký hiệu là Ih đơn vị là Am pe ( A). + Cụng thức tớnh: Ih = ( β + d ) d

Trong đú Ih: Cường độ dũng điện hàn

β ,

: là hệ số thực nghiệm β = 20,

= 6 - Thay số vào ta cú Ih = ( 20 + 6 x 2,5) 2,5 = 87 (A) cho lớp 1 Ih = ( 20 + 6 x 3,2) 3,2 = 124 (A) cho lớp 2 + Cụng thức thực nghiệm: Ih = k.d k = (30 - 50)

chỳ ý: Khi hàn gang và hàn tụn mỏng thụng thường người ta giảm Ih xuống từ 10% – 15% so với cụng thức tớnh toỏn

2.3. Điện ỏp hàn.

Ký hiệu là Uh đơn vị là ( V).

+ Cụng thức tớnh Uh =( a + b ) lhq, a là điện ỏp rơi trờn cực A nốt, b là điện ỏp rơi trờn chiều dài hồ quang

Chỳ ý:

- Nếu chiều dài hồ quang càng lớn thì quãng đường dịch chuyển của các giọt kim loại lỏng từ que hàn vào vũng hàn càng dài, do đó chúng dễ bị tác động xấu của môi trường không khí. Mặt khác, hàn với hồ quang dài, điện áp hồ quang sẽ tăng, chiều sâu ngấu giảm, sự mất mát kim loại do bắn toé, bay hơi trong quá trình hàn tăng lên, bề mặt mối hàn hồ ghề và bị khuyết tật lẹm chân.

- Nếu chiều dài hồ quang quá bé thì sự cháy của nó không ổn định, dòng điện có hiện tượng chập mạch thường xuyên, điện áp hồ quang giảm, chiều rộng mối hàn giảm, bề mặt mối hàn không mịn, nhưng khi hàn bằng dòng DC hồ quang ít bị thổi lệch hơn.

2.4. Tốc độ hàn Vh:

Tốc độ hàn là tốc độ dịch chuyển que hàn dọc theo trục mối hàn. Nếu tốc độ hàn quá lớn mối hàn sẽ hẹp, chiều sâu ngấu giảm, không phẳng và có thể bị giám đoạn. Ngược lại, nếu tốc độ hàn quá nhỏ sẽ bị hiện tượng cháy chân, kim loại cơ bản bị nung nóng quá mức, vùng ảnh hưởng nhiệt lớn, chiều rộng và chiều sâu ngấu của mối hàn tăng…

Tốc độ hàn hồ quang tay phụ thuộc vào loại que hàn (hệ số đắp), cường độ dòng hàn và tiết diện ngang của mối hàn. Vì thế, để tăng năng suất lao động có thể sử dụng que hàn có hệ số đắp lớn, hàn với dòng điện cao ở mức cho phép, hoặc chọn kiểu vát mép chi tiết thích hợp để tiết diện mối hàn là bé nhất.

3. Kỹ thuật gỏ đớnh phụi hàn

-. Hàn đớnh phải tiến hành với số lượng và kớch thước nhất định tuỳ thuộc vào độ dày của chi tiết, chiều dài của mối hàn. Vớ dụ, cỏc chi tiết mỏng cần hàn đớnh dày hơn so với cỏc chi tiết dày. Số lượng mối hàn đớnh phải đảm bảo được vị trớ tương đối của cỏc chi tiết

trong khi hàn (độ phẳng, độ rộng đồng tõm, khe hở hàn,…) thụng thường kớch thước cỏc mối hàn được lấy như sau:

- Chiều dài mối hàn đớnh bằng 34 lần chiều dày vật hàn nhưngkhụng lớn hơn 3040 mm

- Chiều cao mối hàn đớnh bằng 0,50,7 chiều dày vật hàn

- Khoảng cỏch giữa cỏc mối hàn đớnh bằng 4050 lần chiều dày vật hàn, nhưng khụng quỏ 300 mm

Thứ tự đớnh : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

Mặc dự mối hàn chỉ cú chức năng chớnh là định vị cỏc chi tiết để chỳng khụng biến dạng tự do khi hàn. Song cũng phải coi nú là một phần quan trọng của mối hàn sau này. Vỡ vậy, nú cũng cần thực hiện với chất lượng tốt, cụ thể cỏc mối hàn đớnh phải được thực hiện bằng chớnh loại que hàn, chế độ hàn (đặc biệt nếu cú yờu cầu nung núng sơ bộ) như đối với mối hàn chớnh thức và cũng phải do chớnh người thợ sẽ hàn đú thực hiện

+ Gỏ phụi. Gỏ phụi hàn sao cho đường hàn song song với bàn hàn, gỏ phụi phải chắc chắn trỏnh rơi phụi trong quỏ trỡnh hàn.

4. Kỹ thuật hàn :

Trong thực tế khi hàn mối hàn đứng người ta cú thể tiến hành hàn một hoặc hai lớp tựy vào chiều dày của vật hàn. Trong trường hợp này ta hàn một lớp, vỡ tụn mỏng ta cú thể tiến hành hàn chấm gắt.

4.1. Gúc độ que hàn :

= 700 ữ 750, β = 800 - 850. ( gúc β là gúc hợp bởi giữa tấm phụi dưới với que hàn)

- . là gúc hợp bởi trục que hàn và trục mối hàn. Chỳ ý: ở đõy gúc nghiờng que hàn

theo chiều đó hàn.

- β. Là gúc hợp bởi trục que hàn và bề mặt hai tấm phụi. 5.2. Cỏch dao động que hàn:

Cỏch dao động que hàn thường dựng trong trường hợp này là. - Răng Cưa

- Vũng trũn lệch

e

- Bỏn nguyệt lồi

Chỳ ý: Nếu sử dụng phương phỏp dao động que hàn theo hỡnh Răng Cưa, bỏn nguyệt, thỡ khi đưa que hàn sang hai bờn mộp phải dừng lại một lỳc để đủ lượng kim loại điền đấy mộp hàn

4.3. Chiều dài hồ quang: Ihq = ( 0,5 ữ 1,1) d.

- Chọn: Ihq < d. Vỡ trong hàn leo kim loại lỏng thường cú xu thế bị chảy xệ vỡ vậy phải dựng hồ quang ngắn để khúng chế kim loại lỏng chảy xệ

4.4. Kỹ thuật nối que:

+ Kỹ thuật nối núng: Sau khi hàn hết que hàn ta tiến hành thay que hàn ngay mối hồ quang nào chỗ cỏch điểm kết thỳc một khoảng từ 5 ữ 7m m.Sau đú di chuyển que hàn về điểm kết thỳc,đồng thời dừng que hàn lại một tý(quan sỏt thấy kim loại điền đầy điểm kết thỳc).Sau đú tiến hành hàn bỡnh thường.

Chỳ ý: Phải nối khi điểm kết thỳc cú màu đỏ.

+ Kỹ thuật nối nguội:Sau khi kết thỳc tiến hành gừ xỉ làm sạch chỗ nối (kỹ thuật giống nối núng)

5. Kiểm tra mối hàn

Sau khi hàn xong dựng bỳa gừ xỉ và bàn chải sắt làm sạch bề mặt mối hàn.Dựng phương phỏp kiểm tra chất lượng mối hàn bằng mắt thường, kiểm tra xem hỡnh dỏng kớch thước mối cú đỳng với yờu cầu kỹ thuật, mối hàn cú bị cỏc khuyết tật như lẩn xĩ, nứt....Từ đú đỏnh giỏ chất lượng mối hàn

6. Cỏc dạng sai hỏng nguyờn nhõn cỏch khắc phục.

DẠNG SAI HỎNG NGUYấN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC

Mối hàn bị chảy xệ

Gúc độ que hàn và chiều dài hồ quang chưa hợp lý

Chọn gúc độ que hàn và chiều dài hồ quang cho phự hợp

Mối hàn bị lẩn xĩ Cường độ dũng điện hàn yếu,

Chọn cường độ dũng điện hàn cho phự hợp

Mối hàn khụng ngấu Do cỏch dao động que hàn khụng đỳng

Chọn cỏch dao động que hàn đỳng với yờu cầu Mối hàn bị chỏy chõn Trong quỏ trỡnh dao động

ngang khụng dừng lại ở hai

Phải dựng lại hai bờn chõn đường hàn, sử dụng hồ

bờn chõn đường hàn, sử dụng hồ quang dài, Ih lớn

quang ngắn, hạ thấp cường độ dũng điện hàn

7. An toàn lao động:

- Tuyệt đối chấp hành nội quy của xưởng thực tập, quần ỏo bảo hộ lao động, đi giày vv - Trong quỏ trỡnh hàn phải đeo kớnh hàn, tạp dề ,gang tay

- Dụng cụ phải sắp xếp gọn gàng khoa học.

- Sử dụng mỏy múc thiết bị đỳng qui trỡnh, tiết kiệm nguyờn vật liệu trong quỏ trỡnh thực tập.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH HÀN HỒ QUANG TAY NÂNG CAO (NGHỀ: HÀN - TRUNG CẤP) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH (Trang 48 -54 )

×