0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (168 trang)

Phân vùng đĩa cứng bằng lệnh FDISK

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH (NGHỀ: KỸ THUẬT SỮA CHỮA VÀ LẮP RÁP MÁY TÍNH - TRUNG CẤP) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA (Trang 71 -76 )

BÀI 4 : PHÂN VÙNG Ổ CỨNG MÁY TÍNH

2. Phân vùng đĩa cứng bằng lệnh FDISK

+ Chuẩn bị

- Một máy vi tính có ổ đĩa cứng, ổ đĩa CDROM

- Đĩa CDROM Hiren’s Boot , khởi động được trong đó có chứa tập tin FDISK.EXE, hoặc 1 chiếu USB có khả năng Boot được.

+ Các bước thực hiện

Vào Bios thiết lập First Boot Device là CDROM

Tiếp theo chọn Dos BootCD  Next  Dos Dos, từ dấu nhấc A:\> (hoặc R:\>) bạn gõ FDISK và Enter.

72

Màn hình sau đây sẽ xuất hiện hỏi bạn có hỗ trợ ổ đĩa với dung lượng lớn không thì bạn nhấn " Y " và Enter:

Hình 4.1: Màn hình yêu hỏi có hổ trợ ổ đĩa với dung lượng lớn không?

Màn hình này có 4 mục :

1. Tạo phân vùng DOS hoặc các ổ đĩa Logical 2. Thiết lập phân vùng ưu tiên khởi động 3. Xoá phân vùng hoặc các ổ đĩa Logical 4. Hiển thị các thông tin về các phân vùng

2.1 Tạo phân vùng

73

- Màn hình xuất hiện hỏi bạn có dùng tất cả dung lượng hiện có của ổ đĩa cho 1 phân vùng DOS chính không (Nếu bạn bấm Y và Enter thì chỉ tạo ra 1 phân vùng duy nhất)?

- Ở đây bạn chọn "N" và Enter

74

- Màn hình hiển thị thông báo cho bạn biết đã hoàn thành việc tạo phân vùng và yêu cầu nhấn phím Esc để tiếp tục. Nếu như muốn tạo thêm 1 Primary nữa thì bạn làm như bước trên.

- Bạn sẽ gặp lại như hình ban đầu và cũng nhấn số một nhưng đến màn hình này thì bạn chọn số 2 để tạo phân vùng mở rộng.

- Hình này thông báo số dung lượng còn lại của ổ đĩa và nó sẽ lấy làm phân vùng mở rộng (ở đây bạn không thay đổi gì cả và bấm phím Enter).

75

- Màn hình xuất hiện hỏi bạn có muốn hiển thị thông tin ổ đĩa Logical không. Bạn nên chọn "Y". Màn hình xuất hiện yêu cầu bạn tạo các ổ đĩa Logical, bạn làm theo hướng dẫn và nhấn phím Esc hai lần để trở lại hình đầu tiên và chọn số 2 để thiết lập phân vùng ưu tiên khởi động (Set Active).

- Bạn chọn số 1 để lấy phân vùng Pri DOS làm phân vùng khởi động. Sau đó bạn nhấn phím Esc hai lần để kết thúc việc phân vùng đĩa cứng.

2.2. Xóa phân vùng

Thực hiện xóa theo thứ tự từ LOGICAL đến EXTENDED sau đó tới PRIMARY.

Bước 1: Trong màn hình FDISK OPTION chọn số (3), màn hình xuất hiện

76

Delete DOS partition or Logical DOS Drive

1. Delete Primary DOS partition. 2. Delete Extended DOS partition.

3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS partition. 4. Delete Non-DOS partition.

Bước 2: Chọn số (3) để lần lượt xóa các ổ đĩa Logical đang tồn tại, rồi bấm

ESC.

Bước 3: Xóa vùng Extended, trong màn hình FDISK OPTION chọn số (3) sau đó xuất hiện màn hình Delete DOS partition or Logical DOS Drive chọn số (2). Sau khi xóa Extended ta nhấn ESC để tiếp tục.

Bước 4: Xóa Primary, trong màn hình FDISK OPTION chọn số (3), sau đó xuất hiện màn hình Delete DOS partition or Logical DOS Drive chọn số (1). Sau đó nhấn ESC để tiếp tục.

Sau khi tạo đĩa hoặc xóa đĩa ta có thể kiểm tra kết quả bằng cách chọn số (4) từ màn hình FDISK OPTION. Chọn Y để xem chi tiết các Logical đã tạo.

2.3 Định dạng phân vùng

Sau khi khởi động lại hệ thống, tại dấu nhắc DOS (A:\> hoặc R:\>) ta dùng lệnh FORMAT để bắt đầu định dạng các phân vùng như sau:

A:\>FORMAT C: /s và bấm Enter

(/s): Sau định dạng ổ đĩa nó sẽ copy những tập tin hệ thống vào ổ C:

Khi định dạng ổ đĩa D: ta không cần dùng tham số /s, ta chỉ gõ: FORMAT D: và Enter.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH (NGHỀ: KỸ THUẬT SỮA CHỮA VÀ LẮP RÁP MÁY TÍNH - TRUNG CẤP) - TRƯỜNG CĐ NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA (Trang 71 -76 )

×