0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

Các Dạng Của Extension

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ASTERISK (Trang 29 -31 )

SVTH: NGUYỄN VĂN CHIẾN LỚP: L14CQVT01-N Page | 22

priority : là thứ tự thực hiện các ứng dụng trong kế hoạch quay số, Astersik sẽ bắt đầu

ở priority 1, kế tiếp là ứng dụng tại priority 2 được thực hiện. Một vài lệnh có thể buộc Asterisk nhảy đến priority n +1 .

Kể từ version 1.2 của Astersik, thay vì gán một con số cụ thể cho thứ tự thực hiện như trên, ta có thể gán thứ tự “n” cho mọi dòng “exten=>” , điều này sẽ nói với Astersik là ứng dụng với thứ tự tiếp theo sẽ thực hiện.

Ví dụ:

exten => 123,1,Answer() exten => 123,n, do something exten => 123,n, do something else exten => 123,n, do one last thing exten => 123,n,Hangup()

Version 1.2 cũng cho phép chúng ta gán các nhãn dạng text vào priority. Để gán một

nhãn dạng text vào một priority, đơn giản chỉ là thêm nhãn vào bên trong dấu ngoặc “()” sau priority như sau :

exten => 123,n(label),do something

Application : đây là nơi chúng ta báo cho Astersik biết chúng ta muốn làm gì ,tức là

ứng dụng nào sẽ được thực hiện mỗi khi extesion nào đó được gọi, các ứng dụng như thực hiện quay số, trả lời cuộc gọi hay đơn giản là nhấc máy hay gác máy … Một vài ứng dụng tiêu biểu thường hay được dùng gồm :

Ứng Dụng Mô tả

Answer()

Trả lời cuộc gọi này .Rất nhiều ứng dụng đòi hỏi rằng cuộc gọi phải được trả lời trước khi chúng có thể thực thi các tác vụ khác.

Playback(tên_tệp)

Dùng để phát một file âm thanh dạng .wav hoặc .gsm. Cuộc gọi phải được trả lời trước khi thực thi tác vụ nàỵ

Background(tên_tệp)

Giống như ứng dụng Playback, tuy nhiên nó được dùng để chờ một phím nhập vào từ user, không bắt buộc phải nghe hết file âm thanh rồi mới chuyển tới extension khác .Ứng dụng này đòi hỏi cuộc gọi phải trả lời trước

SVTH: NGUYỄN VĂN CHIẾN LỚP: L14CQVT01-N Page | 23 Goto(contex,extension,priority)

Ứng dụng này giúp chúng ta gởi một cuột gọi đến một context, extension và priority được chỉ định cụ thể.

Voicemail(extension) Chức năng này dùng để chuyển cuộc gọi hiện tại vào hộp thư thoại

VoicemailMain()

Ứng dụng này cho phép user lắng nghe các tin nhắn thoại, cũng như ghi âm các lời chào, tên và thiết lập các tùy chọn cấu hình khác .

Dial(technology/id,options,timeout)

Đây là nơi chúng ta báo cho Asterisk biết để rung chuông một điện thoại khi nó được quay số. Các tùy chọn bao gồm:

t : cho phép user bị gọi chuyển cuộc gọi bằng cách nhấn phím # .

T : cho phép user gọi chuyển cuộc gọi bằng cách nhấn phím # .

r : rung chuông

m: cung cấp nhạc chờ

H : cho phép gác máy bằng cách nhấn phím


Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ASTERISK (Trang 29 -31 )

×