0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (34 trang)

Điêu chỉnh bô sung sau thực nghiệm

Một phần của tài liệu SKKN BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG QUIZLET NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TỪ VỰNG (Trang 29 -30 )

II Hồ trợ đành máy

c) Điêu chỉnh bô sung sau thực nghiệm

- Mặc dù kết quả nhận được bước đầu áp dụng tương đối khả quan, nhưng do thời gian áp dụng chưa dài, số lượng HS trải nghiệm còn hạn chế nên cần nhân rộng và thêm thời gian áp dụng để có đánh giá về hiệu quả của Quizlet trong việc dạy, học từ vựng đầy đủ, chính xác hơn; đồng thời tìm ra những biện pháp áp dụng Quizlet linh hoạt, sáng tạo hơn, mang lại hiệu quả cao hơn.

- Chế độ chơi trực tuyến (live) đôi khi có một vài HS bị lỗi đường truyền, mạng yếu nên bị thoát ra khỏi trò chơi làm ảnh hưởng đến tiến trình của bài dạy trực tuyến. Vì vậy cần tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh HS để gia đình quan tâm nângcấp đường mạng đảm bảo cho việc học của các con khi triển khai hình thức trực tuyến.

4. Kết luận

Tóm lạiviệc ứng dụng Quizlet vào dạy và học từ vựngđã giúp tôi dạy từ vựngthu hút hơn, giúp HS học từ vựng hiệu quảhơn. ứng dụng đã mang lại cho cả GV và HS một giải pháp mới, thật sự khả quan hỗ trợ việc dạy và học từ vựng môn Tiếng Anh đối với cả hình thức trực tiếp vàtrực tuyến đặc việt trong bối cảnh hình thức học tập của thầy và trò thay đổi liên tục do tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Vì vậy, việc nhân rộng và tăng cường ứng dụng Quizlet trong dạy và học từ vựng môntiếng Anh là rất cần thiết, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn mà còn góp phần từng bước đổi mới giáo dục.

Trên đây là biện pháp được đúc kết từ kinh nghiêm giảng dạythực tế của bản thân tôi. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các quý đồng nghiệp, chuyên viên và các cấp quản lý để bản thân tôi rút kinh nghiệm áp dụng vào giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh hiệu quả hơn.

Một phần của tài liệu SKKN BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG QUIZLET NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TỪ VỰNG (Trang 29 -30 )

×