0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (27 trang)

Các biểu mẫu

Một phần của tài liệu BÁO CÁO 2003 (Trang 25 -27 )

Qua thời gian làm đồ án tốt nghiệp, với sự cố gắng của bản thân và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Phạm Văn Hải, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong Bộ môn Công Nghệ Kĩ Thuật Ô Tô. Em đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, cũng như tinh thần nhằm làm quen với việc thiết kế, xây dựng và tìm hiểu, em đã hoàn thành đồ án: “Xây dựng quy trình kiểm định xe, sử dụng nhiên liệu

diessel trong nhà máy lắp ráp ô tô”.

Đồ án đã đạt được những kết quả sau:

Tìm hiểu được các quy trình kiểm định của một số các hãng lớn trên thế giới. Tìm hiểu được các tiêu chuẩn của ECE, cho một nhà máy lắp ráp ô tô ở Việt Nam.

Tìm hiểu được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động, của các thiết bị kiểm định hiện đại trong trạm kiểm định.

Xây dựng được sơ đồ mặt bằng nhà máy, và sơ đồ của một dây chuyền kiểm định, cụ thể của một nhà máy sản xuất và lắp ráp xe, sử dụng nhiên liệu diesel ở Việt Nam.

Xây dựng được một quy trình kiểm định với các tiêu chuẩn cụ thể (tiêu chuẩn EURO II) cho một nhà máy lắp ráp ô tô ở Việt Nam.

Hướng phát triển của đề tài.

Hoàn thiện hơn nữa về dây chuyền kiểm định xe, sử dụng nhiên liệu diesel cho nhà máy lắp ráp ô tô con.

Xây dựng tiếp quy trình kiểm định, đối với cả nhà máy sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu xăng.

Vì điều kiện thời gian có hạn, trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, nên đồ án không thể tránh khỏi những sai sót. Kính mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô trong bộ môn, để đồ án của em được hoàn thiện hơn nữa.

CHƯƠNG

Một phần của tài liệu BÁO CÁO 2003 (Trang 25 -27 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×