0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (29 trang)

Nguyên lý là trả cho họ những gì họ làm ra, chứ

Một phần của tài liệu DẠY TRẺ PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY - P6 (Trang 27 -29 )

khái niệm chung khái niệm

chức năng.

Tùy từng trưởng hợp mà việc chọn lựa sử dụng một

trong những từ trên chính xác hơn những từ còn lại.

.. Chức năng của công tắc này là gì?

. Khái niệm của khóa học này là tự học.

. Nguyên lý là trả cho họ những gì họ làm ra, chứ

không tính bao lâu họ mới làm ra nó.

Phương pháp chung chúng ta sử dụng là phân chia nạn nhân thành ba nhóm: nhóm những gnười có thể chờ

nạn nhân thành ba nhóm: nhóm những gnười có thể chờ

đợi được; nhóm những người không thể cứu sống được: và

nhóm những người cần cứu chữa ngay lập tức.

Chúng ta nên nhận thức rằng những từ trên là những

từ khác nhau. Chúng có sự khác nhau không đáng kể về mặt ý nghĩa, nhưng bạn đừng cố gắng để nhớ sự khác nhau đó bởi vì điều này sẽ làm bạn lẫn lộn. Hãy chỉ nghĩ về “ý tưởng chung' và “ý tưởng cụ thể,

Thực chất thì có ba cấp độ để tư duy: ý tưởng cụ thể, ý

tưởng chung, cách tiếp cận chung. Nhưng khi áp dụng

thực tế, chúng ta chỉ cần tập trung vào những tưởng cụ thể (có thể thực hiện được) và sau đó là ý tưởng chung.

Một số ý tưởng chung này khái quát hơn ý tưởng chung

khác, cũng giếng như có những con đường rộng hơn những

con dưỡng khắc.” + 190

Tỏm lược

Tư duy theo cấp độ ý tưởng chung và ý tưởng cụ thể là

một kiểu tư duy hữu ích. Việc lựa chọn cấp độ nào trước tiên để tư duy là một hành động tư duy quan trọng và cũng là một thói quen hữu ích.

Bài tập luyện tổng quát oà chỉ tiết

1, Làm thế nào bạn có thể miêu tả ý tưởng chung theo

SaU môi ý tiởng sau:

đèn giao thông

một tấm bản đề

một chiếc tay lải õ tô

một nơi đỗ xe ô tô

2. Bạn có một sở thích mới hoặc một người bạn mới rất

thú vị và bạn muốn càng có nhiều thời gian để thực hiện sở thích đó hoặc đi cùng với người bạn mới đó. Hãy đưa ra

hai cách tiếp cận chung làm thế nào để bạn có thể có được

thơi gian.

3. Một con chó cảm thấy đang bị chủ đối xử một cách


tần nhẫn. Hành động chung mà con chó có thể làm là gì? 4. Một người cung cấp thực phẩm đang trong lúc chuẩn

4. Một người cung cấp thực phẩm đang trong lúc chuẩn

bị thực phẩm cho một bữa tiệc lớn thì nhận được một cú

điện thoại đe dọa sẽ cho thuốc độc vào đồ ăn trừ khi npưữi

này chịu chi trả tiền. [Lựa chọn hành động chung của anh ta là gì?

ta là gì?

5. lại một siêu thị, luôn có những hàng người đợi để

thanh toán. Bạn muốn cải thiện tình hình. ý tưởng chung

mà bạn định sử dụng là gì? Bạn có thể nghĩ ra cách nào

khác để thực hiện ý tưởng chung đó.

6. Bạn được mới tham dự một bữa tiệc hóa trang. Hãy

đưa ra ba ý tưởng chung để bạn xem xét và lựa chon quần

Áo. `

7. Anh trai bạn (hoặc chị gái bạn hoặc bạn của bạn)

luôn lấy đồ của bạn mà không hỏi bạn. Điều này làm bạn

khó chịu. Cách tiếp cận chung để bạn giải quyết vấn đề này là gì?

8. Một chính trị gia biết rằng ông trông không được dễ

nhìn lắm khi xuất hiện -trên truyền hình. Ông ta có thể nhìn lắm khi xuất hiện -trên truyền hình. Ông ta có thể làm gì (chỉ ra hai ý tưởng chung)?

g.Ý tưởng chung đằng sau một môn thể thao là Ø1?

Một phần của tài liệu DẠY TRẺ PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY - P6 (Trang 27 -29 )

×