0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

Giới thiệu MDAEMON Mail Server

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO (Trang 31 -32 )

MDeamonlà phần mềmđược thiết kế đểdùng cho mạng LAN và Internet Email. Có 2 phiên bản :

MDaemon Standardgiúp các doanh nghiệp vừa và nhỏcông cụ

mail server mạnh vàđa năng, cho phép các tổchức nhận thưtừ

hộp thưcủa nhà cung cấp dịch vụInternet (ISP) không cần sử

dụng các phương tiện tốn kém nhưgateway, router hoặcđường truyền chuyên dụng.

MDeamon Promangđầyđủcác tính năng của Standard cộng thêm hai cấpđộtính năng: HỗtrợIMAP4 và nhiều Domain. Cácđặc trưng

Quản lý từxa : Dùng chương trình MDConfig của MDaemon, có thểtheo dõi và thayđổi tính năng của MDaemon từWebConfig tạo khảnăng cấu hình các file dữliệu của MDaemon, WorldClient và RelayFax. WebConfig kiểm tra tình trạng hoạtđộng của WorldClient Standard, cập nhật và bổsung danh sách account từ

bất kỳtrình duyệt Web nào.

Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 124

Giới thiệu MDAEMON Mail Server

Cácđặc trưng

Tích hợp hệthống

MailScan cho MDaemon- cung cấp chương trình chống virus cho toàn mạng xuất phát từMDaemon Mail server. Phần mềm này có khả

năng tự động cập nhật và tự định lại cấu hình với thông tin chống virus mới nhất. MailScan ngăn cản các nội dung không hợp lệtruyền vào mạng.

Relay Fax- là phần mềm mạnh hoạtđộng nhưmột Email-fax và fax-Email gateway dựa trên mô hình client/server, cho phép người dùng mạng cục bộvà mạng từxa sửdụng máy fax bằng việc tích hợp với hệthống Email sẵn có. Relay Fax bao gồm cácđặc tính: Email kèm fax, chỉnh trang, tự động dò tìm modem và nhiều tính năng khác.

WorldClient Pro- là giải pháp Web-base Email chuyên nghiệp giúp bạn có thểnhận thưbất kỳnơi nào. Khảnăng dễtích hợp với hầu hết các mail server, WorldClient Pro cho phép người dùng truy cập

@Bách Khoa Aptech 2004 Trang 125

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO (Trang 31 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×