0
Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Cài đặt hệ thống

Một phần của tài liệu HỌ GIAO THỨC TCP IP.DOC (Trang 32 -37 )

- Kết thúc một phiên.

a) Cài đặt hệ thống

- Cài đặt LabView trên các hệ máy tính

- Dùng trình Measurement & Automation để khái báo thiết bị card AT-MIO- 16XE-10 là loại card vào/ra đa chức năng với độ phân giải cao.

Hình 13. Trình Measurement & Automation

- Sử dụng trình DataSocket Server manager để khai báo các nhóm làm việc và định nghĩa các mục dữ liệu, tên các kết nối viết, đọc dữ liệu, số kết nối cực đại. Trình quản trị DataSocket Server cho phép tới hàng nghìn kết nối thực hiện đồng thời.

Hình 13. Trình quản trị DataSocket Server

- Khởi tạo DataSocket Server, màn hình có dạng sau:

Hình 14. Màn hình kiểm thị DataSocket Server

- Khởi tạo chơng trình ứng dụng phát triển trong môi trờng LabVIEW Server.VI và client.VI để thu thập dữ liệu qua card ADC/DAC, đồng thời đ- ợc viết qua kết nối DataSocket Server.

Thực nghiệm đã thực hiện các công việc sau:

- Phát tán dữ liệu đọc đầu vào hoặc dữ liệu mẫu cả loại tơng tự với các thợc tính của dữ liệu và số qua mạng Internet và chỉ thị các kết quả trên máy tính từ xa.

- Thực hiện gửi tín hiệu điều khiển từ xa tới máy để đa ra điều khiển thiết bị cả loại số và tơng tự.

- Thử nghiệm các vấn đề quản trị hệ thống phát tán dữ liệu qua mạng với trình quản trị DataSocket Server.

b) Kết quả

Hệ thống thử nghiệm cả phần cứng và phần mềm đã làm việc tốt, tin cậy và đáp ứng đựôc yêu cầu đặt ra của bài toán. Qua thử nghiệm hệ thống hoàn toàn có thể triể khai ra diện rộng trong thực tế, nhất là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và sản xuất.

Chơng IV

Một số kết luận đối với việc khai thác công nghệ DataSocket

Trong đồ án này, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm việc thu thập và phát tán dữ liệu đo lờng và điều khiển qua mạng Internet với tốc độ cao và sử dụng hệ thống thiết bị đo lờng ảo. Đây là một hệ thống kết hợp không chặt chẽ, nó cho phép thực hiện các phép đo và cấu hình hệ thống đo lờng phân tan một cách mềm dẻo.

Đồ án đã xây dựng hệ thử nghiệm, xây dựng phần mềm làm việc trong môi trờng LabVIEW đã cho kết quả thử nghiệm tốt và có thể triển khai đợc trong thực tế.

Đồ án sẽ đợc tiếp tục phát triển và thử nghiệm với các loại dữ liệu hình ảnh, âm thanh và thử nghiệm với môi trờng WEB. Hệ thống đo lờng sẽ cho phép bất kể ngời sử dụng nào thao tác trên mạng truy cập lấy dữ liệu đo lờng và quan sát không khác gì truy cập trang WEB bình thờng với sự tích hợp của các dịch vụ khác nhau và đa phơng tiện.

Kết quả thử nghiệm thu đợc cho phép đánh giá việc sử dụng công nghệ DataSocket của hãng National Instruments, là một hãng nổi tiêng thế giới về các thiết bị và các hệ thống đo lờng điều khiển, cho phép phát triển các phần mềm hoàn chỉnh để ứng dụng trong dạy học, ứng dụng trong liên kết các trung tâm thí nghiệm, các phòng thí nghiệm nói riêng và cho các ứng dụng truyền dữ liệu qua mạng Internet với tốc độ cao nói chung, nhằm tăng cờng hợp tác nghiên cứu khoa học, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ thiết bị thí nghiệm, mở các dịch vụ tiến hành cho thuê thiết bị thí nghiệm từ xa và khả năng tiến hành thí nghiêm từ xa. Trên cơ sở đó giảm đợc chi phí thiết bị, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị. Nhất là ở điều kiện Việt nam chúng ta, kinh phí đầu t thiết bị khoa học cho nghiên cứu khoa học, cho các trờng Đại học , các trung tâm dạy nghề còn hạn chế mà các trung tâm đó lại cách xa nhau về địa lý.

Không những vậy, công nghệ DataSocket còn cho phép phát triển các hệ thống đo lờng và điều khiển từ xa trong công nghiệp qua mạng với giao thức TCP/IP một cách dễ dàng, thuận tiện với một sự đa dạng các kiểu dữ liệu, kể cả dạng dữ liệu ảnh và âm thanh. Điều này cho phép nhiều ngời, nhiều lĩnh

vực không chuyên nghiệp tin học vẫn có thể dẽ dàng phát triển đợc ứng dụng của riêng mình qua mạng.

Với công nghệ này, tơng lai gần đây chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm chuyên sâu và hoàn chỉnh hệ thống liên kết giữa một số phòng thí nghiệm thuộc các trung tâm khoa học, và các trung tâm thí nghiệm của các Trờng Đại học cũng nh ứng dụng rộng rãi trong giảng dạy với hệ thống trợ giúp công nghệ đa phơng tiện(MultiMedia).

Tài liệu tham khảo

[1] DataSocket Technical Overview, National Instrument Corparation, 1998

[2]CWDataSocket Overview, National Instrument Corparation,2000

[3]Using LabVIEW with TCP /IP and UDP, National Instrument Corparation,2000

[4] Using DDE in LabVIEW, National Instrument Corparation,2000 [5] LabVIEW User Manual , National Instruments Corparation,2000 [6] LabVIEW Measurements Manual, National Instruments Corparation,2000

[7] Gary Johnson, LabVIEW Graphical Programming(Practical

Application in Instrumentation and Control ), McGraw-Hill Companies, Inc, 1997


Một phần của tài liệu HỌ GIAO THỨC TCP IP.DOC (Trang 32 -37 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×