0
Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

Cỏc ứng dụng của Netmanager trong NGN – VNPT

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HIỆU NĂNG NGN CỦA VNPT.DOC (Trang 25 -29 )

4. Chỉ tiêu trễ tại tổng đà

4.6.2 Cỏc ứng dụng của Netmanager trong NGN – VNPT

Hỡnh 4.17 Mụ hỡnh chức năng hệ thống NetManager

Chức năng quản lý sự cố

Quản lý sự cố bao gồm cỏc phộp đo cần thiết cho việc phỏt hiện và khắc phục cỏc sự cố trong mạng . Quản lý sự cố là đặc điểm chủ yếu để đỏnh giỏ độ tin cậy, độ khả

Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 4 Quản lý hiệu năng NGN của VNPT

dụng và khả năng giỏm sỏt cỏc mạng hiện nay, đặc biệt trong mụi trường hỗ tạp về chủng loại thiết bị và cụng nghệ.

NetManager thực hiện chức năng quản lý đối với cỏc thiết bị SURPASS nhờ kết nối qua mạng IP lừi. Giao thức kết nối vật lý là Ethernet, cỏc giao thức quản lý được sử dụng là MML, Q3.

Quản lý sự cố bao gồm một số chức năng chớnh như: Thu thập cảnh bỏo, Giỏm sỏt cảnh bỏo, xử lý cảnh bỏo.

Quản lý cấu hỡnh

Bao gồm cỏc thao tỏc cần thiết để cấu hỡnh cỏc thành phần mạng và hệ diều hành mạng OS. Netmanager hỗ trợ khả năng cấu hỡnh trực tuyến, cú thể thay đổi được những cài đặt trong quỏ trỡnh vận hành. Dữ liệu cấu hỡnh cú thể được nhập, xuất ra cỏc thiết bị ngoại vi như đĩa mềm, CD ROM...

Quản lý tớnh cước

Vấn đề quan trọng mang tớnh truyền thống của cỏc cụng ty viễn thụng núi chung và của VNPT núi riờng là việc giỏm sỏt mức độ sử dụng dịch vụ và tớnh cước cỏc dịch vụ viễn thụng cung cấp cho khỏch hàng.

Trong SURPASS, HiQ 10 là RADIUS Server thực hiện chức năng nhận thực người dựng, phõn quyền dịch vụ và lưu trữ dữ liệu cước. Cỏc bản nghi dữ liệu cước được gửi từ cổng phương tiện tới HiQ 10. Trong giải phỏp mạng NGN cho VNPT, HiQ 10 được tớch hợp trong LDAP server HiQ 30, mỏy chủ lưu trữ thụng tin tài khoản người dựng.

Quản lý hiệu năng

Chức năng giỏm sỏt và đo lưu lượng NGN của VNPT được thực hiện tại cỏc thành phần mạng và tại Netmanager hỗ trợ cho việc thu thập dữ liệu đo chất lượng hệ thống.

Cỏc dữ liệu về hiệu năng của hệ thống được thu thập và phõn tớch, sử dụng hai ứng dụng chớnh là PDC và SPOTS.

PDC thực hiện tỏi định dạng và ghi dữ liệu đo hiệu năng của cỏc thành phần mạng khỏc nhau vào ổ đĩa cứng. Cỏc chức năng của PDC là thu thập dữ liệu, xử lý cảnh bỏo và quản lý cỏc file lưu trữ.

SPOTS phõn tớch cỏc dữ liệu hiệu năng của hệ thống do PDC cung cấp, hỗ trợ việc quản lý hiệu năng bằng cỏch thu thập và phõn tớch cỏc thụng tin hiệu năng quan trọng liờn quan đến cỏc thành phần mạng và tải của hệ thống.

Quản lý an ninh

Chức năng này quản lý cỏc truy nhập vào hệ thống NGN. Toàn bộ hệ thống được chia thành hai phần: phần truy nhập vào Netmanager và phần truy nhập vào cỏc thành phần mạng. Hai phần này cú thể thiết lập cỏc vựng bảo mật khỏc nhau. Netmanager kết nối hai phần này lại, hoạt động như một cổng kiểm tra an ninh hoặc thiết bị trung gian

Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 4 Quản lý hiệu năng NGN của VNPT

cho cỏc chức năng quản lý an ninh tập trung và điều khiển việc trao đổi dữ liệu giữa hai vựng, bao gồm nhận thực người dựng, log cỏc sự kiện và truy nhập từ xa.

4.7 Quản lý hiệu năng trong NGN của VNPT

Trong quỏ trỡnh vận hành mạng viễn thụng, một mục tiờu quan trọng đặt ra là phải tối ưu hoỏ cơ sở hạ tầng mạng để trỏnh khỏi tỡnh trạng tắc nghẽn thụng tin, sắp xếp hợp lý cỏc nguồn tài nguyờn, đảm bảo chất lượng cao cho cỏc dịch vụ. Trong thực tế cỏc mạng cũ vẫn đang vận hành khai thỏc. Do đú kiểm tra khả năng hiện tại là khụng thể bỏ qua. Điều này khẳng định khả năng cung cấp cỏc dịch vụ cũ và mới trờn toàn mạng.

Từ năm 1997 đến nay, hoạt động đo kiểm nõng cao chất lượng mạng lưới của Tổng cụng ty đó được giao cho Viện KHKT Bưu điện thực hiện đạt kết quả cao. Trong giai đoạn đi lờn NGN, dưới sự chỉ đạo của Tổng cụng ty, Viện KHKT Bưu điện đó tiến hành nghiờn cứu chuẩn bị cho cụng tỏc đo kiểm NGN. Do đặc điểm kỹ thuật NGN thỡ đặc điểm đo kiểm là rất phức tạp. Đỏp ứng nhu cầu trước mắt, bước đầu nội dung đo kiểm NGN cú thể túm tắt trong bốn nội dung:

1.

Đo kiểm bỏo hiệu giữa NGN và PSTN

2.

Đo kiểm tớn hiệu đồng bộ: Đo và đỏnh giỏ chất lượn tớn hiệu đồng bộ mạng mà mạng NGN sử dụng

3.

Đo kiểm giao thức trong NGN: cú thể phõn thành nhúm đối tượng. Nhúm thứ nhất là những giao thức bỏo hiệu và điều khiển: MGCP, H.323, H.248, BICC, INAP, SIP. Nhúm thứ hai bao gồm những giao thức định tuyến trong mạng IP: BGP, OSPF.. và lớp điều khiển lưu lượng trong mạng MPLS: LDP, RSVP-TE..

4.

Đo kiểm tham số hiệu năng mạng NP và chất lượng dịch vụ QoS được

đỏnh giỏ theo cỏc tham số: - Mất gúi (packet loss) - Trễ (Delay)

- Rung pha (Jitter)

-

Băng thụng (Bandwith)

Nhúm đo kiểm của Viện KHKT Bưu điện đó xõy dựng một bộ tài liệu chi tiết để phục vụ cụng tỏc đo kiểm NGN cho cả bốn nội dung đo trờn, với cỏc bài đo chi tiết như phương phỏ đo, sơ đồ đo, thiết bị đo và phương phỏp đỏnh giỏ.

Về phương phỏp đo: sử dụng hai phương phỏp là Phương phỏp đo tớch cực và Phương phỏp thụ động như đó giới thiệu ở chương 2.

Trờn cơ sở nghiờn cứu và triển khai thực tế đo kiểm NGN của Tổng cụng ty BCVT Việt Nam 2004, Trung tõm ứng dụng của Viện KHKT Bưu điện đó xõy dựng cỏc bài do chi tiết bao gồm:

+ Đo từ đầu cuối đến đầu cuối (End – to – End hay Modem đến Modem ) + Đo từ DSLAM đến DSLAM

Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 4 Quản lý hiệu năng NGN của VNPT

+ Đo từ BRAS đến BRAS

+ Đo từ Router biờn đến Router biờn (Edge - to - Edge) + Đo giữa hai Core router (Core – to - Core)

Các thiết bị sử dụng để đo bao gồm:

Hai máy tính PC chạy hệ điều hành Window98 hoặc WindowXP, có card mạng NIC 100Mb/s. Quy ớc một PC là Server, một PC là Client.

Hai Modem ADSL có cổng giao tiếp Ethernet 100Mb/s. Phần mềm Iperf, SpeedTest và CyberKit cài đặt trên hai PC. Máy đo SmartBits của Spirent.

Ví dụ đo:

Dới đây sẽ trình bày sơ đồ đo cùng cách đối nối thiết bị đo trong trờng hợp đo BRAS đến BRAS sử dụng thiết bị đo SmartBits. Trong trờng hợp này máy tính đo sẽ đ- ợc đấu nối từ ngõ vào của BRAS đầu gần và ngõ ra của BRAS đầu ra để phát lu lợng giả và đo các tham số.

Network Core Router Core Router Edge Router Edge Router BRAS BRAS Server Client DSLAM Modem DSLAM Modem

Hình 4.18 Sơ đồ đo BRAS to BRAS– –

Network Core Router Core Router Edge Router Edge Router BRAS BRAS Server Client DSLAM Modem DSLAM Modem SmartBits

Hình 4.19 Sơ đồ đo BRAS to BRAS sử dụng thiết bị đo SmartBits– –

Chơng 4:đã giới thiệu khá đầy đủ đợc thực trạng mạng viễn thông cũng nh thực trạng quản lý hiệu năng, quản lý chất lợng dịch vụ. Những định hớng phát triển NGN của VNPT, cùng với thực tế triển khai trên mạng lới. Trong chơng này cũng tập trung tìm hiểu kế hoạch xây dựng trung tâm quản lý mạng quốc gia. ở cuối chơng là ứng

Đồ án tốt nghiệp đại học Ch ơng 4 Quản lý hiệu năng NGN của VNPT

dụng phần mềm Netmanager của Siemens vào việc quản lý mạng nói chung và quản lý hiệu năng NGN nói riêng.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HIỆU NĂNG NGN CỦA VNPT.DOC (Trang 25 -29 )

×