0
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

Quá trình hình thành và phát triển của thị trờng chứngkhoán Việt Nam

Một phần của tài liệu PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (2) (Trang 26 -28 )

Hoạt đông của các Ngân hàng thơng mại trên thị trờng chứng khoán ở Việt Nam

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của thị trờng chứngkhoán Việt Nam

trên thị trờng chứng khoán ở Việt Nam

2.1.Sự phát triển của thị trờng chứng khoán Việt Nam

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của thị trờng chứng khoán Việt Nam Nam

Thị trờng chứng khoán là một dạng của thị trờng mà ở đó đối tợng đợc giao dịch là loại giấy tờ có giá ( chứng khoán ). TTCK là một dấu hiệu đồng thời là một bộ phận quan trọng của một nền kinh tế thị trờng đang hoạt động. Sớm nhận thức đợc vai trò của TTCK, ngay từ những năm đầu của công cuộc cải tổ nền kinh tế, Đảng và Nhà nớc ta đã chủ trơng phải xây dựng và phát triển thị trờng chứng khoán Việt Nam có trật tự, dới sự quản lý của Nhà nớc trên cơ sở đạt đợc sự chính muồi về cá điều kiện thiết nhằm khai thác và sử dụng có hiệu qua nhất nguồn vốn hạn hẹp của nền kinh tế, đảm bảo các mục tiêu vốn trong nớc là quyết định trong chiến lợc huy động và sử dụng cá nguồn vốn. Trên cơ sở chủ trơng này, ngay từ đầu những năm 1990 chúng ta đã rất tích cực học hỏi kinh nghiệm từ cá nớc đi tr- ớc, đồng thời chuẩn cá điều kiện cần thiết cho việc hình thành và phát triển TTCK Việt Nam.

Ngày 20/7/2000, Trung tâm giao dịch chnứg khoán Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức khai trơng đi vào hoạt động, đây là cột mốc quan trọng trong tiến trình hình thành và phát triển TTCK Việt Nam, đồng thời là một bớc đột phá cơ bản, quan trọng trong chiến lợc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài

Sau hơn hai tháng chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm giao dịch chứng khoán thu hút một lợng nhất định cá nhà đầu t tham gia giao dịch mua bán trên thị trờng, trong hai tuần đầu thị trờng khá sôi động nên chỉ số giá chứng khoán và khối lợng vốn giao dịch trên thị trờng liên tục tăng lên, phiên cao nhất đạt khối lợng giao dịch đã đạt gần 2,5 tỷ đồng gấp 25 lần so với phiên giao dịch đầu tiên. tuy nhiên, hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh nói riên và TTCK Việt Nam nói chung trong thời gain này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Cho đến năm 2003, sau hơn hai năm hoạt động, trên sàn giao dich của TTGDCK đã có 19 loại cổ phiếu và 28 loại trái phiếu đợc niêm yết. Tuy nhiên, đây vẫn là thời kỳ thử nghiệm để đi đến xây dựng Trung tâm này thành một SDGCK hiện đại, hoàn chỉnh. Chúng ta vẫn cha có một TTCK đầy đủ theo đúng nghĩa, sự tham gia của các định chế tài chính trung gian vào thị trờng này còn ở mức độ thăm dò,nhiều tổ chức còn đứng ngoài cuộc. Đến năm 2003, sao hai năm hoạt động của TTCK VIệt Nam có thể đợc chia làm hai thời kỳ rõ rệt, thời kỳ tăng trơng và thời kỳ suy thoái.

- Thời kỳ tăng trởng bắt đầu từ phiên giao dịch đầu tiên ( ngày 27/7/2000 ) đén ngày 25/6/2001 là thời kỳ giá CK tăng liên tục ; số lợng tài khoản mở tại cá công ty CK cãng tăng rất nhanh, trung bình có 1000 tài khoản đợc mở trong một tháng; chỉ số VN- index tăng hơn 400%, đạt trên 500 diẻm, cao hơn cả TTCK Thái Lan và Thợng Hải – những thị trờng ra đời trớc thị trờng của ta hàng chục năm.

- Thời kỳ suy thoái bắt đầu từ ngày 26/6/2001 đến năm 2003, TTCK Việt Nam luôn ở trogn tình trạng sụt giảm cả về sức cầu lẫn các chỉ số đặc trng của thị trờng khiến các nhà quan sát đã phải dùng đến những từ “ ảm đạm”, “ngủ gật”, “sớm nắng chiều ma”,v.v để chỉ tình trạng của TTCK Việt Nam. Cho đén phiên giao dịch lần thứ 419 ngày 13/11/2002, chỉ số VN- index sụt xuóng chỉ còn 175,63 điểm.

Theo t liệu của TTGDCK thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng đầu năm 2002 có 193 phiên giao dịch vớ tổng khối lợng đặt mua là 49.081.240 CK (bình quân một phiên là 251.119); tổng khối lợng đặt bán là 51.071.580 CK ( bình quân 280.017 CK một phiên). Khối lợng CK đợc đặt bán cao hơn đợc đặt mua là 1.990.340. Hiện có khoảng 13.000 tài khoản giao dịch mở tại cá công ty chứng

khoán nhng thực tế giao dịch thực hiện chỉ ở triên vài trăm tài khoản. Trong số cá nhà đầu t có tổ chức, chỉ có duy nhất công ty Dragon Capital là tích cực tham gia mua cổ phiếu; số tổ chức còn lại thì hầu nh hoạt động cầm chừng hoặc án binh bất động. Trớc tình hình giao dịch CK ngày càng kém sôi động trên thị trờng, một nhóm cá nhà đầu t cá nhân kêu gọi thành lập Hiệp hội các nhà đầu t CK để có tiếng nói mạnh hơn với cá nhà quản lý thị trờng CK và bảo vệ quyền lợi của mình.

Trên đây là một vài nét phác thảo qua về sự hình thành và phát triển của TTCK Việt Nam trong những năm đầu mới thành lập, qua đó thấy đợc một chặng đờng cũng vói những thành tích đã đạt đợc và những tồn tại của thị trờng ( phần này sẽ đợc phân tích kỹ hơn trong mục sau nói về thực trạng của thị trờng chúng khoán Việt Nam hiện nay)

Một phần của tài liệu PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (2) (Trang 26 -28 )

×