0
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

Giải pháp đầu t tăng năng lực sản xuất

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VIỆT (Trang 47 -51 )

- Cân đối 3: [III(A )+ V(A)] Tài sản= [A Vay] Nguồn vốn

* Phơng hớng hoạt động năm

3.2.4. Giải pháp đầu t tăng năng lực sản xuất

- Tích cực tạo nguồn vốn để tăng năng lực đầu t công nghệ, thiết bị, con ngời để có thể triển khai thi công có hiệu quả những công trình, dự án lớn, giữ vững đợc uy tín cho Công ty.

-Đầu t trang bị thêm những phơng tiện, máy móc mới thay thế cho những phơng tiện máy móc đã cũ đã h hỏng.

3.3. kiến nghị

Nhà nớc phải không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó luật kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng. Hệ thống quy phạm pháp luật đầy đủ, chính xác sẽ tạo ra môi trờng tốt, lành mạnh, an toàn thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Cải cách hành chính nhà nớc vẫn đang là vấn đề cần giải quyết, góp phần lành mạnh hoá nền hành chính quốc gia. Nó sẽ mang lại hiệu quả cho xã hội: vừa tiết kiệm cho ngân sách, vừa tiết kiệm tiền bạc, thời gian công sức cho ngời dân.

Công tác tài chính cần đợc đa vào thành quy định với các doanh nghiệp bởi đó là tiền đề để công việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Nhà nớc cần có quy định chặt chẽ về sổ sách, chứng từ, chế độ báo cáo, thống kê để có thể tiến hành công tác thuận lợi.

Tuy có hệ thống máy tính đã giảm đi một phần phức tạp trong công tác kế toán nhng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu các quy chế, nguyên tắc cụ thể. Nhà nớc cần sớm ban hành những chuẩn mực kế toán riêng phù hợp với điều kiện cụ thể ở nớc ta, ban hành các thông t văn bản hớng dẫn, t vấn các doanh nghiệp làm tốt công tác kế toán ở đơn vị mình.

Nhà nớc cần tổ chức công tác kiểm toán, vì nó sẽ tạo ra một môi trờng tài chính lành mạnh cho các doanh nghiệp, tạo ra một hệ thống thông tin chuẩn xác cung cấp cho các đối tợng quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp.

Cùng với sự phát triển của cơ chế thị trờng, vai trò của hoạt động tài chính cũng không ngừng phát triển và khẳng định mình. Nổi bật trong môi trờng cạnh tranh của thời đại hoạt động tài chính đã giúp nền kinh tế chủ động hơn. Nhìn về góc độ vi mô trong từng doanh nghiệp phân tích doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng.

Qua phân tích thực trạnh tài chính của Công ty thông qua một số công cụ ta thấy đợc vai trò tài chính. Nếu phân tích tài chính chính xác sẽ mang đến cho doanh nghiệp hiệu quả cao, giảm đợc chi phí đáng kể cho hoạt động quản lý. Phân tích tài chính doanh nghiệp cần đợc đạt lên vị trí xứng đáng trong chính sách quản lý kinh tế- tài chính của nhà nớc. Trớc hết nhà nớc và các doanh nghiệp cần phải nhận thức đợc tầm quan trọng của nó, thấy đợc sự cần thiết phải phân tích hoạt độngc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi áp dụng phân tích tài chính vào Công ty Cổ phần Sao Việt đã thấy rõ đợc thực trạng về tài chính của Công ty. Một vài giải pháp luận văn đã đề cập cũng chỉ là những tham khảo, cha mang tính thực tiễn cao. Nhng qua đây tôi cũng mong rằng Công ty Cổ phần Sao Việt nói riêng và các Công ty khác nói chung sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất nhằm thực hiện tốt công tác tài chính trong điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VIỆT (Trang 47 -51 )

×