0
Tải bản đầy đủ (.doc) (99 trang)

Đối với chính phủ và các bộ ngành liên quan

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC CHO VAY TRẢ GÓP MUA ÔTÔ CỦA VPBANK – PGD TRẦN DUY HƯNG (Trang 96 -99 )

Cho vay tiêu dùng là hoạt động tín dụng của các ngân hàng, hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích đối với khách hàng và nguồn thu nhập cho bản thân ngân hàng mà nó còn có ảnh hưởng tới toàn xã hội. Mở rộng hoạt động cho vay trả góp mua ôtô là một tất yếu đối với các NHTM Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. Do vậy, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cần tạo điều kiện hỗ trợ để hoạt động này phát triển thuận lợi. Cụ thể:

Nhà nước tích cực ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp sản xuất tiêu dùng và dịch vụ: tăng cung hàng hóa, giảm thất nghiệp , tạo công ăn việc làm. Nhà nước cần đưa ra chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đúng định hướng để ổn định môi trường kinh tế xã hội

Hoàn thiện môi trường pháp lý: đây cũng tạo điều kiện thuận lợi mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng nói chung và cho vay trả góp mua ôtô nói riêng phát triển. Ngoài ra, hoàn thiện môi trường pháp lý cũng giúp các ngân hàng thắt chặt, đảm bảo an toàn tín dụng.

Nhà nước cần áp dụng các biện pháp để cắt giảm thuế áp dụng với xe nhập khẩu theo lộ trình gia nhập WTO.

Cắt giảm thuế nhập khẩu ôtô là một tất yếu khi tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế. So với một vài năm trước đây, giá ôtô ở Việt Nam có giảm nhưng vẫn thuộc loại khá cao so với thế giới, chính vì vậy mà đối tượng mua ôtô chủ yếu là tầng lớp thượng lưu. Việc cắt giảm thuế nhập khẩu ôtô sẽ giúp người dân mua ôtô nhiều hơn. Việc cắt giảm này phải được thực hiện theo lộ trình cụ thể được nghiên cứu kỹ lưỡng sao cho ngành công nghiệp ôtô trong nước thích ứng được với sự thay đổi này.

Nhà nước cần đôn đốc, chỉ thị cho các cơ quan có trách nhiệm nhanh chóng soạn thảo và ban hành Luật tín dụng tiêu dùng giúp các NHTM yên tâm hơn mở rộng hoạt động này.

Thành lập quỹ bảo hiểm trong cho vay trả góp mua ôtô.

KẾT LUẬN

Việt Nam vừa trở thành thành viên chính thức của WTO, mọi vấn đề kinh tế thế giới đối với Việt Nam còn khá mới mẻ, hình thức cho vay trả góp mua ôtô vẫn đang ở trong giai đoạn đầu phát triển và được đánh giá là hoạt động có tiềm năng phát triển trong tương lai. Chính vì vậy, việc mở rộng hoạt động này là một xu thế tất yếu đối với các tổ chức tín dụng do những lợi ích thiết thực mà hoạt động này mang lại. Tuy vậy,vấn đề này còn gặp phải nhiều khó khăn, để mở rộng hoạt động cho vay trả góp mua ôtô đạt hiệu quả cao, cần phải thực hiện theo một lộ trình, và đòi hỏi sự cố gắng của bản thân ngân hàng cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong phạm vi bài chuyên đề này, em đã trình bày một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động cho vay trả góp mua ôtô của hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và của

VPBank Trần Duy Hưng nói riêng. Do lượng kiến thức và thời gian tìm hiểu thực tế còn hạn chế, nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót.

Về phần mình, một lần nữa em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS. TS Mai Siêu và tập thể các anh chị tại phòng phục vụ khách hàng VPBank Trần Duy Hưng đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề cuối khóa này. Quá trình nghiên cứu tìm tài liệu đã giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức hữu ích trong thực tế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, 2004

2. Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê, 2003

3. Federic S. Mishkin, Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật 2001

4. Perter Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, năm 2004

5. Học viện Ngân hàng, giáo trình Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê, năm 2003

6. Báo cáo thường niên VPBank các năm 2005,2006,2007

7. Báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng của VPBank Thăng Long năm 2005-2007

8. Tạp chí thông tin Tài chính số 5 năm 2007

9. Tạp chí Thị trường tài chính – tiền tệ

10. Tạp chí Kinh tế và dự báo số 6 năm 2006

11. Các website: www.vpbank.com.vn và trang web của một số ngân hàng.

12. www.vnexpress.net, www.vneconomy.com.vn, www.sbv.gov.vn

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS. TS MAI SIÊU

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC CHO VAY TRẢ GÓP MUA ÔTÔ CỦA VPBANK – PGD TRẦN DUY HƯNG (Trang 96 -99 )

×