0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Chủ động tìm kiếm, mở rộng nguồn huy động vốn

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ (Trang 62 -63 )

Các điều kiện vay vốn ngày càng khó khăn (về mặt điều kiện, lãi suất…), các nguồn vốn trong nớc ngày càng hạn chế, đặc biệt là các nguồn huy động bằng ngoại tệ, các ngân hàng ngày càng áp dụng qui định chặt chẽ trong việc thẩm định, xét duyệt cho vay, điều kiện hợp đồng, kiểm tra sử dụng vốn vay. Các dự án ngành dầu khí cũng không còn đợc u ái nh trớc đây: khó thuyết phục bên vay từ bỏ tập quán lãi suất thấp và các điều kiện u đãi tr- ớc đây đối với khách hàng trong ngành dầu khí.Tuy nhiên các đối tác nớc ngoài rất quan tâm đến khách hàng ngành dầu khí, cần tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng nớc ngoài và các ngân hàng cổ phần, ngân hàng liên doanh để có thể đảm bảo đáp ứng nhu cầu.

Hiện nay, thu nhập và tích luỹ của ngời dân đang có xu hớng gia tăng. PVFC nên điều chỉnh hoạt động huy động vốn nhằm thu hút đợc một bộ phận tiền gửi dài hạn này.Các hình thức khuyến khích ngời dân gửi tiền tại PVFC nh

chơng trình gửi tiền có cơ hội nhận đợc các phần quà hấp dẫn (số tiền càng lớn, thời hạn càng dài thì càng có thể nhận đợc càng nhiều phần quà hấp dẫn), tăng tính thanh khoản cho tiền gửi tiết kiệm bằng cách có thể đem sổ tiết kiệm thế chấp tại PVFC, các ngân hàng mà PVFC có quan hệ để xin vay vốn đáp ứng nhu cầu vốn đột xuất, liên hệ với các ngân hàng để khách hàng gửi tiền tại PVFC có thể rút tiền tại các chi nhánh của PVFC và các chi nhánh ngân hàng này trên toàn quốc.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ (Trang 62 -63 )

×