0
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

Một số giải pháp trớc mắt nhằm hoàn thiện công tác thanh toán chuyển tiền

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 41 -42 )

điện tử tại CN NHCT Đống Đa.

3.3.1 Tiếp tục đẩy mạnh lợi thế việc áp dụng hệ thống thanh toán điện tử.

Có thể nói, việc xây dựng mạng thanh toán nội bộ khá hoàn chỉnh này tạo điều kiện khá thuận lợi cho hệ thống NH nói chung và CN NHCT Đống Đa nói riêng trong cạnh tranh trên thị trờng.

Việc phát huy sức mạnh của mạng phải luôn đợc quan tâm bằng các công việc cụ thể sau:

-Phát triển các phần mềm mạng mới tiếp tục can thiệp sâu hơn vào công tác thanh toán thủ công.

-Cải tiến các mức phí sao cho phù hợp, lôi kéo đợc khách hàng tham gia hệ thống thanh toán của mình. Kinh nghiệm thực tế từ các nớc cho thấy, các mạng thanh toán liên hàng lớn đều xuất phát từ một hệ thống thanh toán nội bộ của một NH có uy tín. Đây là một giải pháp trớc mắt vô cùng hữu ích và tiết kiệm để đạt tới một mô hình thanh toán liên hàng trong tơng lai.

3.3.2 Tiếp tục nghiên cứu cải thiện hệ thống thanh toán liên hàng.

Sức mạnh của hệ thống thanh toán điện tử có mạnh đến đâu chăng nữa mà không phù hợp với xu thế phát triển chung của các hệ thống khác thì nó cũng không mang lại hiệu quả cao. Bởi lẽ, các bài toán xử lý nghiệp vụ NH không chỉ nằm trong nội bộ một NH mà nó còn liên quan đến các NH khác. Vì thế, nếu nhờ đi trớc, có số liệu nhanh mà các NH khác lại cha phát triển thì cũng biến thành chậm.

3.3.3 Tiến tới thanh toán trực tiếp với khách hàng qua mạng vi tính.

Đây là một mục tiêu tất yếu mà bất cứ quá trình hiện đại hoá hệ thống thanh toán nào cũng phải hớng tới.

Nhìn vào quy trình thanh toán điện tử chúng ta mới thấy đợc sự cải tiến trong khâu truyền tin giữa các CN NH với nhau nhng giữa NH với khách hàng thì hoàn toàn cha có gì đổi mới.

Việc khuyến khích các khách hàng lớn nối mạng trực tiếp với NH sẽ tạo điều kiện cho NH cũng nh khách hàng giảm bớt đợc rất nhiều công việc giấy tờ. Các lệnh thanh toán đợc truyền đi trực tiếp từ các máy tính của khách hàng (đã đợc cài đặt sẵn trong chơng trình) tới máy chủ của các NH phục vụ họ.

Tại đây một chơng trình tự động kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của tin điện này và tự động chuyển mạch đến TTTT sau khi đã hạch toán vào tài khoản và làm các tác vụ l u trữ nếu cần.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA (Trang 41 -42 )

×