0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (34 trang)

Vi khuẩn gây bệnh không được có

Một phần của tài liệu TƯƠNG (Trang 26 -28 )

¬ E. coi: không được có

- CI. Perfringens: không lớn hơn 2 tế bào/ ml

¬ Aflatoxin: không có trong nước tương lên men.

> Phương pháp thử

Theo TCVN 1764 —- 75, sửa đổi I TCVN 1764 -— 75 và TCVN 3215 — 79 Xác định vi sinh vật, aflatoxin và hàm lượng Asen theo quy định của bộ y tế Xác định độc tố của kim loại chì, đồng, kẽm theo TCVN 1976 — 77, TCVN 1978 — 77 và TCVN 1979 - 77

> Bao gói, ghỉ nhãn, vận chuyển và bảo quản

Nước tương phải chứa đựng trong bao bì, loại dùng cho thực phẩm, kín, khô, sạch, không han rỉ

Trên bao bì chứa sản phẩm, có nhãn hiệu ghi tên cơ sở sản xuất, tên, loại và hạng

sản phẩm, ngày sản xuất

Nước tương được vận chuyển trong các phương tiện có che đậy cẩn thận, sạch sẽ, hợp vệ sinh, không được vận chuyển chung với các sản phẩm khác ảnh hưởng đến

chất lượng của nước tương

Nước tương phải được bảo quản trong kho sạch, khô ráo thoáng mát. Thời gian bảo hành của nước tương do bên sản xuất và bên tiêu thụ thỏa thuận trong những hợp đồng giữa hai bên.

Tiêu chuẩn địa phương áp dụng cho ở Tp. HCM [5]

Tiêu chuẩn này có hiệu lực từ ngày 01.01.1984 và được áp dụng cho nước tương được sản xuất và lưu thông trong tp.HCM

a. — Yêu cầu kĩ thuật

> Nước tương là dung dịch trích của sản phẩm lên men từ hạt đậu(chủ

yếu là hạt đậu nành), được gia tăng hương vị bằng bột ngọt muối ăn và

đường caramen

> Phân loại: nuớc tương được chia ra làm 3 loại: ©œ_ Thượng hạng

o_ Hạng nhất

©œ Hạng nhì

> Yêu cầu cảm quan:

o_ Các chỉ tiêu của yêu cầu cảm quan của nước tương phải theo đúng quy: định trong bảng sau

Tên chỉ tiêu Yêu cầu

Độ trong Màu sắc Mùi Vị

Nâu đen

Dung dịch trong, không vấn đục, không lắng cặn

Mùi đặc trưng của nước tương không mùi lạ Mặn vừa, vị dịu, không có vị lạ

> Yêu cầu hoáhọc:

Các chỉ tiêu hoá học của nước tương phải theo đúng quy định trong bảng sau

Tên chỉ tiêu Thượng Hạng Hạng

hạns(9/1) nhất(ø/1) nhì(g/1)

Đạm toàn phần không nhỏ hơn 16 12 8

Đạm foocmon không nhỏ hơn 8 6 4

(1)

Đạm amonlac không lớn hơn (2) 4 3 2

4. Muối ăn(NaC]) 140.0 - 226.0 140.0 — 140.0-—

220.0 220.0

5. Độ acid, tính ra CH:COOH 5.0-— 14.0

trong khoảng (3) 5.0— 14.0 5.0 — 14.0

> Yêu cầu vi sinh vật:

Các chỉ tiêu vi sinh vật phải theo đúng quy định

Tên chỉ tiêu Mức

Tổng số vi khuẩn trong 1 ml không lớn 5.000

hơn 0

Escherichim coli 0

SfaphYyÌOCOCCMS qMreuS 0

Sf@DfOCOCCMS ƒacedlis 0

ClostrtidIium 5000

Mốc trong 1 ml không lớn hơn

> Yêu cầu bảo đảm chất lượng:

- Nuớc tương trước khi xuất xưởng phải được bộ phận kiểm tra chất lượng

kiểm tra đóng dấu hoặc cấp giấy chứng nhận chất lượng

-27-

- Cơ sở sản xuất và lưu thông phân phối phải đảm bảo chất lượng nước tương theo các yêu cầu kĩ thuật này ít nhất 45 ngày kể từ ngày sản xuất

b. Phương pháp thử

Phương pháp lấy mẫu, kiểm nghiệm phải theo đúng quy định trong 53 TCV 33 — 79 và 53 TCV 49 ~ 79

c. Bao bì, ghỉ nhấn, bảo quản, vận chuyển > _ Bao bì, ghi nhãn > _ Bao bì, ghi nhãn

Nước tương phải được vô bao bì là chai thủy tính hoặc bình PE sạch, không pha màu. Bao bì phải vô nút kín, nêm phong kĩ. Ngoài bao bì có ghi nhãn với nội dung:

Một phần của tài liệu TƯƠNG (Trang 26 -28 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×