0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (38 trang)

Sự sụt giảm mạnh trong thị trường cô phiếu có

Một phần của tài liệu CAU-TRUC-TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP-VA-VAI-TRO-CUA-CAC-TRUNG-GIAN-TAI-CHINH.PDF (Trang 34 -38 )

- Tuy nhiên, không như Liên Xô, khi lao động dư thừa được sử dụng hết, Trung Quộc thực hiện

Sự sụt giảm mạnh trong thị trường cô phiếu có

thê làm tăng vân đê lựa chọn đôi nghịch và rủi

ro đạo đức trong các thị trường tài chính — kích thích khủng hoảng tài chính xảy ra

‹» Sự sụt giảm của thị trường cổ phiếu —> giảm vốn chủ sở hữu

của các doanh nghiệp —> các ngân hàng

không sẵn sàng cho vay

»Ngoài ra vốn chủ sở hữu giảm làm tăng ý muốn gây rủi ro đạo đức. Vì

nay họ có ít hơn để mất nếu dự án đầu tư có thất bại.

Sự tăng rủi ro đạo đức khiến cho việc cho vay kém hấp dẫn,đây là lí do vì sao thị trường cổ phiếu sụt giảm dẫn đến giảm tin dụng,đầu tư và các

hoạt động kinh tế

Sự sụt giảm bất ngờ vê mức giá ( }

» Sự sụt giảm bát ngờ về mức giá cũng làm giảm vốn chủ sở hữu của các công ty

»Do vậy sự tăng lên vấn đề lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức đối mặt với các ngân hàng,dẫn đến việc hạn chế tín dụng,các hoạt động kinh tế

đình trệ

Gia tăng sự bất ổn mm

» Sự bất ồn đột ngột gia tăng trên thị trường tài

chính, dấu hiệu của. 1 sự suy thoái hay 1 sự sụp đỗ của thị trường cổ phiếu

—>ngân hàng khó khăn trong việc sàng lọc khách hàng vay vốn.

s» Kết quả ngận hàng không còn khả năng giải

quyết vân đề lựa chọn đối nghịch —›ngân hàng

hạn chế cho vay

—>suy giảm tín dụng, giảm đầu tư và các hoạt động kinh tế vĩ mô

Các ngân hàng đóng vai trò quan trọng trên thị trường tài chính ;trạng thái bảng cân đôi tài sản của ngân hàng có tác động quan trọng đến việc cho vay.

s» Khi bảng cân đối tài sản trở nên xấu đi thì nguồn vốn cho vay hạn hẹp dẫn đến Suy giảm tín dụng. Có thể ngân hàng phải phá sản và sẽ tạo ra hiệu ứng lây lan, dây chuyền

—> hàng loạt các ngân hàng sụp đổ, tạo khung

cảnh hoảng loạn ngân hàng.

Khủng hoảng tài chính khiến tín dụng ngân

hàng giảm

—> giảm nguồn vốn cung cấp cho các doanh nghiệp

—> lãi suất tăng cao hơn

% Do lãi suất tăng cao nên cũng gia tăng sự lựa

chọn đôi nghịch và rủi ro đạo đức trên thị trường

tín dụng, như vậy dẫn đến đầu tư giảm,nền kinh

tê đình trệ.

Những vụ hoảng loạn ngân hàng ( }

BE NA

Thâm hụt ngân sách chính phủ ( }

»Thâm hụt ngân sách chính phủ trầm trọng sẽ phát sinh tâm lí lo sợ về khả năng vỡ nợ của

chính phủ.

Khi chính phủ gặp khó khăn trong việc phát hành trái phiêu cho công chúng thì sẽ quay sang

ép ngân hàng mua. Nếu giá trái phiếu giảm —› bảng cân đối tài sản ngân hàng xấu đi —› giảm

sút tín dụng của ngân hàng

BE NA

s* Hay khi giá trị đồng nội tệ giảm đột ngột

—> bảng cân đối tài sản của các công ty có nợ phải

trả bằng ngoại tệ xâu đi

—>gia tăng vấn đề lựa chọn đối nghịch và rủi ro

đạo đức

—>giảm tín dụng,giảm đầu tư,hoạt động kinh tế

đình trệ

% TT

¡ hank You Ì

vu.

/#{ " ca =-E lýÌ


Một phần của tài liệu CAU-TRUC-TAI-CHINH-DOANH-NGHIEP-VA-VAI-TRO-CUA-CAC-TRUNG-GIAN-TAI-CHINH.PDF (Trang 34 -38 )

×