0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Sản phẩm của dự án

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ CAO TẦNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ (Trang 42 -43 )

II. Dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng

3. Mô tả dự án

3.1. Sản phẩm của dự án

Sản phẩm: Tổ hợp nhà cao tầng A,B,C,D từ 9-17 tầng. Luận chứng:

Đối với khu nhà cao tầng của Công ty sẽ xây dựng.

Điểm mạnh: Khu chung c ở vị trí thuận lợi, đông khu dân c xung quanh, nằm ngay trên tuyến đờng trọng điểm của Thàng phố, thuận lợi trong việc đi lại, an ninh trật tự. Đồng thời nhu cầu về nhà ở hiện nay đang là vấn đề bức xúc đặc biệt là nhà ở chung c văn minh sạch đẹp cũng nh tranh thủ sự ủng hộ khuyến khích của Uỷ ban nhân dân Thành phố và chính sách của Nhà nớc.

Điểm yếu: Nguồn lực về tài chính công ty còn rất hạn chế cho nên việc thực hiện dự án phụ thuộc nhiều vào váan đề vay vốn. Hơn nữa tuy là khu chung c nằm ngay trên tuyến đờng thuận lợi nhng vẫn cha phải là trung tâm của Thành phố nên cha có khả năng cạnh tranh lớn. Diện tích xây dựng cha lớn cho nên khoảng cách không gian giữa các nhà tầng còn hạn chế. Nghiên cứu thị trờng còn hạn chế nên việc dự báo khách hàng sau này chỉ mang tính tơng đối tạo cảm giác khó an toàn.

Đối với các khu nhà trung c khác trên địa bàn Hà Nội: trung c Bắc Linh Đàm, trung c Định Công, trung c đang xây dựng trên đờng Huỳnh Thúc Kháng...

Điểm mạnh: Các nhà đầu t có vốn mạnh, quy mô xây dựng lớn, chủ động trong việc xây dựng và kinh doanh có hiệu quả cao. Diện tích xây dựng lớn thông thoáng, khu nhà ở khang trang sạch đẹp, môi trờng sạch sẽ, an ninh tốt...

Điểm yếu: Xa trung tâm thành phố, việc đi lại trong thành phố bị hạn chế. Diện tích mỗi căn nhà khu Bắc Linh Đàm nhỏ chỉ khoảng 60-70 m2 so với các khu khác thì nhỏ và diện tích nh vậy cha đáp ứng đợc nhu cầu của ngời dân.

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ CAO TẦNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ (Trang 42 -43 )

×