0

Đối với người tiêu dùng:

Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 49-54 )

_

Người tiêu dùng là đối tượng quan tâm của tất cả các thành phẩn nêu trên,cũng là trung tâm của thị trường mỹ phẩm .Để bảo vệ mình trước những mối đe dọa do nạn hàng giả hàng nhái gây ra thì trước hết nguoif tiêu dùng cần phải nắm rõ được tính hai mặt của việc sử dụng mỹ phẩm.

Trước hết la càn phải tìm hiểu thông tin về các chỉ số của bản thân để chọn ra được loại sản phẩm phù hợp với mình.Sau đó là việc lựa chon các nhãn hiệu sản phẩm phù hợp với làn da,cũng như khả năng thanh toán cho việc mua sắm các sản phẩm đó.Nguời tiêu dùng cần phải tìm hiểu rõ các thông tin cuả thị trường,thông tin về sản phẩm,tuyệt đối không sử dụng những loại sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,mỹ phẩm tự chế truyền tay nhau.

_Người tiêu dùng cũng nên chọn cho mình những cửa hàng quen để mua sản phẩm,tránh mua sản phẩm ở những nơi không đảm bảo an toàn như chợ hay mua của các nhân viên tiếp thị không có giấy giới thiệu của công ty.

Trước khi nhận được sự bảo vệ của các cấp quản lý có thẩm quyền,người tiêu dùng nên tự tìm hiểu để tự bảo vệ cá nhân trước những mánh lới làm ăn của một bộ phận thương nhân bất lương.

Trên đây là một vài giải pháp giúp cho thị trường Mỹ phẩm Việt Nam có được sự phát triển lành mạnh,phát huy được những tiềm năng vốn có.Thực hiện được những giải pháp nêu trên thì việc thị trường mỹ phẩm Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 30% trong năm 2008 sẽ trở thành sự thật.

Danh mục các tài liệu tham khảo

1.Giáo trình marketing cơ bản 2.Giáo trình văn hóa kinh doanh 3.Giáo trình Quản lý chất lượng 4.Các trang web có liên quan:

MỤC LỤC

A/_Lời mở đầu: ... 1

Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản của thị trường mỹ phẩm . 4

I/_Bản chất,vai trò của mỹ phẩm ... 4

1)Bản chất: ... 4

2)Vai trò: ... 6

II/_Nội dung cơ bản của thị trường mỹ phẩm: ... 8

1)Thương hiệu: ... 8

2)Hệ thống phân phối và chiến lược xúc tiến hỗn hợp: ... 9

3)Chất lượng của mỹ phẩm: ... 11

4)Cầu của thị trường: ... 13

III/_Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường mỹ phẩm: ... 13

1)Nhân tố về thu nhập: ... 13

2) Nhân tố về nhân khẩu và địa lý ... 14

3) Nhân tố thị hiếu và văn hóa: ... 15

4) Nhân tố về môi trường chính trị - luật pháp: ... 15

Chương II: Phân tích thực trạng của thị trường mỹ phẩm Việt Nam ... 17

I)Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và quá trình phát triển của thị trường mỹ phẩm: ... 17

1)Đặc điểm kinh tế kỹ thuật: ... 17

2)Quá trình phát triển của thị trường mỹ phẩm Việt Nam: ... 19

II/_Thực trạng của thị trường mỹ phẩm ở Việt Nam: ... 21

1)Thương hiệu: ... 21

2)Cầu của thị trường: ... 25

3)Hệ thống phân phối và chiến lược xúc tiến hỗn hợp: ... 29

4)Chất lượng của mỹ phẩm trên thị trường Việt Nam: ... 33

III)Những kết luận,đánh giá rút ra từ nghiên cứu thực trạng: ... 40

2)Những hạn chế gặp phải và cách khắc phục: ... 42

Chương III:Phương hướng và giải pháp phát triển toàn diện cho thị trường mỹ phẩm ... 45

1) Đối với các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước: ... 45

2) Đối với các doanh nghiệp: ... 47

3) Đối với người tiêu dùng: ... 49

Kết luận ... 51

Một phần của tài liệu THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM VIỆT NAM-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 49 -54 )