0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Giải pháp hoàn thiện chiến lợc thơng hiệu cho Công ty cổ phần Thơng mại Khánh Trang

Một phần của tài liệu TM100 POTX (Trang 37 -38 )

III. Đánh giá tình hình xây dựng và phát triển thơng hiệu tại Công ty cổ phần Thơng mại Khánh Trang

2. Giải pháp hoàn thiện chiến lợc thơng hiệu cho Công ty cổ phần Thơng mại Khánh Trang

1. Giải pháp nâng cao nhận thức của công ty về thơng hiệu và phát triển th-ơng hiệu ơng hiệu

Mỗi thành viên trong công ty phải đợc trang bị những kiến thức cơ bản về thơng hiệu, vai trò, vị trí không thể thiếu của thơng hiệu, những kỹ năng thực hành cơ bản về xây dựng và quản lý thơng hiệu...

Trớc tiên, cần đặt kế hoạch nâng cao nhận thức về thơng hiệu cho các nhân viên trong kế hoạch chung về đào tạo nhân lực của công ty. Việc đào tạo phải đợc lập kế hoạch lâu dài, bài bản chứ không nh thực tế thờng thấy ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là sử dụng việc đào tạo nh một phơng thuốc giải quyết những vớng mắc tạm thời của doanh nghiệp.

Tiếp đến, công ty nên tham khảo cách đào tạo của các công ty nớc ngoài, các doanh nghiệp lớn nhất là các công ty hoạt động trong lĩnh vực gỗ mỹ nghệ trang trí và cũng nên tổ chức cho mình một trung tâm đào tạo nh các tập đoàn đa quốc gia. Mục đích phải đạt đợc là mỗi nhân viên phải ý thức rõ rằng trên thơng trờng, thơng hiệu đối với sản phẩm của mình cũng mật thiết nh môi với răng ,

cần phải đợc lu tâm đầu t và bảo vệ nh nhau.

Mặt khác, Công ty cổ phần Thơng mại Khánh Trang là một doanh nghiệp mới ra đời tiềm lực tài chính còn hạn chế. Vì thế công ty cần nhận thức đúng giá trị to lớn của loại tài sản vô hình này và áp dụng những phơng pháp để xác định giá trị đó. Từ đó đặt giá trị thơng hiệu trong cơ cấu vốn của công ty. Nếu xác định đợc giá trị, thơng hiệu có thể trở thành tài sản thế chấp để vay vốn đầu t phát triển kinh doanh. Việc vốn hóa thơng hiệu có tác động tích cực đến tỷ lệ nợ/vốn của công ty, nâng cao khả năng thanh toán nợ. Xác định giá trị thơng hiệu cũng làm cho việc điều tra về tính độc quyền đợc rõ ràng. Công ty có thể dựa vào những cơ sở chính sau để định giá thơng hiệu: chi phí, thị trờng, yếu tố kinh doanh và thiết lập công thức lý thuyết. Những cơ sở này có quan hệ mật thiết với nhau và cần xem xét đồng bộ thì giá trị thơng hiệu mới đợc xác định chính xác.

Nhận thức đúng cái mình đang làm và sẽ làm luôn là mấu chốt của mọi thành công. Nếu công ty nhận thức tốt về vấn đề thơng hiệu, việc đi sai hớng hay thất bại sẽ đợc hạn chế rất nhiều.

2. Giải pháp hoàn thiện chiến lợc thơng hiệu cho Công ty cổ phần Thơngmại Khánh Trang mại Khánh Trang

Từ nhận thức đúng đắn về vấn đề thơng hiệu, công ty cần đầu t nhân lực, tài chính, thời gian... một cách xứng đáng hơn cho việc xây dựng thơng hiệu của mình. Nhiều doanh nghiệp có xu hớng gắn việc xây dựng thơng hiệu với sự thành

công của một quảng cáo, hoặc nghĩ rằng cứ làm cho mọi ngời biết đến tên của

Một phần của tài liệu TM100 POTX (Trang 37 -38 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×