0
Tải bản đầy đủ (.docx) (26 trang)

TTD điều khoản đỏ (Red clause L/C)

Một phần của tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ (Trang 25 -26 )

Là loại L/C quy định NHPH ứng trước một khoản tiền nhất định cho người thụ hưởng trước khi người bán thực hiện việc giao hàng và xuất trình chứng từ. à Còn gọi là L/C ứng trước.

Cho phép trước ngày giao hàng X ngày, người XK ký phát Hối phiếu trơn đòi tiền NHPH.

Trị giá hối phiếu bằng số tiền ứng trước

Số tiền đó sẽ được khấu trừ khi NHPH thanh toán cho người hưởng

PHẦN 2 :BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

Tập đoàn J.Corp của Nhật ký hợp đồng nhập khẩu giầy mùa đông của công ty G tại Việt Nam. Ngân hàng phát hành L/C là NH Tokyo. Người xin mở L/C là J.Corp yêu cầu trong bộ chứng từ đòi tiền phải có Giấy chứng nhận của người mua chứng nhận là đã nhận hàng tại cảng Yokohama.

Một tháng sau khi mở tín dụng, chuyến hàng đã cập cảng Yokohama đúng thời hạn giao hàng quy định của HĐ, nhưng cty G không thể lấy được Giấy chứng nhận trên của người mua.

Ngân hàng mở L/C phía Nhật đã từ chối thanh toán bộ chứng từ đòi tiền đó. Mặc dù đã nhiều lần cty G gửi văn bản sang cho J.Corp và NH Tokyo yêu cầu được thanh toán nhưng đều bị NH từ chối thanh toán.

Sau hơn 1 năm thương lượng, cuối cùng cty G mới nhận được thanh toán nhưng đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Phải chăng L/C là phương thức thanh toán đảm bảo an toàn nhất cho người XK ?

TRẢ LỜI

à Không phải. Nếu không hiểu rõ bản chất của L/C chỉ thanh toán trên cơ sở chứng từ và chỉ bằng chứng từ à có thể gặp phải rủi ro.

à Đây là trường hợp nhận hàng trước thanh toán sau, người xk không xem xét kỹ nội dung của bộ chứng từ nên đã mua dây buộc mình.

Một phần của tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ (Trang 25 -26 )

×