0
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

Chính sách chung

Một phần của tài liệu TM122 PPTX (Trang 45 -46 )

Để phấn đấu theo định hớng phát triển mà Công ty đã đề ra, Công ty Minh Quân cần tiếp tục nghiên cứ và đa ra các chính sách phù hợp. Qua thực trạng và qua tìm hiểu có thể thấy đợc Công ty có thể áp dụng một số giải pháp sau:

Tăng cờng chất lợng sản phẩm và nên đa dạng hoá các mạnh hàng kinh doanh.

Cơ cấu lại bộ máy quản lý cho phu họp với nhu cầu phát triển trong tơng lai. Đặc biệt cần chú ý đến việc tuyển chọn ngời tài để phục vụ cho sự phát triển của Công ty sau này. Mặt khác, Công ty phải tăng cờng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện tại của Công ty.

Sẵn sàng tham gia hợp tác với các bạn hàng nhằm học hỏi kinh nghiệm, cũng nh tranh thủ nguồn vốn của phía đối tác.

Đảm bảo nguồn hàng hoá đầu vào với chất lợng ổn định. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ của Công ty với các nhà cung cấp. Cần ký

những hợp đồng lâu dài với các nhà cung cấp có uy tín trên thị trờng nh Công ty đã làm với Vinamilk và Công ty bia rợu Hà Nội.

Tăng cờng hệ thống kênh phân phối. Không chỉ bó hẹp ở các thị trờng quen thuộc mà nên mở rộng ra ở các thị trờng tiềm năng khác. Có thể mở thêm một số đại lý ở thị xã Hà Đông - Hà Tây.

Củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, đồng thời tìm kiếm thêm những khách hàng mới.

Nâng cao hình ảnh của Công ty trong con mắt ngời tiêu dùng. Điều này có thể thông qua bằng nhiều con đờng nh: quảng cáo, tham gia các hoạt động xã hội,…

Một phần của tài liệu TM122 PPTX (Trang 45 -46 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×