0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Phơng pháp cho vay

Một phần của tài liệu NH180 DOC (Trang 61 -62 )

II. một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng

2. Phơng pháp cho vay

Ngân hàng cần xem xét và bổ xung thêm về phơng thức cho vay. Ngoài phơng thức cho vay từng lần nh hiện nay đang áp dụng phổ biến tại Ngân hàng, nên mở rộng thêm phơng thức cho vay theo hạn mức tín dụng đối với những khách hàng có giao dịch thờng xuyên, có uy tín với Ngân hàng. Phơng thức này cho vay trên tài khoản vãng lai (Tài khoản này có thể d nợ hoặc d có). Điều này sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc vay vốn, khách hàng mỗi lần vay vốn sẽ không phải làm lại các thủ tục, giấy tờ nh lần vay đầu tiên giống nh trong cho vay từng lần và Ngân hàng cũng giảm nhẹ hơn công việc lu giữ và quản lí các loại giấy tờ, hồ sơ vay vốn.

Trên cơ sở bổ xung thêm phơng thức cho vay, tôi xin mạnh dạn nêu lên ý kiến là Ngân hàng cho khách hàng vay vốn theo hạn mức tín dụng thấu chi thông qua tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại ngân hàng.

"Thấu chi là hình thức cho vay mà trong đó ngân hàng cho phép khách hàng rút tiền vợt quá số d tiền gửi của khách hàng trên tài khoản vãng lai tại ngân hàng với một số lợng( hạn mức) nhất định"

Với kỹ thuật này, khách hàng đợc mở tài khoản vãng lai để sử dụng kết số thiếu khi có nhu cầu và nộp vào tài khoản này các khoản thu bằng tiền

Bên nợ: - Các khoản chi của khách hàng Bên có: - Tiền bán hàng

- Thu khác

D nợ: - Số tiền khách hàng vay

D có: - Số tiền khách hàng gửi tại ngân hàng

Thấu chi là kỹ thuật cấp tín dụng giúp cho khách hàng sử dụng vốn chủ động và tiện lợi, nhất là đối với những khách hàng có khả năng tài chính mạnh và có uy tín đối với Ngân hàng. Về phía Ngân hàng cũng rất thuận lợi vì thông qua tài khoản vãng lai của khách hàng thì ngân hàng có thể dễ dàng kiểm soát đợc mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng tránh rủi ro xảy đến với Ngân hàng.

Một phần của tài liệu NH180 DOC (Trang 61 -62 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×