0
Tải bản đầy đủ (.doc) (120 trang)

Tạo Shortcut thực hiện một số lệnh thông dụng.

Một phần của tài liệu THUTHUATWINDOWS_8149_8447 DOCX (Trang 80 -82 )

- Đơn giản hơn bạn có thể copy file ảnh và file rar vào cùng 1 thư mục (chẳng hạn: C:\Hide) Sau đó bạn chuyển dấu nhắc dòng lệnh DOS về thư mục đó (với VD trên thì dòng

007. Tạo Shortcut thực hiện một số lệnh thông dụng.

Bước 1: Nhấp phải chuột lên vùng trống bất kì, chọn NEW à Shortcut.

Bước 2: Tại cửa sổ Creat Shortcut nhập 1 trong các đoạn mã với các chức năng tương

ứng như sau:

%windir%\System32\rundll32.exe

InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2 Internet Explorer Xóa các Cookie của %windir%\System32\rundll32.exe

InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 1 Xóa History trong máy %windir%\System32\rundll32.exe

InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 8

Xóa các file tạm của Internet Explorer

%windir%\System32\rundll32.exe dwmApi #104 Vô hiệu hóa hiệu ứng trong suốt (Aero)

%windir%\System32\rundll32.exe dwmApi #102 suốt (Aero) Kích hoạt lại hiệu ứng trong %windir%\System32\netsh.exe firewall set opmode

disable Tắt Windows FireWall

%windir%\System32\netsh.exe firewall set opmode

enable Mở Windows FireWall

%SystemRoot%\system32\mmc.exe /s %SystemRoot%\system32\diskmgmt.msc Mở cửa sổ Disk Management %SystemRoot%\system32\mmc.exe /s %SystemRoot%\system32\services.msc Mở cửa sổ Services – Trình quản lý các services của

Windows

rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mở cửa sổ Control Panel %windir%\System32\rundll32.exe DwmApi #105 Kích hoạt hiệu ứng Flip 3D %windir%\System32\shutdown.exe /h Mở nhanh chức năng

Hibernate

powercfg.exe -h off Hibernate Vô hiệu hóa chức năng powercfg.exe -h on Hibernate Kích hoạt lại chức năng %windir%\System32\shutdown.exe -r -f -t 00 Khởi động lại máy %windir%\System32\shutdown.exe -s -f -t 00 Tắt máy

net.exe user administrator /active:no Ẩn account Administrator net.exe user administrator /active:yes Hiện account Administrator “%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe"

-private

Mở IE8 ở chế độ duyệt web nặc danh (InPrivate)

“%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe" -nomerge

Mở nhiều tài khoản Email với IE8 trong đó mỗi cửa sổ là 1 email

%SystemRoot%\system32\mmc.exe /s

%SystemRoot%\system32\devmgmt.msc Mở cửa sổ Device Manager

cleanmgr.exe Mở trình Disk Cleanup cho

các ổ đĩa %SystemRoot%\system32\mmc.exe /s

%SystemRoot%\system32\eventvwr.msc Mở cửa sổ Event Viewer %SystemRoot%\system32\CompMgmtLauncher.exe Mở cửa sổ Manage msconfig.exe chương trình khởi động cùng Mở cửa sổ quản lý các

máy rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL

appwiz.cpl,,0

Mở cửa sổ Add / Remove Program (Programs and Features)

%SystemRoot%\regedit.exe Mở cửa sổ Registry Editor Mở trình quản lý tác vụ

Bước 3 : Sau khi nhập đoạn mã cần thiết chọn Next rồi điền tên tương ứng cho shortcut

đó.

Lưu ý (thêm 1 lần lưu ý nữa ) : Để kích hoạt được các shortcut này suôn sẻ ta nên nhấp

phải chuột vào mỗi shortcut và chọn Run as administrator hoặc vô hiệu hóa User Account

Control.

Một phần của tài liệu THUTHUATWINDOWS_8149_8447 DOCX (Trang 80 -82 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×