0
Tải bản đầy đủ (.doc) (177 trang)

Vấn đề trở ngại khụng phự hợp

Một phần của tài liệu GIAO_TRINH_SQL_SERVER PPTX (Trang 97 -98 )

Vấn đề cơ bản của việc kết nối những cõu lệnh SQL với những cõu lệnh của một ngụn ngữ lập trỡnh thụng thường là trở ngại khụng phự hợp, trờn thực tế là mụ hỡnh dữ liệu của SQL khỏc cỏc mụ hỡnh của những ngụn ngữ khỏc rất nhiều. Như chỳng ta biết, SQL sử dụng mụ hỡnh dữ liệu quan hệ ở lừi của nú. Tuy nhiờn, C và những ngụn ngữ lập trỡnh phổ biến khỏc sử dụng một mụ hỡnh dữ liệu với những số nguyờn, số thực, cỏc số, cỏc ký tự, con trỏ, cấu trỳc bản ghi, mảng v..v. Tập hợp khụng cú mặt trực tiếp trong C hoặc những ngụn ngữ khỏc đú, trong khi SQL khụng sử dụng biến trỏ, vũng lặp và rẽ nhỏnh, hoặc nhiều cấu trỳc ngụn ngữ lập trỡnh phổ biến khỏc. Kết quả là việc trao đổi dữ liệu truyền dữ liệu giữa SQL và những ngụn ngữ khỏc là khụng đơn giản, và phải đưa ra một kỹ thuật cho phộp xõy dựng những chương trỡnh sử dụng cả SQL và ngụn ngữ khỏc.

Đầu tiờn người ta cú thể giả thiết rằng tốt hơn hết là sử dụng một ngụn ngữ đơn; hoặc làm tất cả những tớnh toỏn trong SQL hoặc quờn SQL đi và làm tất cả những tớnh toỏn trong một ngụn ngữ thụng thường. Tuy nhiờn, chỳng ta cú thể nhanh chúng bỏ qua ý tưởng bỏ qua SQL khi cú những phộp toỏn cơ sở dữ liệu được đưa vào. Cỏc hệ thống SQL hỗ trợ rất nhiều cho người lập trỡnh trong việc viết những phộp toỏn cơ sở dữ liệu cú thể được

thực hiện một cỏch hiệu quả tuy rằng chỳng cú thể được biểu biễn ở mức rất cao. SQL giải phúng người lập trỡnh khỏi sự cần thiết để hiểu dữ liệu được tổ chức như thế nào trong bộ nhớ hoặc khai thỏc cấu trỳc lưu trữ đú như thế nào để thao tỏc một cỏch cú hiệu quả trờn cơ sở dữ liệu.

Mặc khỏc, cú nhiều việc quan trọng mà SQL khụng thể làm nổi. Vớ dụ, người ta khụng thể viết một truy vấn SQL để tớnh toỏn giai thừa của một số n [n!=n*(n-1)*…*2*1], dự đú là một bài tập đơn giản trong C hoặc trong những ngụn ngữ tương tự. Một vớ dụ khỏc, SQL khụng thể định dạng đầu ra của nú một cỏch trực tiếp thành một dạng thớch hợp như là một đồ họa. Do vậy, lập trỡnh cơ sở dữ liệu thực sự đũi hỏi cả SQL và một ngụn ngữ thụng thường; ngụn ngữ này thường được tham chiếu đến như là ngụn ngữ chủ (host language).

Một phần của tài liệu GIAO_TRINH_SQL_SERVER PPTX (Trang 97 -98 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×