0
Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

Môi trờng kinh tế

Một phần của tài liệu CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY SÀNH XỨ THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP PDF (Trang 28 -29 )

* Tỷ lệ lãi suất: Hiện nay tỷ lệ lãi suất ngày càng hạ thấp, các doanh nghiệp cần phải tận dụng cơ hội này. Khách hàng thờng xuyên phải vay nợ để thanh toán cho việc tiêu dùng sản phẩm vì vậy tỷ lệ lãi suất thấp làm tăng sức mua của khách hàng, khả năng thanh toán các khoản nợ cũng dễ dàng hơn. Tỷ lệ lãi suất thấp làm cho các dự án có tính khả thi hơn vì tỷ lệ lãi suất thấp làm giảm chi phí về vốn, tăng cầu đầu t.

Tổng Công ty đang tận dụng cơ hội này để có vốn đầu t cho các dự án mới, cải thiện máy móc thiết bị cho các đơn vị, nâng cao chất lợng đội ngũ lao động.

* Tỷ giá hối đoái

Giá trị đồng USD, EURO trong năm vừa qua tăng cao, đây là cơ hội cho hoạt động sản xuất trong nớc do sức ép của các nhà đầu t giảm, chi phí sản xuất trong nớc thấp cũng nh cơ hội tiếp nhận vốn đầu t tăng lên. Tăng khả năng đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên tỷ giá hối đoái cao cũng gây ra bất lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất từ nớc ngoài vì nó sẽ đẩy chi phí lên, nâng giá thành sản phẩm, do đó khó cạnh tranh.

* Tốc độ tăng trởng kinh tế

Trong 10 năm qua tốc độ tăng trởng kinh tế nớc ta đạt từ 6-7,5%, năm 2003 là 7,24%. Nếu thực hiện mức tăng cao GDP trong những năm tới cũng sẽ đạt mức 7-8%. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp vì GDP tăng sẽ dẫn đến thu nhập bình quân đầu ngời tăng, khả năng tiêu dùng tăng... kích thích quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trên phạm vi thế giới, nói chung các nớc đều tăng trởng tốt. Các nớc Châu á đã hòan toàn hồi phục sau khủng hoảng tài chính, đang vơn lên phát triển mạnh. Nền kinh tế thế giới, theo dự đoán vẫn sẽ tăng trởng trong những năm tới.

* Quan hệ kinh tế giữa các nớc trong những năm gần đây đã có nhiều tiến triển tốt đẹp, xu hớng hội nhập tăng nhanh điều này vừa thúc đẩy sự phát

triển kinh tế đối với các nớc thích ứng tốt vừa gây khó khăn cho những nớc chậm phát triển.

Một phần của tài liệu CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY SÀNH XỨ THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP PDF (Trang 28 -29 )

×