0
Tải bản đầy đủ (.doc) (76 trang)

ớng phát triển của Công ty T Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam.

Một phần của tài liệu KT136 DOC (Trang 56 -60 )

I-/

H ớng phát triển của Công ty T Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam. Việt Nam.

Gốc rễ của sự thành công của mỗi Doanh nghiệp phải bắt đầu từ một hớng đi đúng, phơng thức quản lý phù hợp. Từ nguyên lý này, ban lãnh đạo Công ty T vấn Xây dựng Dân dụng Việt nam đã xác định cho mình một chiến lợc chung là “phát huy cao độ tính sáng tạo, năng động, cạnh tranh lành mạnh, coi chất l- ợng là yếu tố hàng đầu ” làm phơng châm cho hành động của Công ty.

Những thành tích đạt đợc và sự trởng thành của Công ty trong 45 năm qua án liền với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nớc, của Bộ Xây dựng, của Ban lãnh đạo Công ty và sự phấn đấu không mệt mỏi, nỗ lực không ngừng của cán bộ công nhân viên qua các thời kỳ với những thử thách to lớn. Sự đoàn kết nhất trí; khả năng và t duy sáng tạo; sự nhạy cảm chủ động và linh hoạt nắm bắt thời cơ chuyển hớng kịp thời, biết thị tổng kết để phát huy u điểm, sửa chữa yếu điểm của tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, là sức mạnh và nhân tố chủ yếu tạo nên bề dày phát triển - trởng thành của Công ty trong 45 năm qua. Đây cũng là điểm tựa vững chắc để Công ty tiếp tục vợt qua khó khăn tiến lên và phát triển.

Với ý nghĩa đó, hớng phát triển của Công ty T vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam thời gian tới nh sau.

Về lâu dài: Nhận rõ trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty khi chuyển

sang thế kỷ mới - công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc. Đồng thơi trên cơ sở sự phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mà Nhà nớc và Bộ Xây dựng giao cho Công ty (là thực hiện t vấn, khảo sát và thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và kiến trúc hạ tầng đô thị ), Công ty T vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam ra sức phấn đấu để trở thành một trong những đơn vị t vấn thiết kế hàng đầu có đủ năng lực và tổ chức thực hiện công tác t vấn thiết kế có chất l- ợng cao ..đứng vững và phát triển bền lâu trong môi trờng t vấn cạch tranh gay gắt và hộ nhập quốc tế, góp phần khiêm tốn của mình trong sự phát triển của

ngành Xây dựng. Để thực hiện đợc mục tiêu đó Công ty chủ trơng tập trung vào những vấn đề sau:

- Về mô hình tổ chức: Công ty chủ trơng nghiên cứu, học tập mô hình các công ty t vấn trong nớc và quốc tế, phân tích chọn lọc cái hay, cái ti hoa để vận dụng sáng tạo theo điều kiện cụ thể của đơn vị.

- Trong tổ chức sản xuất kinh doanh: Công ty kiên trì vận dụng nguyên tắc thống nhất quản lý chỉ đạo từ t vấn, khảo sát thiết kế đến quản lý dự án.

- Trong vấn đề nhân sự: Công ty tập trung xây dựng đội ngũ t vấn đồng bộ và chuyên môn cao (đi đôi với mô hình tổ chức khoa học ), hình thành một lớp chuyên gia đầu ngành giỏi.

- Xây dựng chiến lợc thị trờng trong và ngoài nớc và đa dạng hoá sản phẩm t vấn.

- Xây dựng cơ chế tài chính phù hợp để phát huy nội lực, thúc đẩy sản xuát phát triển.

- Xây dựng kế hoạch đầu t cơ sở vật chất và hoạt động KHCN, nâng cao chất lợng sản phẩm, đủ sức cạch tranh trong và ngoài nớc theo tiêu chuẩn chất l- ợng ISO9001.

Với phơng châm coi chất lợng là yêú tố hàng đầu, mục tiêu và chính sách chát lợng cụ thể của Công ty là:

- Về mục tiêu chất lợng: Trong những năm tới, Công ty phấn đấu đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất, đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO9001 (hệ thống tiêu chuẩn chất lợng cho các doanh nghiệp đánh giá, kiểm tra, giám sát hoạt động Xây dựng, sản suất, lắp đặt..)

- Về chính sách chất lợng của Công ty: Là thiết lập và duy trì hệ thống đảm bảo chất lợng theo tiêu chuẩn ISO9001.

Quy trình hệ thống đảm bảo chất lợng của Công ty theo tiêu chuẩn ISO9001 gồm có:

- Kiểm soát dữ liệu do khách hàng cung cấp. - Kiểm soát thay đổi thiết kế.

- Kiểm soát thiết kế.

- Kiến trúc. - Quy hoạch. - Kỹ thuật hạ tầng.

- Điện, âm thanh, thông gió. - Nớc và môi trờng.

- Lập dự án. - Quản lý dự án.

- Lập hồ sơ mời thầu và xét thầu. - Giám sát thi công.

- Thi công và chuyển giao công nghệ.

- Khảo sát địa chất công trình và địa chất thuỷ văn. - Khảo sát đo đạc.

- Chuẩn bị và phân tích mẫu. - Kiểm định chơng trình xây dựng.

- Vận hành và khai thác dữ liệu trên mạng. - Tuyển dụng cán bộ.

- Kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị. - Bảo dỡng và sửa chữa thiết bị.

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lợng ISO9001 là toàn bộ các hoạt động T vấn, khảo sát thiết kế công trình phải có kế hoạch, đợc tiến hành trong hệ thống chất lợng quốc tế và đợc chứng minh là đủ mức cần thiết, thoả đáng các yêu cầu về chất lợng công trình. Theo đó cần phải:

+ Tạo ra hệ thống thông tin nhanh nhậy, giúp Lãnh đạo nắm bắt vấn đề. + Có sự thống nhất trong tập thể cán bộ công nhân viên, thúc đẩy mọi ngời hiểu rõ mục tiêu và luôn quan tâm đến việc cải tiến, nâng cao chất lợng T vấn, khảo sát, thiết kế công trình.

Công ty phấn đấu tăng tổng sản lợng và lợi nhuận hàng năm từ 15 - 20%.

* Về mục tiêu chủ yếu trớc mắt của Công ty năm 2000: Năm 2000- năm

chuyển giao của hai thế kỷ, trớc những vận hội mới, thách thức mới ở phía trớc, Công ty T vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả

đã đạt đợc trong những năm qua. Để nâng cao sức cạch tranh, đáp ứng nhu cầu thị trờng, tiếp tục củng cố chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh và có thể đề nghị Bộ Xây dựng cho phép Công ty có thể tham gia thực hiện xây lắp những công trình khi có yêu cầu của chủ đầu t. Song song với việc sắp xếp ổn định tổ chức, năm 2000 Công ty chú trọng rà soát, hoàn thiện quy chế nội bộ về quản lý điều hành sản suất cũng nh quản lý chất lợng t vấn thiết kế cho phù hợp với tình hình thực tế. Việc xây dựng một hệ thống chỉ tiêu quản lý chặt chẽ hợp lý còn nhằm mục đích tiến tới có thể đăng ký chứng chỉ ISO9001 vào cuối năm nay. Đây là một chủ trơng lớn của Công ty để nâng cao chất lợng công tác t vấn khảo sát thiết kế, thâm nhập vào thị trờng đầu t nớc ngoài và quá trình hội nhập quốc tế.

Trong năm 2000, Công ty phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đợc giao với những chỉ tiêu định lợng chủ yếu sau:

- Doanh thu thực hiện 48 tỷ đồng.

- Tài sản cố định mới đa vào kinh doanh 1,2 tỷ đồng. - Lợi nhuận phấn đấu đạt 2,8 tỷ đồng.

- Nộp Ngân sách phấn đấu đạt 2.526.238 nghìn đồng.

- Phấn đấu mức lơng trung bình cán bộ công nhân viên đạt 1.500.000 đồng/tháng.

II-/

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty.

Qua xem xét tình hình sử dụng cũng nh hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty T vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam trong những nằm vừa qua cho thấy. Mặc dù hoạt động trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhng do sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh nên đã đạt đợc những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng có lãi và càng đợc mở rộng, đã đóng góp đáng kể cho Ngân sách Nhà nớc, đồng thời đời sống của cán bộ công nhân viên ngày một nâng cao. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt đợc Công ty còn bộc lộ một số vấn đề tồn tại trong quá trình kinh doanh nhất là quá trình sử dụng vốn cố định.

Để góp phần giải quyết một số tồn tại của Công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty, em xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một phần của tài liệu KT136 DOC (Trang 56 -60 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×