0
Tải bản đầy đủ (.doc) (81 trang)

Nguyờn tắc trỡnh bày thụng tin trờn màn hỡnh

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CARD VISIT – LEAFLET (Trang 27 -28 )

c. Kho dữ liợ̀u

2.3.2 Nguyờn tắc trỡnh bày thụng tin trờn màn hỡnh

* Khi thiết kế thụng tin ra trờn màn hỡnh phải chỳ ý những điểm sau: Thụng tin ra phải được thiết kế sao cho người sử dụng phải kiểm soỏt được lượng thụng tin ra màn hỡnh. Cần thiết kế thụng tin lấp đầy màn hỡnh rồi dừng lại và để người sử dụng chủ động cho tiếp tục hiện thụng tin ra hay khụng? Thiết kế sao cho người sử dụng cú thể lựi về trang trước hoặc xem trang sau bằng cỏc phớm ( Up, Down, PageUp, PageDown )

Thiết kế viờn phải cho phộp người sử dụng hạn chế khối lượng thụng tin hiện ra trờn màn hỡnh

* Khi thiết kế thụng tin ra trờn màn hỡnh thiết kế viờn phải tuõn thủ những nguyờn tắc thiết kế màn hỡnh như sau:

- Đặt mọi thụng tin gắn liền với nhiệm vụ trờn cựng một màn hỡnh. Người sử dụng khụng phải nhớ thụng tin từ màn hỡnh này sang màn hỡnh khỏc.

- Chỉ dẫn rừ rang cỏch thoỏt khỏi màn hỡnh. Đặt giữa cỏc tiờu đề và xếp đặt cỏc thụng tin theo trục trung tõm.

- Nếu đầu ra gồm nhiều trang màn hỡnh thỡ mỗi trang phải được đỏnh số thứ tự. Việc này giỳp cho người sử dụng biết rừ mỡnh đang ở đõu?

- Viết văn bản theo quy ước chung bằng cỏch sử dụng chữ in hoa, gạch chõn và ngắt cõu hợp lý.

- Đặt tiờu đề cho mỗi cột, chỉ đặt màu cho những thụng tin quan trọng.

- Tổ chức cỏc phần tử của danh sỏch theo trật tự quen thuộc. - Căn trỏi cỏc cột văn bản và căn phải cỏc cột số.

- Chỉ tụ màu cho những thụng tin quan trọng.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CARD VISIT – LEAFLET (Trang 27 -28 )

×