0

mẫu giấy đề nghị mua văn phòng phẩm

mẫu giấy đề nghị mua điện

mẫu giấy đề nghị mua điện

Tư liệu khác

... ngày…….tháng………năm 200….Người đề nghị mua điện (Ký và ghi rõ họ tên) Phụ chú: Kèm theo một trong các giấy tờ sau: - Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn, …………………………………… giấy chứng nhận chủ ... NamĐộc Lập – Tự do – Hạnh phúc o O o GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆNKính gửi: - ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU Tên khách hàng có nhu cầu sử dụng điện:……………………………………………….……………………… Giấy chứng minh nhân dân số:……………….……ngày ... thuê nhà. Ghi chú: Nếu sau một tháng khách hàng không thanh toán chi phí lắp đặt công tơ thì giấy đề nghị này không còn giá trị...
 • 2
 • 11,084
 • 8
Mẫu giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định ppt

Mẫu giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định ppt

Biểu mẫu

... 6. Giấy chấp thuận khai thác tuyến số: / ngày tháng năm của 7. Lý do xin ngừng khai thác tuyến: Doanh nghiệp cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế. Chủ ... nghiệp (Ký tên đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan ra văn bản chấp thuận doanh nghiệp tham gia tuyến. ...
 • 2
 • 1,149
 • 0
Mẫu Quy định quản lý văn phòng phẩm

Mẫu Quy định quản lý văn phòng phẩm

Biểu mẫu

... văn phòng phẩm IV – NỘI DUNG:1. Tiêu chuẩn sử dụng văn phòng phẩm: - Bảng tiêu chuẩn các loại văn phòng phẩm theo mẫu HC – 10 – BM01 đính kèm quy trình này.- Tất cả các loại văn phòng phẩm ... Bảng định mức văn phòng phẩm mã số: HC – 10 – BM023. Giấy đề nghị tổng hợp văn phòng phẩm hàng tháng mã số: HC – 10 – BM034. Sổ cấp phát VPP mã số: HC – 10 – BM045. Giấy đề nghị VPP mã số: ... trường hợp do có sự thay đổi, Trưởng bộ phận đề nghị Phòng HC cùng nghiên cứu để thay đổi định mức. - Định mức sử dụng văn phòng phẩm được quy định theo mẫu: HC – 10 – BM02.________________________________________________________________________________________________Bản...
 • 5
 • 6,611
 • 175
Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Tài liệu khác

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁNKHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Cần Thơ, ngày… tháng năm 200 Kính ... môn Trường Đại Học Cần Thơ.Họ tên người đề nghị thanh toán: Mã số CBCC: Cá nhân quan hệ tài chính: Mã số CBCC: Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng) : Nội dung thanh toán: Học kỳ: Năm ... từ đã tạm ứng Người đề nghị thanh toán TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA Phần kiểm tra và phê duyệt - Thanh toán số tiền: - Số tiền viết bằng chữ: Ngày…… tháng…… năm 200 PHÒNG TÀI VỤ HIỆU TRƯỞNG...
 • 3
 • 20,422
 • 50
Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên

Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên

Tài liệu khác

... địa chỉ văn phòng đại diện: 10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: Tôi cam kết: - Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; Phụ Lục I-8 Giấy đề nghị chuyển ... viên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh 1. Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/Nữ ... tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: / / Cơ quan cấp: Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): Số giấy chứng thực cá nhân: Ngày cấp: / / Cơ quan cấp: Nơi đăng ký hộ...
 • 4
 • 1,808
 • 5

Xem thêm