0

de kiem tra cuoi ki 1 toán 2 nam hoc 2011

Gián án Bai kiem tra cuoi ki 1 TOAN 2

Gián án Bai kiem tra cuoi ki 1 TOAN 2

Toán học

... trừ Hiệu 15 l 12 l 33 cm 24 cm 44 kg 37 kg Bài : Hình vẽ bên có : a hình tam giác; b hình tứ giác B Phần tự luận Bài : Mẹ mua 24 kg gạo tẻ, số gạo nếp số gạo tẻ 15 kg gạo Hỏi mẹ mua ki- lô-gam ... Bài : Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm : ; ; ; ; ; ; ; Hưóng dẫn chấm điểm Bài ki m tra có 18 câu Từ đến câu 0,5 điểm Bài Mỗi câu điểm Học sinh trung bình đạt khoảng – điểm; Học sinh...
 • 2
 • 444
 • 0
CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

Tư liệu khác

... điểm thẳng hàng là: ; 2) Hình vẽ bên có: a) hình tứ giác b) Hình tam giác Giải toán có lời văn 1) Lớp Hai A có 22 bạn Lớp Hai B có 19 bạn Hỏi hao lớp có bạn? 2) Thùng lớn đựng 43 lít dầu, ... 2) Một ngày có *Điền dấu < > = vào ô trống 3) 34 kg + 18 kg 17 kg + 35 kg 4) 24 lít + 30 lít 60 lít – 20 lít 1) Nêu tên ba điểm thẳng hàng A D E x x x ... bạn Lớp Hai B có 19 bạn Hỏi hao lớp có bạn? 2) Thùng lớn đựng 43 lít dầu, thùng bé đựng thùng lớn 15 lít dầu Hỏi thùng bé đựng lít dầu? ...
 • 2
 • 1,574
 • 1
Đề kiểm tra cuối kì 1 môn toán, năm học 2011 - 2012 pps

Đề kiểm tra cuối 1 môn toán, năm học 2011 - 2012 pps

Mầm non - Tiểu học

... hec-ta? Bài 5: So sánh ba phân số: A 11 < < 23 B 11 ; ta có 23 11 < < 23 C 11 > > 23 D 11 > > 23 ĐÁP ÁN ĐỀ KI M TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN: TOÁN NĂM HỌC: 2 011 -2 0 12 Bài (3 điểm) Khoanh câu 0,5đ CÂU ... tính: 768 ,19 ) Câu b- điểm (kết tính: 87,640) Câu c- điểm (kết tính: 16 6 , 12 ) Câu d- điểm (kết tính: 2, 53) Bài 3: (1 điểm) Bài giải Tỉ số phần trăm số bạn nữ số bạn học sinh lớp 5A là: 14 : 32 = 0, ... 0,4375 = 43,75% (0 ,25 điểm) Đáp số: 43,75% (0 ,25 điểm) Bài 4: (1 điểm) Bài giải Cạnh hình vuông là: 800 : = 20 0(m) (0 ,25 điểm) Diện tích hình vuông là: 20 0 x 20 0 = 40 000(m2) = 4ha (0,5 điểm)...
 • 3
 • 1,023
 • 0
ĐE KIEM TRA CUOI KI II ( TOAN- TV) LOP 2

ĐE KIEM TRA CUOI KI II ( TOAN- TV) LOP 2

Tiểu học

... VÀ TÊN : …………………………… LỚP:……… ĐỀ KI M TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN T VIỆT : KHỐI LỚP THỜI GIAN : 45 PHÚT NĂM HỌC 20 09 - 2 010 B- KI M TRA VIẾT Chính tả nghe viết (5 điểm) – 15 phút AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG ... THƯỞNG (Một buổi sáng…….hồng hào) ( Trang 10 0/SGK- TV2 – tập2) Tập làm văn (5 điểm) Đề bài: Hãy viết đoạn văn ngắn ( 4-5 câu) nói người thân em Câu hỏi gợi ý : 1- Người thân ( Bố , mẹ, Ông ,bà, ... ràng, sẽ: điểm - Tùy theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết, cho mức điểm: 4,5 ; ; 3,5 ; ; 2, 5 ; ; 1, 5 ; ; 0,5) - HS viết sai từ lỗi trở lên: trừ toàn 0,5 - Bài viết dơ, chữ viết không qui định:...
 • 3
 • 888
 • 2
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II TOÁN 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II TOÁN 4

Toán học

... × 40 = 20 00 (dm2) Đổi : 20 00 dm2 = 20 m2 Đáp số: a 50 dm ; 40dm b 20 m2 - Học sinh nêu lời giải tính phép tính ghi 0,5 điểm - Đổi đơn vị ghi 0,5 điểm - Ghi đáp số ghi 0,5 điểm Câu 2: (1, 5điểm) ... nghiệm: ( điểm) Khoanh câu ghi điểm Câu 1: Khoanh vào B Câu 2: Khoanh vào C Câu 3: Khoanh vào A Câu 4: Khoanh vào D Câu 5: Khoanh vào B II/Tự luận: (5 điểm) Câu 1: 3,5 - Vẽ sơ đồ ghi 0,5 điểm Giải ... vị ghi 0,5 điểm - Ghi đáp số ghi 0,5 điểm Câu 2: (1, 5điểm) Các giá trị X là: 36;39; 42; 45 - Hs nêu giá trị ghi 1, 5 điểm ...
 • 2
 • 670
 • 5
Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 6

Đề kiểm tra giữa 1 toán 6

Toán học

... 19 Số 12 có ớc số? C 29 D Cả số A B C 5 Tập hợp A số tự nhiên lớn 10 nhỏ 15 là: D A A = {11 ; 12 ; 13 ; 14 } B A = 11 ; 12 ; 13 ; 14 C A = {10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 } D A = {11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 } Số 710 : 72 ... 637 0,5đ c) 24 + 25 + + 30 + 31 = (24 + 31) .8 :2 = 22 0 0,5đ d) + + + + 10 0 = (2 + 10 0).50 :2 = 25 50 a) 5(x + 35) = 515 x = 68 0,5đ 0,5đ b) 12 x 33 = 32. 33 x = 23 => a = 14 8.k + 11 1 (với k N) ... 0,5đ Vì 14 8 M37 => 14 8.k M37 11 1 M37 => 14 8k + 11 1 M37 hay a M37 - Nếu n số lẻ => => (n + 3)(n + 12 ) M2 (1) 0,5đ 0 ,25 đ - Nếu n số chẵn => => (n + 3)(n + 12 ) M2 0 ,25 đ (1) - Từ (1) (2) => (n...
 • 4
 • 1,144
 • 17
de kiem tra cuoi ki 1

de kiem tra cuoi ki 1

Tư liệu khác

... nhọn………………………………………………… d, Góc tù…………………………………………………… D C B Bài 2: Đặt tính tính (2 điểm) a 818 36 24 679 b 56496 + 3 828 c 308 x 27 d 5850 : 25 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ... ……………………………………………… Tính cách thuận tiện nhất: ( đ ) 20 8 x 97 + 20 8 x Bài 5: (1 điểm) Lớp em có tất 25 bạn Trong số bạn nam số bạn nữ bạn Hỏi lớp em có bạn nam, bạn nữ? Bài giải ………………………………………………………………………………………… ... Lý Thái Tổ định dời đô từ Hoa Lư Thăng Long ( Hà Nội ngày ) vào năm nào? A Năm 10 05 B Năm 10 09 C Năm 10 10 D Năm 10 20 d) Nghề người dân Hoàng liên Sơn là: A Nghề khai thác rừng B Nghề thủ công...
 • 9
 • 774
 • 0
Đề kiểm tra cuối kì 1 2010- 2011 theo cktkn

Đề kiểm tra cuối 1 2010- 2011 theo cktkn

Tiểu học

... 877 25 3 - x c, 378 509 28 4 638 5 92 615 28 02 18 90 B C c, 378 x 509 d, 25 648 324 448 00 A d, 25 648 : 56 56 21 3 0 19 18 02 Bài 2. : a/ Tính nhanh : (0.5 điểm ) 21 5 X 86 + 21 5 X 12 + 21 5 + 21 5 = 21 5 ... Bài 2. : a/ Tính nhanh : (0.5 điểm ) 21 5 X 86 + 21 5 X 12 + 21 5 + 21 5 b/ Tìm x: (0,5 điểm)) 56470 : x = 25 Bài 3: (2 điểm) Một đội công nhân hai ngày sửa 3450m đường Ngày thứ sửa ngày thứ hai 17 0m ... 21 5 x ( 86 + 12 + + 1) = 21 5 x 10 0 b/ Tìm x: (0,5 điểm)) 56470 : x = 25 X = 56470: 25 X = 22 54 = 21 5 00 Bài ( điểm) Giải : a/ Ngày thứ đội công nhân sửa số mét đường : (0, 5đ) ( 450 – 17 0) : = 640...
 • 6
 • 452
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA CUÔI KI I, TOÁN LỚP 3

ĐỀ KIỂM TRA CUÔI KI I, TOÁN LỚP 3

Tiểu học

... Câu 12 : Viết số thích hợp vào ô trống Gấp lần Câu 13 : Đặt tính tính:( 1 ) a 3 72 + 35 b 26 5 - 12 4 ……… ……… ……… ……… ……… ……… Câu 14 : Tìm X (1 ) a X - 35 = 25 ………………… ………………… 21 c 34 x ……… ... a x X = 18 - b X : = +2 a) Bài 12 :Khoanh vào 1/ 3 số hoa    Bài 13 : Viết số thích hợp vào ô trống Gấp lần 21 d Đồng hồ bên chỉ: (chưa xong) A 20 phút B 20 phút C 15 phút D 20 phút ... Giảm lần d 66 : ……… ……… ……… b 28 : X = 10 - ……………………… ……………………… Câu 15 : Khối lớp Ba trường tiểu học có lớp, lớp có 32 học sinh.Hỏi khối lớp Ba trường có tất học sinh ? (1 ) ……………………………………………………………...
 • 4
 • 1,266
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25