bài luận tiếng anh về chủ đề môi trường

Ngoại khóa tổ 4-5 về chủ đề môi trường

Ngoại khóa tổ 4-5 về chủ đề môi trường

Tư liệu khác

... nghịchMọi người trong tranh đang làm gì? CCCả B và D đều đúngAABảo vệ môi trường DDÔ nhiễm nguồn nướcBBÔ nhiễm không khíHình ảnh trong tranh gây ảnh hưởng gì đến môi trường? CCVệ ... hoại môi trường. CCNước giếng khơi, giếng khoanAANước sông suốiDDNước biểnBBNước ao hồĐâu là nguồn nước sạch BBLàm ô nhiễm môi trường AALàm sạch môi trường DDCả A và C đều ... trường DDCả A và C đều đúngCCLàm đẹp môi trường Hình ảnh trong tranh ảnh hưởng như thế nào đến môi trường? LUẬT CHƠI:LUẬT CHƠI: Có 6 bCó 6 bức tranhức tranh do BTC đưa ra, do BTC đưa...
 • 26
 • 1,413
 • 3
Luyện kỹ năng viết tiếng anh 155 chủ đề viết luận tiếng anh

Luyện kỹ năng viết tiếng anh 155 chủ đề viết luận tiếng anh

TOEFL - IELTS - TOEIC

... succeed. But together, they ensure success. LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 46 What is a very important skill a person...
 • 5
 • 15,197
 • 391
LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH

Kỹ năng viết tiếng Anh

... LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 1 People attend college or university for many...
 • 6
 • 6,972
 • 144
LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH-5

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH-5

Kỹ năng viết tiếng Anh

... LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 13 Some people prefer to eat at food stands...
 • 6
 • 4,062
 • 89
LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH-6

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH-6

Kỹ năng viết tiếng Anh

... supervisor. She knows how to use the skills of her LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 16 It has recently been announced that a new...
 • 6
 • 3,908
 • 88
LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH-9

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH-9

Kỹ năng viết tiếng Anh

... you more for what real life is like. LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 19 Should governments spend more money on improving...
 • 4
 • 4,074
 • 97
LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH-14

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH-14

Kỹ năng viết tiếng Anh

... students learn more, more quickly. LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 40 Learning about the past has no value for...
 • 5
 • 4,077
 • 87
LUYỆN kỹ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ đề VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 8

LUYỆN kỹ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ đề VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 8

Kỹ năng viết tiếng Anh

... LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 21 EX In general ,people are living longer now....
 • 6
 • 2,423
 • 57
LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 40

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 40

Kỹ năng viết tiếng Anh

... We buy the latest model cars, have all the LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 116 Would you prefer to live in a traditional...
 • 6
 • 3,170
 • 85
LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 42

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 42

Kỹ năng viết tiếng Anh

... the most significant. LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 121 Imagine that you have received some land...
 • 6
 • 1,824
 • 38
LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 43

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 43

Kỹ năng viết tiếng Anh

... LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 124 Do you agree or disagree with the following...
 • 5
 • 2,004
 • 45
LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 44

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 44

Kỹ năng viết tiếng Anh

... school. It prepares us for life, and for LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH ( CÓ BÀI MẪU CHO MỖI CHỦ ĐỀ) TOPIC 127 You have the opportunity to visit a foreign...
 • 8
 • 2,362
 • 59

Xem thêm