0

đề thi kiểm tra cuối kì 1 lớp 3

đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 1 môn toán

đề kiểm tra cuối 1 lớp 1 môn toán

Đề thi lớp 1

... tính đúng: = = Trang ĐỀ 2) ĐỀ KIỂM TRA HỌC I Năm học : 2 010 - 2 011 MÔN TOÁN Lớp 1/ Tính: + + - (1 ) 2/ Tính: + = 7 -3 = 3/ Số? a/ 9-5 = 10 + = + (1, 5đ) -5 -4 4 +3- 6 = 3- 2+8 = +7 b/ (1 ) 4/Điền dấu ... sai ghi s vào ô trống 8+0=8 4–0 >3 7 +1> 9 10 – = 10 3+ 3
 • 18
 • 1,454
 • 0
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9 MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC I LỚP 9 MÔN HÓA HỌC

Trung học cơ sở - phổ thông

... khớ: A BaCO3, Mg, K2SO3 B NaOH, Al, Zn C CaCO3, Al2O3, K2SO3 D Fe(OH)2, Fe, MgCO3 Câu 17 : Cho phng trinh phan ng: Na2CO3 + HCl NaCl + X + H2O X la: A CO B CO2 C H2CO3 D NaHCO3 Câu 18 : Khi cho ... - Kỳ thi Kiểm tra học I LớP Môn: Hóa Học (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 4 41 Câu 1: Khớ SO2 c to thnh t cp cht no sau õy ? A K2SO3 v H2SO4 B Na2SO3 v NaCl C Na2SO4 v CuCl2 D Na2SO3 v NaOH ... TạO - Kỳ thi Kiểm tra học I LớP Môn: Hóa Học (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 812 Câu 1: Khớ SO2 c to thnh t cỏc cp cht sau: A K2SO4 v H2SO4 B Na2SO3 v NaCl C Na2SO3 v H2SO4 D K2SO4...
 • 16
 • 2,663
 • 84
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC I LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH

Trung học cơ sở - phổ thông

... was an… (10 )…day! C©u 13 : A to B on C with D for C©u 14 : A during B on C at D in C©u 15 : A on B with C by D in C©u 16 : A on B for C at D in C©u 17 : A farmer B farm C farming D farmyard C©u 18 : A ... said goodbye and went home It was an… (10 )…day! C©u 16 : A to C©u 17 : A on C©u 18 : A with C©u 19 : A for C©u 20: A farming C©u 21: A call C©u 22: A in C©u 23: A fed C©u 24: A helped C©u 25: A enjoy ... went home It was an… (10 )…day! C©u 16 : A with B on C for D to C©u 17 : A in B during C on D at C©u 18 : A in C©u 19 : A for C©u 20: A farmer C©u 21: A calling C©u 22: A on C©u 23: A raised C©u 24:...
 • 16
 • 2,463
 • 17
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 9 MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC I LỚP 9 MÔN VẬT LÝ

Trung học cơ sở - phổ thông

... C R2> R1> R3 D R1> R3> R2 Câu 16 : n v no di õy l n v o in tr ? C Ampe (A) A Vụn (V) B Oỏt (w) D ễm (Đ) mch gm ba in tr ( R1 // R2 // R3 ) Câu 17 : in tr tng ng ca on v R1 = R2 = R3 =15 Đ l: ... - Kỳ thi Kiểm tra học I LớP Môn: Vật Lý (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 6 53 Câu 1: on mch AB gm hai in tr R1, R2 ni tip, bit R1=7Đ, R2 = 5Đ, UAB = 6V, cng dũng in mch l : A 0,3A B 0,2A ... 30 Đ D 15 Đ Câu 10 : Hai on dõy bng ng, cựng tit din, cú chiu di v in tr tng ng l l1, R1 v l2, R2 H thc no dúi õy l ỳng ? A Đ B Đ l1 R1 = ll221R2 l 22 = l R1 = C Đ D C R1 R2 ba h thc u sai Câu 11 :...
 • 15
 • 2,819
 • 7
Tài liệu Đề thi kiểm tra học kỳ 1 - lớp 11 môn vật lý docx

Tài liệu Đề thi kiểm tra học kỳ 1 - lớp 11 môn vật lý docx

Vật lý

... 4.96500 .1 ⇒t = = A.I 10 8.2, ⇒t =19 30 s 0,5 điểm a )ξb = 1 + ξ = + = 9V rb = r1 + r2 = + = 6V b) RN = R1 ( R2 + R3 ) R1 + R2 + R3 = 24Ω ξb = = 0 ,3 A rb + RN + 24 U = U1 = U 23 = 0 ,3. 36 = 10 ,8V ... điện hai điểm M N ξ2 r2 M R1 R2 N R3 ĐIỂM Họ tên :………………………………… Lớp :…… BÀI LÀM I/PHẦN TRẮC NGHIỆM (0,25/câu) Câu 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án II/PHẦN TỰ LUẬN: (6 ĐIỂM) ... R3 = 24Ω ξb = = 0 ,3 A rb + RN + 24 U = U1 = U 23 = 0 ,3. 36 = 10 ,8V Bài : I = (1 điểm) A 10 A 11 12 D A 13 D 14 A 15 16 B D ...
 • 5
 • 1,122
 • 13
đề thi kiểm tra cuối kì II

đề thi kiểm tra cuối II

Ngữ văn

... ………………………………………………………………………………… Tröôøng TH Kim Ñoàng PHÒNG GD & DT QUẬN 12 TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC KHỐI NĂM HỌC : 2 012 – 2 0 13 Câu : Chọn B – 0,5 đ Câu : Chọn C– 0,5 đ Câu : Chọn B ... ếch, thằn lằn - loài động vật đẻ con: mèo, chó, ngựa, chuột, heo (1 ) Câu : Đ – S – S – Đ (1 ) Câu : Học sinh vẽ đạt (1, 5đ) Câu 10 : Học sinh nêu yêu cầu đạt (2đ) ... nhụy Câu 9: … /1, 5đ Em vẽ lại vòng đời ruồi ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 10 : … /2 đ Em nêu...
 • 3
 • 399
 • 0
kiem tra cuoi ki 1 lop 4

kiem tra cuoi ki 1 lop 4

Tư liệu khác

... trả lời Tích hai số dới 10 32 3? A 93 x 11 B 93 x 10 1 C 93 x 11 0 Câu 5:( điểm) Đặt tính tính: 527 648 + 32 437 2 13 x 35 D 12 D 93 x 11 1 726 535 4 51 074 19 35 : 15 Câu 6: (1 điểm) Hình chữ nhật ANMD ... D 6 23 562 D 66 C B Góc B D C Góc C d, Số thích hợp để phút 15 giây = giây A 31 5 B 19 5 C 15 0 Câu 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống D Góc D D 90 a, 12 m dm = 12 03 dm b, 000 kg c, 16 m ... thuộc chủ đề học học kỳ I (Sách TV4- Tập 1) trả lời câu hỏi có nội dung đoạn vừa đọc (Thời gian phút/ em) Hớng dẫn chấm môn Tiếng Việt lớp Cuối học kỳ I Năm học 2 010 -2 011 I Kiểm tra viết: (10 điểm)...
 • 10
 • 267
 • 0
de thi kiem tra cuoi ky II lop 3

de thi kiem tra cuoi ky II lop 3

Toán học

... chấm kiểm tra cuối II Năm học 2 010 – 2 011 Môn toán: lớp Bài 1: ( điểm ) Mỗi câu 0,5 điểm câu 1: B câu : D câu 3: C Câu 4: B Bài 2: ( điểm) Mỗi phép tính đặt tính 0,5 điểm 60899 , 233 07, 749 63 ... 233 07, 749 63 , 13 795 Bài 3: (1 điểm) Mỗi biểu thức cho 0,5điểm 69094 , 8282 Bài 4: (1 điểm) Mỗi phép tính cho 0,5điểm 14 48 , 87727 Bài 5: (3 điểm) A) 1, 5điểm + Tính số tiền hộp bút màu 32 800 :4 =8200(đồng) ... ĐS:49200(đồng) 0,25điểm B )1, 5điểm +Chiều rộng hình chữ nhật là: 12 : = 4cm +Chu vi hình chữ nhật là:( 12 +4) x =32 cm +Diện tích hình chữ nhật là: 12 x4=48 cm2 Bài 6: (1 điểm)Mỗi phép tính cho 0,5điểm...
 • 2
 • 377
 • 2
đề thi kiểm tra học kì I lớp 9 toán

đề thi kiểm tra học I lớp 9 toán

Đề thi lớp 9

... +  x +1 x −  x −  ÷  x 1 ÷ − x x +   ) ( x − 1) ( x − 1) ( x + 1) x +1 − 2  ÷ ÷   x 1   ÷ 2 x  x − 1) = x + x +1 x + x 1 ( x 1 4x x ( x − 1) = 4x x 1 = x Vậy M = 12 X X ... ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN : TOÁN Năm học : 2008 – 2009 A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 điểm) CÂU A X B 10 11 X X X X X X X X B/ TỰ LUẬN : (7 điểm) Bài 1: (1, 5 điểm) a) Điều kiện ... điểm M (3 ; 1) nên ta có : 3a _ = ⇒ a = + - Phương trình đường thẳng (d’) y = x -1 + c) Nhận xét : (d ) // (d’) có a = a’ , b ≠ b’ + Bài 3: (1 iểm) Từ phương trình (1) ⇒ x = y (3) + Thế (3) vào...
 • 5
 • 488
 • 0
Đề kiểm tra cuối kì I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Đề kiểm tra cuối I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Tiểu học

... đề kiểm tra định cuối học I Năm học 2 010 - 2 011 Môn: tiếng Việt (viết) lớp (Thời gian 20 phút) (Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy ô li) Kiểm tra viết (10 điểm) 1. Viết vần ... (0 ,15 điểm/chữ) - Viết sai không viết đợc, không đợc điểm đề kiểm tra định cuối học I trờng tiểu học hợpđức Năm học 2 010 - 2 011 Điểm Môn: Toán lớp (Thời gian làm 40 phút) Họ tên HS : Lớp ... Câu Số ?: (1 điểm) - Có .hình vuông Có hình tam giác GV coi GV chấm Hớng dẫn chấm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I Năm học 2 010 2 011 Môn Toán - Lớp Câu (1, 5 điểm)Phần...
 • 5
 • 1,348
 • 23
CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

Tư liệu khác

... 2) Một ngày có *Điền dấu < > = vào ô trống 3) 34 kg + 18 kg 17 kg + 35 kg 4) 24 lít + 30 lít 60 lít – 20 lít 1) Nêu tên ba điểm thẳng hàng A D E x x x B x C Yếu tố hình học ... Hình tam giác Giải toán có lời văn 1) Lớp Hai A có 22 bạn Lớp Hai B có 19 bạn Hỏi hao lớp có bạn? 2) Thùng lớn đựng 43 lít dầu, thùng bé đựng thùng lớn 15 lít dầu Hỏi thùng bé đựng lít dầu?...
 • 2
 • 1,574
 • 1
Đề thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 3 pot

Đề thi kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 3 pot

Mầm non - Tiểu học

... 70000 b/ ( điểm ) = ( + 50 ) + ( + 49 ) + ( + 48 ) + + ( 25 +26 ) 25 cặp số = 51 + 51 + 51 + .+ 51 = 51 X 25 = 12 75 25 số hạng **** [ Thực cách tính nhanh kết quả: Cho điểm tối đa Đúng kết quả,nhưng ... trắc nghiệm: 10 điểm - Mỗi câu điểm Câu Đáp án D A B B A B A C D 10 D II Phần tự luận: 10 điểm Câu1: Tính giá trị biểu thức: ( điểm ) a/ ( điểm ) = 700 X ( 65 + 28 + + ) = 700 X 10 0 = 70000 ... phải bé số chia Do số dư (1 iểm) - Số bị chia là: X + = 69 (1 iểm) ( kết đúng, thi u lập luận số dư , cho điểm toàn bài.) Câu 3: điểm Bài giải: số dầu thùng thứ bằng: ( 1 iểm ) 42 : = (lít) số...
 • 2
 • 951
 • 3
đề kiểm tra cuối kì 2 - lớp 1

đề kiểm tra cuối 2 - lớp 1

Ngữ văn

... …… b- tính 70 +16 -20 = ; Bài : Điền dấu > , < , = 87 81 ; 33 38 + 21- 9 = + 33 …… …… …… ; 81+ 8 …… …… …… 68-5 -12 = ; 4 +14 +20 = ( điểm ) 70 ; 24+ 21 31 + 14 ; 67- 23 51+ 15 Bài : Hình bên có (1 điểm ) a- ... ………………………………………… Lớp 1 Thứ …….ngày……tháng……năm 2 010 ĐIỂM THI ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II MÔN :TOÁN ( Thời gian 40 phút , không kể thời gian giao đề ) Bài : ( điểm ) a- Đọc số : 88 : ………………… ; 71: ………………………… ... (1 điểm ) a- …… hình vuông b- …… hình tam giác Bài : ( điểm ) Quyển Lan có 96 trang , lan viết hết 33 trang Hỏi Lan trang chưa viết ? Bài giải ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 1,126
 • 7
đề kiểm tra cuối kì 1 các lớp

đề kiểm tra cuối 1 các lớp

Tiểu học

... 13 m2 dm2 = A 13 060 dm2 B 13 0600cm2 C 13 60 dm2 D Cả ba sai b Trong thời gian sau: 30 0 giây; phút gây; ; phút 59 giây 10 Thời gian dài nhầt lá; A 30 0 giây B phút giây C 10 D phút 59 giây Bài ... HỌC I Môn : Toán (Bốn) Bài 1: Đặt tính tính: 738 + 75 816 + 468 297 234 756 – 54 36 9 4850 x 30 6 678 542 : 14 6 ... 3: Đổi đơn vò đo: m2 30 dm2 = ………… cm2 12 dm2 cm2= ………… cm2 60 900 cm2 = ………m2…………dm2 30 m2 600 cm2= ……….dm2 Bài 4: Khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời nhất: ( điểm) a 13 m2 dm2 = A 13 060...
 • 6
 • 337
 • 0
de kiem tra cuoi ki 2 lop 1

de kiem tra cuoi ki 2 lop 1

Lịch sử

... Bài 1: Điền số 22 + = 33 34 + 12 = 14 + 13 + 35 = - 11 + 24 = 56 Bài 2: Tính 56 - 23 = 48 - - 27 = 20 + 10 23 - + 14 = 48 - + 26 = 35 + 14 - = 46 - + 10 = 98 - - 34 = 66 + 33 - = 47 - + 23 ... 50 + 34 = 50 + 47 = 74 cm - cm + cm = Bài 3: Điền dấu >,
 • 4
 • 662
 • 2
đề kiểm tra toán kì 1 lớp 8, đề thi số 1

đề kiểm tra toán 1 lớp 8, đề thi số 1

Đề thi lớp 8

... VNMATH.COM KIỂM TRA HỌC I Năm học: 2 011 – 2 012 MÔN : TOÁN LỚP ( Thời gian làm : 90 phút – không kể thời gian phát đề ) Họ tên :………………………………………… Chữ giám thị Mã phách Lớp : …………… Phòng thi : ... Đ C Đ d S Câu 1: (2điểm) Mỗi kết 0,5 điểm B D C A II Tự luận: Bài 1: (3 iểm) a) Biến phép chia thành phép nhân với phân thức nghịch đảo rút gọn 9x 2y 11 y =1 Kết quả: 11 y 3x 6x (1 iểm) b) Thực ... Đẳng thức có x =  y = 1  tính M = ( x + y ) 2007 + ( x − 2) 2008 + ( y + 1) 2009 = +1+ = (0,5điểm) VNMATH.COM KIỂM TRA HỌC I Năm học: 2 011 – 2 012 MÔN : TOÁN LỚP ( Thời gian làm : 90 phút...
 • 5
 • 505
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose