0

Hướng dẫn rút số dư tài khoản doanh thu bán tài liệu

  • 06/07/2022

Bạn đã kiếm đc doanh thu từ việc bán tài liệu, vậy phải làm sao để rút số dư này ? 

Bước 1 : Đăng nhập tài khoản 123doc.net
Bước 2 : Trỏ chuột vào avatar ở góc phải màn hình, click vào dòng “Doanh thu” để đến trang Quản lý tài chính.
Bước 3 : Ở Cấu hình rút tiền có 2 ô : Rút toàn bộ doanh thu và rút theo tùy chọn, bạn chọn 1 trong 2 ô rồi ấn nút Lập lệnh là lệnh rút đã dc thiết lập.

rut tien

Lưu ý:
    • Số tiền tối thiểu để lệnh rút tiền được tạo: 100.000 VNĐ
    • Thời gian đặt lệnh rút tiền: Từ ngày mùng 6 đến ngày 30 hàng tháng
    • Thời gian duyệt lệnh rút tiền và chuyển tiền về tài khoản ngân hàng: Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 của tháng tiếp theo

 

Email :info@123doc.org