0

Tải Mẫu đơn tố cáo bạo hành gia đình - HoaTieu.vn

2 4 0
  • Tải Mẫu đơn tố cáo bạo hành gia đình - HoaTieu.vn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:13

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; b Đối với người khuyết tật n[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Mẫu đơn tố cáo bạo hành gia đình - HoaTieu.vn