0

De thi hoc ki 2

3 2 0
  • De thi hoc ki 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:11

2 điểm Con người sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, đun nấu, phát điện,… Ví dụ: Chiếu sáng và sưởi ấm ban ngày; phơi khô quần áo, thóc, ngô, sắn; làm pin chạy m[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2